ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐในสหภาพโซเวียต (รัสเซีย: Гербы республик СССР, อังกฤษ: Emblems of the Soviet Republics) ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยค้อนและเคียวและดาวสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ขึ้น ( แต่ในกรณีสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย ตั้งแต่ทะเลบอลติกทางตะวันตก ลัตเวียก็อาจจะตีความว่าเป็นพระอาทิตย์ตก) ล้อมรอบด้วยพวงข้าวสาลี (ยกเว้น สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช เป็นพวงข้าวไร) มีคำขวัญของสหภาพโซเวียต" ชนกรรมาชีพทั่วโลกจงสามัคคีกัน!.", ทั้งในภาษาของสาธารณรัฐรัสเซียและภาษาประจำแต่ละรัฐ นอกเหนือไปจากนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะของภูมิทัศน์ท้องถิ่นเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมในแต่ละรัฐ

สาธารณรัฐ ตราแผ่นดิน บทความหลัก ลักษณะเฉพาะ ตราแผ่นดินในปัจจุบัน
รัสเซีย Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg ตราแผ่นดินของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย พืช ข้าวสาลี Coat of Arms of the Russian Federation 2.svg
ตราแผ่นดินของรัสเซีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ บารอก คาร์ทูช
ยูเครน Emblem of the Ukrainian SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน[1] พืช ข้าวสาลี Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg
ตราแผ่นดินของยูเครน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ บารอก คาร์ทูช
เบียโลรัสเซีย Emblem of the Byelorussian Soviet Socialist Republic (1981–1991).svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย พืช ข้าวสาลี, โคลเวอร์, ปอ Coat of arms of Belarus.svg
ตราแผ่นดินของเบลารุส
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
อุซเบกิสถาน Emblem of the Uzbek SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก[1] พืช ข้าวสาลี, ฝ้าย Emblem of Uzbekistan.svg
ตราแผ่นดินของอุซเบกิสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
คาซัคสถาน Emblem of Kazakh SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค[2] พืช ข้าวสาลี Emblem of Kazakhstan.svg
ตราแผ่นดินของคาซัคสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
จอร์เจีย Emblem of the Georgian SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย พืช ข้าวสาลี, องุ่น Greater coat of arms of Georgia.svg
ตราแผ่นดินของจอร์เจีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เทือกเขาคอเคซัส
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ ดาวเจ็ดแฉกในวงได้มาจากตราแผ่นดินในช่วง พ.ศ. 2451 -2455
อาเซอร์ไบจาน Emblem of the Azerbaijan SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน[3] พืช ข้าวสาลี, ฝ้าย Emblem of Azerbaijan.svg
ตราแผ่นดินของอาเซอร์ไบจาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม น้ำมัน ปิโตรเลียม
แนวศิลปะ
ลิทัวเนีย Emblem of the Lithuanian SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย[1] พืช ข้าวสาลี, โอ๊ก Coat of arms of Lithuania.svg
ตราแผ่นดินของลิทัวเนีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
มอลเดเวีย Emblem of the Moldavian SSR (1981-1990).svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย[1] พืช ข้าวสาลี, ข้าวโพด, แพร์, องุ่น Coat of arms of Moldova.svg
ตราแผ่นดินของมอลโดวา
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
ลัตเวีย Latvia SSR coa.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย พืช ข้าวสาลี Coat of arms of Latvia.svg
ตราแผ่นดินของลัตเวีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ทะเลบอลติก
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
เคอร์กิเซีย Emblem of the Kirghiz SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคีร์กีซ พืช ข้าวสาลี,ฝ้าย Emblem of Kyrgyzstan.svg
ตราแผ่นดินของคีร์กีซสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เทือกเขาเทียนชาน
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ งานเย็บปักถักร้อยแบบชาวคีร์กีซ
ทาจิกิสถาน Emblem of the Tajik SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทาจิก[1] พืช ข้าวสาลี,ฝ้าย Emblem of Tajikistan.svg
ตราแผ่นดินของทาจิกิสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
อาร์มีเนีย Emblem of the Armenian SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย พืช ข้าวสาลี, องุ่น Coat of arms of Armenia.svg
ตราแผ่นดินของอาร์มีเนีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ภูเขาอารารัต[4]
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
เติร์กเมนิสถาน Emblem of the Turkmen SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน Plants ข้าวสาลี,ฝ้าย,องุ่น Emblem of Turkmenistan.svg
ตราแผ่นดินของเติร์กเมนิสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม น้ำมัน ปิโตรเลียม
แนวศิลปะ gillam, Yomut carpet
เอสโตเนีย Emblem of the Estonian SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย[5] พืช ข้าวสาลี, สนเกี๊ยะ, สปรูซ Coat of arms of Estonia.svg
ตราแผ่นดินของเอสโตเนีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
สาธารณรัฐที่สลายก่อน ปีพ.ศ. 2534
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช
(พ.ศ. 2483-2499)
Emblem of the Karelo-Finnish SSR.svg ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช พืช ข้าวไรย์,เกี๊ยะ Coat of Arms of Republic of Karelia.svg
ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐคาเรเลีย
(เขตปกครองตนเองในรัสเชีย)
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ภูมิทัศน์ในคาเรเลีย
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ งานเย็บปักถักร้อยแบบชาวคาเรเลียน
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส
(พ.ศ. 2465-2479)
Emblem of the Transcaucasian SFSR (1930-1936).svg ตราแผ่นดินของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส Plants ข้าวสาลี, ฝ้าย, ข้าวโพด, ข้าว, องุ่น
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เทือกเขาคอเคซัส
อุตสาหกรรม โรงงาน,อุตสาหกรรมการเจาะน้ำมัน
แนวศิลปะ

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Государственные гербы и флаги республик СССР". sovietthings.webuda.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-12-03. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.
  2. "Kazakhstan in the Soviet Union". crwflags.com. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.
  3. "Coats of arms". azerbaijans.com. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.
  4. "Armenia in the Soviet Union". crwflags.com. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.
  5. "Estonia in the Soviet Union". flags-of-the-world.net. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-30. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.