กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
เมืองเจ้าภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำขวัญหลากหลายสถาบัน สร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่ง
ทีมเข้าร่วม114 มหาวิทยาลัย
กีฬา31 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด15 มกราคม 2558 (2558-01-15)
พิธีปิด24 มกราคม 2558 (2558-01-24)
สนามกีฬาหลักสนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 หรือ นนทรีเกมส์ จัดที่จังหวัดนครปฐม โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อเฉลิมฉลองวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี[1] ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยเป็นเจ้าภาพเดี่ยวมาก่อนหน้านี้แล้ว 2 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 1 ครั้ง คือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มกราคม พ.ศ. 2536 และ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 ครั้ง คือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542[2]

การพัฒนาและเตรียมการ[แก้]

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ[แก้]

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาและได้รับเชิญให้เป็นกรรมการกีฬาระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง และมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งสนามการแข่งขัน การคมนาคม การบริการ อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย สถานที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีมติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 การรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ครั้งที่ 2 ของวิทยาเขตกำแพงแสน ก่อนหน้านี้ซึ่งเคยรับเป็นเจ้าภาพมาก่อนแล้วในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20(พ.ศ. 2536) ณ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 26 (พ.ศ. 2542) ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่พัก[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดห้องพักบริการนักกีฬาโดยใช้หอพักนิสิตไว้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ห้องธรรมดาและห้องปรับอากาศ และจัดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าพักจำนวน 4 - 7 คนต่อห้อง ตามขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละห้อง

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าพักในหอพักนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าพักในหอพักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เช่น ต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งในการเข้าหอพัก กลับเข้าหอพักได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ถ้ากลับหลัง 24.00 น. ผู้เข้าพักต้องลงบันทึกที่โต๊ะเจ้าหน้าที่ประจำหอพักทุกครั้ง สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหอพักซึ่งปฏิบัติงานให้บริการประจำที่ชั้นล่างของหอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเข้าพักในหอพักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นั้น ฝ่ายที่พักจะตัดสิทธิ์การพักของผู้พักโดยทันที[3]

การคมนาคม[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีพื้นที่ของวิทยาเขตอยู่ในตำบลกำแพงแสน ตำบลทุ่งบัว และตำบลรางพิกุล จำนวน 7,951 ไร่ 3 งาน ในอดีตพื้นที่ตำบลที่วิทยาเขตกำแพงแสนตั้งอยู่คือตำบลทุ่งกระพังโหม ซึ่งภายหลังได้มีการแบ่งแยกตำบล วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและพื้นที่บางส่วนอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล จังหวัดนครปฐม

รถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์เช่าเหมา[แก้]

รถยนต์โดยสารประจำทาง[แก้]

 • รถที่ผ่านด้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 88 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี, สาย 994 กรุงเทพฯ-ด่านช้าง สาย กรุงเทพฯ-บางลี่(สองพี่น้อง), สาย กรุงเทพฯ-โรงเรียนการบินกำแพงแสน และรถตู้โดยสารประจำทางร่วมบริการวิทยาเขตบางเขน-วิทยาเขตกำแพงแสน และ รถยนต์โดยสารจากนครราชสีมา - หัวหิน
 • รถที่ผ่านด้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 456 รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์ (เข้าผ่านมหาวิทยาลัย)
 • รถที่ผ่านแบบเฉียดๆ แต่ก็สามารถนั่งรถต่อเข้ามหาวิทยาลัยมาได้ ได้แก่ รถโดยสาย ได้แก่ รถโดยสารเชียงใหม่ - หัวหิน, พิษณุโลก - เกาะสมุย

รถไฟโดยสาร[แก้]

การเดินทางด้วยรถไฟสามารถกระทำได้โดยใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

 • รถไฟโดยสารสายสุพรรณบุรีที่ผ่านด้านหลังมหาวิทยาลัย สามารถขึ้น-ลงได้ที่ สถานีรถไฟทุ่งบัว (มีมาจากสุพรรณบุรี 1 ขบวน/วัน และมาจากกรุงเทพมหานคร 1 ขบวน/วัน การเดินทางจะต้องนัดหมาย/มีผู้ไปรับ มิฉะนั้นจะไม่สะดวกในการเดินทางต่อไปยังบริเวณอื่น เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างขวางเป็นอย่างมาก)
 • รถไฟโดยสารสายใต้ สามารถลงจากขบวนรถไฟเพื่อนั่งรถ/เดิน/วิ่งไปต่อรถได้ที่ สถานีรถไฟนครปฐม และ สถานีพระราชวังสนามจันทร์
 • รถไฟโดยสารสายตะวันตก สามารถลงจากขบวนรถไฟเพื่อนั่งรถ/เดิน/วิ่งไปต่อรถได้ที่ สถานีรถไฟนครปฐม และ สถานีรถไฟพระราชวังสนามจันทร์

สัญลักษณ์และสัตว์นำโชค[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน
'แสนรัก' สัตว์นำโชคในการแข่งขัน

นำดอกนนทรีมาจัดวางองค์ประกอบพร้อมกับลายเส้น ตัวเลข 42 แสดงการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพ ห่วงเจ็ดห่วง หมายถึง มิตรภาพและความสามัคคีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 7 กลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ออกแบบโดย นายปิยะรัฐ จันทร์อ่อน ผู้ที่ชนะเลิศจากการประกวดตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ สีที่ใช้มีความหลากหลายเพื่อสื่อถึง สีสัน ความสนุกสนานที่หลายสถาบันได้เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา

 • สีเหลือง มาจากดอกนนทรี
 • สีเขียว เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สีชมพู มาจากดอกชมพูพันธ์ทิพย์
 • สีฟ้าอมเขียว เป็นสีที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติของสถาบัน โดยรวมทั้งผืนน้ำและป่าไม้
 • สีเทา เป็นสีแห่งความเป็นกลาง หมายถึงความเป็นกลางของเจ้าภาพ ซึ่งสื่อความหมายว่า สิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่จะได้รับมากกว่าเกมส์การแข่งขัน คือ ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน สร้างความประทับใจต่อกันแม้การแข่งขันจะสิ้นสุดลง ประกอบด้วยทัพนักกีฬา 114 สถาบันอุดมศึกษาที่จะมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ [4]

สัตว์นำโชค[แก้]

สัตว์นำโชค คือ 'น้องแสนรัก' เป็นโคพันธุ์กำแพงแสน เป็นวัวสายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นิสัยน่ารักน่าเอ็นดู แข็งแรง ร่าเริง สนุกสนาน เป็นมิตรกับทุกคน เป็นที่มาของชื่อแสนรัก โดย "แสน" มาจากคำว่า กำแพงแสน และ "รัก" มาจากคำว่า น่ารัก[5]

สถาบันที่เข้าร่วม[แก้]

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 มีจำนวนทั้งสิ้น 114 สถาบัน

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

สนามแข่งขัน[แก้]

การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ได้วางแผนกำหนดให้ใช้สนามกีฬาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกิดความลงตัวและคุ้มค่ามากที่สุด ได้แก่ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แห่งที่ 2, สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แห่งที่ 1 และสนามกีฬากลางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, อาคารพละศึกษา 1, อาคารพละศึกษา 2, สนามกอล์ฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย, อาคารศูนย์เรียนรวม 1 - 2 เป็นต้น

ลำดับ รหัสกีฬา ชนิดกีฬา สนามการแข่งขัน
1 001 กรีฑา สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2 002 ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3 003 บาสเกตบอล อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
4 004 ฟุตบอล สนามกีฬากลาง 1,2,3,4,5 และสนามฟุตบอลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
5 005 วอลเลย์บอล อาคารการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
6 006 เทควันโด ห้องคอนเวนชั่น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
7 007 คาราเต้ ห้องคอนเวนชั่น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
8 008 ดาบสากล อาคารอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9 009 ลีลาศ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
10 010 เรือพาย สระน้ำบ่อ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
11 011 ซอฟท์บอล สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
12 012 รักบี้ฟุตบอล 7 , 15 คน สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
13 013 วอลเลย์บอลชายหาด สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
14 014 เทเบิลเทนนิส อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
15 015 ยูโด อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
16 016 แบดมินตัน อาคารพลศึกษา 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
17 017 มวยสากล เวทีมวยชั่วคราว สนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
18 018 มวยไทยสมัครเล่น อาคารศูนย์เรียนรวม 1
19 019 ยิงปืน สนามยิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
20 020 กอล์ฟ สนามกอล์ฟเขากรวด ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี
21 021 เซปักตะกร้อ อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
22 022 แฮนด์บอล อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
23 023 เปตอง สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
24 024 เทนนิส สนามเทนนิส 1,2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
25 025 ครอสเวิร์ด อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ชั้น 2
26 026 หมากกระดาน ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 2,5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
27 027 ดาบไทย อาคารศูนย์เรียนรวม 2
28 028 ฟุตซอล อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
29 029 บริดจ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 3
30 030 ขี่ม้า สนามขี่ม้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
31 031 ฮอกกี้ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
32 สาธิต ปีนหน้าผา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
33 สาธิต กีฬาทางอากาศ โรงเรียนการบินกำแพงแสน

การแข่งขัน[แก้]

ชนิดกีฬา[แก้]

ตารางการแข่งขัน[แก้]

 ●  พิธีเปิด  ●  การแข่งขัน N การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (N คือจำนวนเหรียญ)  ●  พิธีปิด
มกราคม 2558 15
พฤหัส
16
ศุกร์
17
เสาร์
18
อาทิตย์
19
จันทร์
20
อังคาร
21
พุธ
22
พฤหัส
23
ศุกร์
24
เสาร์
รวมจำนวนเหรียญทอง
กรีฑา 5 7 10 10 11 43
ว่ายน้ำ 7 7 7 7 6 6 40
บาสเกตบอล 2 2
ฟุตบอล 2 2
วอลเล่ย์บอล 2 2
เทควันโด 7 4 4 4 4 23
คาราเต้-โด 4 6 5 2 17
ดาบสากล 2 2 2 2 2 2 12
ลีลาศ 10 10 20
เรือพาย 14 14 28
ซอฟท์บอล 2 2
รักบี้ฟุตบอล 2 1 3
วอลเล่ย์บอลชายหาย 2 2
เทเบิลเทนนิส 2 2 3 7
ยูโด 2 5 5 5 5 22
แบดมินตัน 2 5 7
มวยสากล 17 17
มวยไทยสมัครเล่น 13 13
ยิงปืน 4 4 4 4 4 4 24
กอล์ฟ 4 4
เซปักตะกร้อ 2 1 3 6
แฮนด์บอล 2 2
เปตอง 2 2 1 2 2 9
เทนนิส 7 7
ครอสเวิร์ด 2 3 2 7
หมากกระดาน 9 10 19
ดาบไทย 3 2 2 3 3 2 15
ฟุตซอล 2 2
บริดจ์ 1 1 2 2 6
ขี่ม้า 2 2 2 6
ฮอกกี้ 4 4
รวมเหรียญทอง 10 31 27 48 32 54 45 58 34 34 373
พิธี
มกราคม 2558 15
พฤหัส
16
ศุกร์
17
เสาร์
18
อาทิตย์
19
จันทร์
20
อังคาร
21
พุธ
22
พฤหัส
23
ศุกร์
24
เสาร์
รวมจำนวนเหรียญทอง


สิ่งอำนวยความสะดวก[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตามการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักกีฬา และผู้เข้าร่วม ได้แก่ โรงอาหาร ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ สัญญาณโครงข่ายวิทยุโทรศัพท์ทุกโครงข่ายหลัก เป็นต้น

โรงอาหาร[แก้]

 • โรงอาหารกลาง (Kasetsart Food Centre) หรือ KFC. ตั้งอยู่ใกล้อาคารศูนย์เรียนรวม 1 และไม่ไกลจากสระว่ายน้ำ และอาคารพละศึกษามากนัก
 • โรงอาหารหอพัก (โรงอาหารสนามหลวง) ตั้งอยู่ใจกลางของกลุ่มอาคารหอพักนิสิต ซึ่งจะให้ความสะดวกในการรับประทานอาหารหลังจากตื่นนอนตอนเช้า ก่อนไป/กลับจากเรียนของนิสิต ทำให้นักกีฬาสะดวกหลังตื่นนอนเช่นกัน
 • ศูนย์อาหารอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ภายในอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
 • ตลาดนัด (ตลาดนัดดงสะเดา)

ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน[แก้]

ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

ธนาคาร[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีธนาคารตั้งสาขาบริการธุรกรรมการเงิน และตู้บริการเงินสดอัตโนมัติ

 • สำนักงานสาขาของธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็นต้น
 • ตู้บริการเงินสดอัตโนมัติ มีบริการ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สถานีบริการเชื้อเพลิง[แก้]

สถานีบริการเชื้อเพลิง มีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล เป็นต้น เปิดบริการจำนวน 1 สถานีบริการ โดยสหกรณ์เชื้อเพลิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ตั้งอยู่ใกล้ประตูเข้า-ออกด้านโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ร้านค้าสะดวกซื้อ[แก้]

โครงข่ายวิทยุโทรศัพท์[แก้]

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีการติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ เพื่อการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบ 2G บนความถี่ 850 MHz., 900 MHz., 1800 MHz., 1900 MHz. และระบบ 3G บนความถี่ 850 MHz., 2100 MHz.

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42[6] ได้แก่

อันดับ มหาวิทยาลัย ภาพเหรียญทอง ภาพเหรียญเงิน ภาพเหรียญทองแดง รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 58 57 53 168
2 สถาบันการพลศึกษา 43 42 42 127
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 35 52 50 117
4 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 30 12 20 62
5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 22 20 29 71
6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 19 10 13 42
7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14 18 32 64
8 มหาวิทยาลัยสยาม 14 7 8 29
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 17 41 71
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 9 6 5 20
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 8 7 4 19
12 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 8 3 5 16
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 7 13 26
14 มหาวิทยาลัยรังสิต 6 6 11 23
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 10 15 30
18 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 5 4 1 10
19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5 3 16 24
20 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4 14 6 24
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 4 2 10 16
22 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4 2 8 14
23 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 4 2 7 13
24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 8 15 26
25 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 3 13 19
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 3 4 10
27 มหาวิทยาลัยมหิดล 3 - 6 9
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 3 5 10
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2 1 2 5
30 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 1 1 4
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2 - 1 3
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2 - - 2
32 วิทยาลัยทองสุข 2 - - 2
32 วิทยาลัยทองสุข 2 - - 2
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 6 9 16
36 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 3 6 10
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 2 4 7
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 1 2 4
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 1 1 3
40 มหาวิทยาลัยเกริก 1 1 - 2
40 มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 1 - 2
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 - 2 3
43 มหาวิทยาลัยพายัพ 1 - - 1
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 - - 1
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 - - 1
46 มหาวิทยาลัยบูรพา - 9 7 16
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - 4 7 11
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - 3 3 6
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - 2 7 9
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 2 5 7
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - 2 2 4
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - 2 1 3
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - 2 - 2
53 มหาวิทยาลัยธนบุรี - 2 - 2
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - 2 - 2
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - 1 4 5
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - 1 4 5
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 1 2 3
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - 1 1 2
58 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล - 1 1 2
59 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ - 1 - 1
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - 1 - 1
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - - 5 5
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - - 4 4
63 มหาวิทยาลัยชินวัตร - - 3 3
64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - - 2 2
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - - 2 2
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - - 2 2
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - - 1 1
67 มหาวิทยาลัยพะเยา - - 1 1
67 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - 1 1
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - - 1 1
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - - 1 1
รวม 353 353 529 1235

อ้างอิง[แก้]

 1. [ลิงก์เสีย] รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2556 วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 2. "นนทรีเกมส์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-06-07. สืบค้นเมื่อ 2013-08-08.
 3. "ข้อมูลรายละเอียดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์"" (PDF). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 9 ต.ค. 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. มก. กำแพงแสน พร้อมจัด"นนทรีเกมส์"[ลิงก์เสีย]
 5. "นนทรีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-12-16.
 6. "สรุปเหรียญแยกตามสถาบัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-11. สืบค้นเมื่อ 2015-01-15.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 41

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2558)
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 43

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)