กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
Walailak games logo.jpg
ตราสัญลักษณ์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 วลัยลักษณ์เกมส์
เมืองเจ้าภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พิธีเปิด7 มกราคม พ.ศ. 2551
พิธีปิด14 มกราคม พ.ศ. 2551
ผู้จุดคบเพลิงณัฐยุทธ แนมใส นักกรีฑา และธมลวรรณ จิรัตน์ฐิกุล นักแบดมินตัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 หรือ วลัยลักษณ์เกมส์ จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 เป็นรูปคบเพลิง หมายถึง เส้นที่ประสานสอดคล้องเข้าด้วยกัน อย่างอ่อนพริ้วขึ้นสู่เบื้องบนหมายถึงพลังกิจกรรมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง

ภายในเปลงเพลิงมีอักษร มวล. ซึ่งเป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สีแสด - ม่วง หมายถึง โลโก้ เส้นโค้งสีแสด - ม่วงเป็นคลื่นพุ่งสู่เบื้องบนนี้สื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เส้นโค้งทั้งสี่สี หมายถึง ตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้งสี่ภาคของประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาครั้งนี้ และวลัยลักษณ์เกมส์ หมายถึง ชื่อของมหกรรมกีฬาครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ โดยใช้สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงพลังความเข้มแข็ง อดทน ความสนุกสนานตื่นเต้นและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สัตว์นำโชค[แก้]

นกฮัง นกกะฮัง หรือนกฆอฮัง ซึ่งในอดีตสามารถพบเห็นได้ในเขตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีป่าไม้ยางนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลือกนกกะฮังเป็นสัตว์นำโชค เนื่องจากนกชนิดนี้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเป็นสังคมที่สามัคคีกลมเกลียว

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

สรุปเหรียญการแข่งขัน 10 อันดับแรก

อันดับ มหาวิทยาลัย ภาพเหรียญทอง ภาพเหรียญเงิน ภาพเหรียญทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 13 19 63
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29 32 26 87
3 สถาบันการพลศึกษา 23 24 30 77
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 20 7 25 52
5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 11 12 41
6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 17 19 11 51
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 21 33 69
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 20 24 59
9 มหาวิทยาลัยสยาม 9 11 7 27
10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 8 10 18 32
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 34

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2leftarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(7- 14 มกราคม พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 36

(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)