สิทธิมนุษยชนในสหภาพโซเวียต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สิทธิมนุษยชนในสหภาพโซเวียต ถูกจำกัดอย่างเข้มงวด สหภาพโซเวียตเป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวจนถึง ค.ศ. 1990[1] และเป็นรัฐระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จตั้งแต่ ค.ศ. 1927-1953[2][3][4][5] ซึ่งสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งหมดในสถาบันของรัฐและองค์กรอื่น ๆ เสรีภาพในการพูดถูกปราบปรามและผู้ไม่เห็นด้วยถูกลงโทษ รัฐไม่ยอมรับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นอิสระ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงานอิสระ บริษัทเอกชน คริสตจักรอิสระ หรือพรรคการเมืองฝ่ายค้าน เสรีภาพในการเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศมีอย่างจำกัด นอกจากนี้ รัฐยังจำกัดสิทธิของพลเมืองในทรัพย์สินส่วนบุคคล

ระบอบการปกครอง[แก้]

ระบอบการปกครองรักษาตัวเองในอำนาจทางการเมืองโดยใช้ตำรวจลับ การโฆษณาชวนเชื่อที่แพร่กระจายผ่านสื่อมวลชนที่ควบคุมโดยรัฐ ลัทธิบูชาบุคคล การจำกัดการอภิปรายและวิจารณ์โดยเสรี การใช้การสอดแนมมวลชน การกวาดล้างทางการเมือง และการกดขี่ข่มเหงประชาชนบางกลุ่ม ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ค.ศ. 1977 พรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศกองกำลังชั้นนำของประเทศอย่างเปิดเผยและเป็นทางการเป็นครั้งแรก

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและระบบกฎหมายของสหภาพโซเวียต[แก้]

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนเป็น "[สิทธิ] พื้นฐานและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับ" รวมถึงสิทธิใน [ชีวิต] และ [เสรีภาพ] เสรีภาพในการแสดงออก และความเสมอภาคทางกฎหมาย และสิทธิทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม สิทธิในอาหาร สิทธิในการทำงาน และสิทธิในการศึกษา

แนวความคิดด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพโซเวียตแตกต่างอย่างมากจากแนวความคิดที่แพร่หลายในตะวันตก ตามทฤษฎีทางกฎหมายของสหภาพโซเวียต "รัฐบาลเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากสิทธิมนุษยชนซึ่งจะต้อง ถูกแสดงสิทธิ์ต่อ ปัจเจกบุคคล" ในขณะที่กฎหมายตะวันตกถูกอ้างว่าตรงกันข้าม[6] รัฐโซเวียตได้พิเคราะห์เช่นเดียวกับที่มาของสิทธิมนุษยชน[7] ดังนั้นระบบกฎหมายของสหภาพโซเวียตจึงถือว่ากฎหมายเป็นอาวุธในทางการเมืองและศาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล[8] หน่วยงานตำรวจลับของสหภาพโซเวียตได้มอบอำนาจพิเศษด้านการพิจารณาคดีอย่างกว้างขวาง ในทางปฏิบัติ รัฐบาลโซเวียตได้จำกัดหลักนิติธรรม เสรีภาพพลเมือง การคุ้มครองกฎหมาย และการค้ำประกันทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญ[9][10] ซึ่งนักทฤษฎีกฎหมายของสหภาพโซเวียตเช่นอันเดรย์ วืยชินสกี มองว่าเป็นตัวอย่างของ "คุณธรรมของชนชั้นนายทุน"[11] ตามที่วลาดิมีร์ เลนินกล่าว จุดประสงค์ของศาลสังคมนิยมคือ "ไม่ใช่เพื่อขจัดความหวาดกลัว ... แต่เพื่อพิสูจน์และทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในหลักการ"[8]

นักประวัติศาสตร์ [โรเบิร์ต คอนเควสต์] บรรยายระบบการเลือกตั้งของสหภาพโซเวียตว่าเป็น "สถาบันและการเตรียมการที่ถูกกำหนดให้มนุษย์ต้องเผชิญความเป็นจริงที่น่าสะอิดสะเอียน: รัฐธรรมนูญต้นแบบที่นำมาใช้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในช่วงความหวาดกลัวและการรับประกันสิทธิมนุษยชน การเลือกตั้งที่มีเพียงผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพืยงคนเดียว และผลการเลือกตั้งร้อยละ 99 ให้เป็นรัฐสภาซึ่งไม่เคยมีใครคัดค้านหรืองดออกเสียงเลย” เซียร์เกย์ คอวาเลียฟ เล่าถึง "มาตรา 125 ที่มีชื่อเสียงของรัฐธรรมนูญซึ่งระบุพลเมืองหลักและสิทธิทางการเมืองทั้งหมด" ในสหภาพโซเวียต แต่เมื่อเขาและนักโทษคนอื่น ๆ พยายามที่จะใช้สิ่งนี้เป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการร้องเรียนการละเมิด ข้อโต้แย้งของพนักงานอัยการคือ "รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อคุณ แต่สำหรับชาวอเมริกันนิโกร เพื่อให้พวกเขารู้ว่าชาวโซเวียตมีชีวิตที่มีความสุขเพียงใด"[8]

อาชญากรรมไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นการละเมิดกฎหมาย แต่เป็นการกระทำใด ๆ ที่อาจคุกคามรัฐและสังคมโซเวียต ตัวอย่างเช่น ความปรารถนาที่จะทำกำไรอาจถูกตีความว่าเป็นกิจกรรมต่อต้านการปฏิวัติที่มีโทษถึงตาย การกวาดล้างและเนรเทศชาวนาหลายล้านคนใน ค.ศ. 1928-1931 ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของประมวลกฎหมายแพ่งของสหภาพโซเวียต นักวิชาการด้านกฎหมายของสหภาพโซเวียตบางคนถึงกับอ้างว่า "การปราบปรามทางอาญา" อาจถูกนำมาใช้ในกรณีที่ไม่มีความผิด Martin Latsis หัวหน้าหน่วยเชการ์ในยูเครนอธิบายว่า "อย่ามองในแฟ้มหลักฐาน การกล่าวหาเพื่อดูว่าผู้ต้องหาลุกขึ้นสู้กับโซเวียตด้วยอาวุธหรือคำพูดหรือไม่ ถามเขาแทนว่าเขาอยู่ชนชั้นไหน ภูมิหลัง การศึกษา อาชีพอะไร คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่จะกำหนดชะตาของผู้ต้องหา นั่นคือความหมายและสาระสำคัญของความหวาดกลัวแดง"[12]

จุดประสงค์ของการพิจารณาคดีต่อหน้าสาธารณะคือ "ไม่ใช่เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่หรือไม่มีการก่ออาชญากรรม - ซึ่งถูกกำหนดโดยหน่วยงานของพรรคที่เหมาะสม - แต่เพื่อให้เป็นเวทีอื่นสำหรับการก่อกวนทางการเมืองและการโฆษณาชวนเชื่อสำหรับคำแนะนำของพลเมือง (ดูการพิจารณาคดีมอสโก) ทนายฝ่ายจำเลยซึ่งต้องเป็นสมาชิกพรรค จำต้องยอมรับความผิดของลูกความโดยปริยาย..."[8]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Закон СССР от 14 марта 1990 г. N 1360-I "Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР"". 2017-10-10. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-10. สืบค้นเมื่อ 2021-01-04.
 2. "totalitarianism | Definition, Examples, & Facts". Encyclopedia Britannica (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2021-01-03.
 3. Rutland, Peter (1993). The Politics of Economic Stagnation in the Soviet Union: The Role of Local Party Organs in Economic Management. Cambridge University Press. p. 9. ISBN 978-0-521-39241-9. "after 1953 ...This was still an oppressive regime, but not a totalitarian one.".
 4. Krupnik, Igor (1995). "4. Soviet Cultural and Ethnic Policies Towards Jews: A Legacy Reassessed". In Ro'i, Yaacov (ed.). Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union. Routledge. ISBN 978-0-714-64619-0. "The era of 'social engineering' in the Soviet Union ended with the death of Stalin in 1953 or soon after; and that was the close of the totalitarian regime itself.".
 5. von Beyme, Klaus (2014). On Political Culture, Cultural Policy, Art and Politics. Springer. p. 65. ISBN 978-3-319-01559-0. "The Soviet Union after the death of Stalin moved from totalitarianism to authoritarian rule.".
 6. Lambelet, Doriane. "The Contradiction Between Soviet and American Human Rights Doctrine: Reconciliation Through Perestroika and Pragmatism." 7 Boston University International Law Journal. 1989. pp. 61–62.
 7. Shiman, David (1999). Economic and Social Justice: A Human Rights Perspective. Amnesty International. ISBN 978-0967533407.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Pipes
 9. Richard Pipes (2001) Communism Weidenfeld & Nicolson. ISBN 0-297-64688-5
 10. Richard Pipes (1994) Russia Under the Bolshevik Regime. Vintage. ISBN 0-679-76184-5., pages 401–403.
 11. Wyszyński, Andrzej (1949). Teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim (PDF). Biblioteka Zrzeszenia Prawników Demokratów. pp. 153, 162. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-07-29. สืบค้นเมื่อ 2022-05-05.
 12. Yevgenia Albats and Catherine A. Fitzpatrick. The State Within a State: The KGB and Its Hold on Russia – Past, Present, and Future, 1994. ISBN 0-374-52738-5.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]