ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน (พ.ศ. 2492–2534)

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน มีลักษณะคล้ายธงชาติสหภาพโซเวียต กล่าวคือ เป็นธงแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวสีทองและดาวแดงขอบทอง แต่ที่ตอนล่างของธงนั้นมีแถบสีฟ้า กว้าง 1 ใน 3 ของความกว้างธงทั้งหมด รูปค้อนเคียวและดาวแดงนั้นประดับไว้เฉพาะที่ธงด้านหน้าเท่านั้น ธงดังกล่าวมานี้ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 นับเป็นธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนแบบสุดท้ายที่ใช้มาจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534 หลังจากนั้นยูเครนจึงได้ประกาศเอกราชและเปลี่ยนธงชาติใหม่เป็นธงชาติยูเครนในปัจจุบัน

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนเริ่มปรากฏครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2462 ลักษณะเป็นธงสีแดง มีอักษรซีริลลิกย่อนามประเทศว่า УССР (เทียบเป็นอักษรโรมันคือ USSR โดยย่อมาจากชื่อประเทศในภาษารัสเซียว่า Ukrayinskaya Sotsialisticheskaya Sovetskaya Respublika) ธงลักษณะดังกล่าวได้ใช้สืบมาหลายปีโดยมีการแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับแบบอักษรในปี พ.ศ. 2465 และ พ.ศ. 2470 ในเวลาถัดมาจึงได้มีการเพิ่มกรอบสี่เหลี่ยมสีทองล้อมอักษรย่อนามประเทศไว้ด้วย

ในปี พ.ศ. 2480 แบบธงได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยยังคงอักษรย่อนามประเทศอย่างเดิมไว้ แต่ยกกรอบสี่เหลี่ยมออกและเพิ่มรูปค้อนเคียวสีทองไว้เหนืออักษรย่อนามประเทศแทน ต่อมาในช่วงพุทธทศวรรษที่ 2483 จึงมีการแก้ไขแบบธงอีกครั้งโดยย้ายรูปค้อนเคียวลงมาไว้ใต้อักษรย่อนามประเทศแทน ก่อนที่จะมีการแก้ไขแบบธงครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งมีลักษณะดังบรรยายไว้ตอนต้นบทความ

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]