กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
Logo-MaeDomeGame2553.jpg
เมืองเจ้าภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำขวัญSports for Unity - We all are Thai
(สามัคคีที่แดนโดม)
จำนวนมหาวิทยาลัย112 แห่ง
กีฬา25
พิธีเปิด22 มกราคม พ.ศ. 2553
พิธีปิด30 มกราคม พ.ศ. 2553
ประธานพิธีเปิดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายกรัฐมนตรี)
ประธานพิธีปิดนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
ผู้จุดคบเพลิงนีรนุช กล่อมดี
สนามกีฬาหลักสนามเมนสเตเดียม

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 หรือ แม่โดมเกมส์ เป็นการแข่งกีฬาของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยจะจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 30 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 111 แห่งเข้าร่วมแข่งขันใน 25 ชนิดกีฬา จำนวน 262 เหรียญทอง นอกจากนี้ ยังมีกีฬาสาธิตอีก 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาวีลแชร์และว่ายน้ำด้วยตีนกบ เพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษาพิการมีความสามารถและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป[1]

สำหรับตราสัญลักษณ์ในการแม่โดมเกมส์ออกแบบเป็นรูปตึกโดมอันเกิดจากรูปคนสีเหลืองและคนสีแดงหันหน้าเข้าหากันแล้วชูธงชาติไทย โดยใช้คำขวัญว่า "Sports for Unity - We all are Thai" หรือ "สามัคคีที่แดนโดม" ส่วนสัญลักษณ์นำโชคนั้น คือ นกปรีดีชูคบเพลิงที่เปลวไฟเป็นรูป ๗๕ อันสื่อความหมายถึง การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน[แก้]

นกปรีดี สัญลักษณ์นำโชคในแม่โดมเกมส์

ตราสัญลักษณ์และคำขวัญ[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ออกแบบโดยการนำเอาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาประกอบ ได้แก่ ตึกโดมและสีเหลืองแดง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย เมื่อมองตราสัญลักษณ์โดยภาพรวมแล้วจะเห็นเป็นรูปตึกโดมอันเกิดจากรูปคนสีเหลืองและคนสีแดงหันหน้าเข้าหากันแล้วชูธงชาติไทย[2]

โดยตราสัญลักษณ์นี้มีความหมายสื่อไปถึงคำขวัญประจำการแข่งขันในครั้งนี้ที่ว่า "Sports for Unity - We all are Thai (กีฬาเพื่อความสมานฉันท์ - ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทย)" หรือ คำขวัญในภาษาไทยใช้ว่า "สามัคคีที่แดนโดม" นั่นเอง[2]

ดังนั้น แม่โดมเกมส์จึงเป็นเกมกีฬาที่สีเหลืองและสีแดงจะมาร่วมกันสร้างสรรค์เกมกีฬา และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีแดง หรือสีใดก็ตาม เพราะเราทุกคนคือคนไทยด้วยกัน เป็นการแข่งเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพื่อรางวัลแต่รางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งกีฬานั้น ๆ

สัญลักษณ์นำโชค[แก้]

สัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขันแม่โดมเกมส์ ได้แก่ นกปรีดี ซึ่งเป็นนกที่ค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยและสถาบันสมิธโซเนียนแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตั้งชื่อนกชนิดนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นายปรีดี พนมยงค์ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ซึ่งนายปรีดี พนมยงค์ยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ประศาสน์การของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย นกปรีดีถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อช่วยให้นำความสมานฉันท์และสันติภาพกลับคืนสู่สังคมไทย

นอกจากนี้ ยังออกแบบให้นกปรีดีชูคบเพลิงโดยเปลวไฟของคบเพลิงนั้นเป็นรูป ๗๕ อันสื่อความหมายถึง การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีการ[แก้]

พิธีเปิด[แก้]

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 หรือ แม่โดมเกมส์ จัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ สนามกีฬาหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีเปิดนั้นเริ่มต้นด้วยกิจกรรมโหมโรงเชียร์กีฬาและการแข่งขันกีฬาสาธิตของนักศึกษาพิการทางสายตาและการเคลื่อนไหวซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ให้นักศึกษาผู้พิการเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย[3] จากนั้น นักกีฬาจาก 112 สถาบันเริ่มเดินเข้าสู่สนามและยืนรวมกันในสนามเป็นรูปประเทศไทยหลากสี

สำหรับพิธีการจุดไฟคบเพลิงทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้เปิดโอกาสให้สถาบันต่าง ๆ มีส่วนร่วมโดยส่งตัวแทนเข้าร่วมขบวนวิ่งคบเพลิงก่อนที่จะส่งให้ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 คน ได้แก่ นายสันติภาพ เตชะวณิช นางสุมาลี เตชะวณิช นายพระนาย สุวรรณรัฐ นายโชคทวี พรหมรัตน์ และลำดับสุดท้าย คือ นางนีรนุช กล่อมดี เป็นผู้จัดไฟในกระถางคบเพลิง[4]

ในส่วนของการแสดงนั้นจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สามัคคีในแดนโดม" กล่าวคือ ความสามัคคีไม่ได้แปลว่าให้คิดเหมือนกัน คนเราคิดแตกต่างกันได้ และถ้าทำได้ เราก็จะเป็นหนึ่งที่มีความแตกต่างหลากหลาย[5] การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ แดนดินถิ่นโดม พลังแห่งความแตกต่าง และจุดมุ่งหมายกีฬามหาวิทยาลัย โดยใช้นักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นผู้แสดงหลัก การแสดงเน้นเรื่องความรักความสามัคคีโดยพยายามให้ทุกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมมากที่สุด รวมถึงใช้รูปแบบพิธีการที่ประหยัดและรวบรัดเวลา

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ คือ เพลงหนึ่งชัยชนะ โดยจะใช้เป็นเพลงหลักในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ โดยความหมายของเพลง คือ ถ้าเราตั้งเป้าที่จะมุ่งชิงเหรียญทองก็จะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวและได้เหรียญทองเพียงไม่กี่คน แต่ถ้าทุกคนมุ่งเอาชนะใจตนเอง ทุกคนก็จะเป็นผู้ชนะ

พิธีปิด[แก้]

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ สนามกีฬาหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจัดการแสดงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ชุด ได้แก่ บ้านเราแสนสุขใจและสามัคคีที่แดนโดม นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งหน้าอีกด้วย[6]

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน[แก้]

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 มีจำนวนทั้งสิ้น 112 สถาบัน ได้แก่[7]

|}

ชนิดกีฬา[แก้]

กีฬาสาธิต

ตารางการแข่งขัน[แก้]

 ●  พิธีเปิด  ●  รอบคัดเลือก  ●  รอบชิงชนะเลิศ  ●  กีฬาสาธิต  ●  พิธีปิด
มกราคม (วันที่) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 จำนวนเหรียญทอง
พิธีการ
กรีฑา 4 9 6 8 6 8 41
ว่ายน้ำ 6 6 6 7 6 8 39
บาสเกตบอล 2 2
ฟุตบอล 1 1 2
วอลเลย์บอล 2 2
วอลเลย์บอลชายหาด 2 2
กอล์ฟ 4 4
ซอฟท์บอล 2 2
เซปักตะกร้อ 2 2 4
ตะกร้อลอดห่วง 1 1
ฟันดาบ 2 2 2 2 2 2 12
เทควันโด 7 4 4 4 19
เทนนิส 2 2 3 7
เทเบิลเทนนิส 2 5 7
แบดมินตัน 2 5 7
มวยสากลสมัครเล่น 9 9
ยิงปืน 4 6 4 6 4 24
ยูโด 4 3 3 3 3 16
รักบี้ฟุตบอล 1 1 2
เปตอง 2 2 2 1 2 9
คาราเต้ 7 6 24 17
เรือพาย 8 6 6 20
ครอสเวิร์ด 2 1 2 5
ดาบไทย 2 2 2 2 1 9
กรีฑาคนพิการทางสายตา
ว่ายน้ำตีนกบ
จำนวนเหรียญทอง 7 24 31 42 43 35 29 45 6 262

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 [8]
อันดับ มหาวิทยาลัย ภาพเหรียญทอง ภาพเหรียญเงิน ภาพเหรียญทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17 9 28 54
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 21 26 74
3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 8 12 23
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 12 29 58
5 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 8 5 14
6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 13 8 21 42
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 3 8 14
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 2 8 13
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 2 2 9
10 มหาวิทยาลัยบูรพา 1 0 1 2
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 1 4 4
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 7 5 15
13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 1 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 1 2 2
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 23 19 50
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 2 0 2
17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 2 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 1 2 3
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 9 5 8 22
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0 1 1 2
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 6 2 1 9
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 2 0 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 1 0 1
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 0 0 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 0 0 1 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0 1 0 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 0 2 2
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0 1 2 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 1 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 1 0 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 0 0 1
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4 4 5 13
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 2 0 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0 0 1 1
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1 1 0 2
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 0 0 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0 1 0 1
37 สถาบันการพลศึกษา 16 22 35 73
38 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20 21 31 72
39 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13 13 16 42
40 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 1 7 9
41 มหาวิทยาลัยรังสิต 3 6 4 13
42 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 12 18 24 54
43 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 7 5 14 26
44 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 23 15 17 55
45 มหาวิทยาลัยสยาม 15 3 6 24
46 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 9 6 12 27
47 มหาวิทยาลัยเกริก 2 5 3 10
48 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 4 7 6 17
มหาวิทยาลัยอีสาน 1 1 0 1
49 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3 3 2 8
50 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 1 1 2 4
51 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2 4 6 12
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 1 1 0 2
53 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 0 1 0 1
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 0 0 1 1
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 0 0 1 1
รวม 262 262 384 908

อ้างอิง[แก้]

  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ชิงชัย 266 เหรียญทอง
  2. 2.0 2.1 แม่โดมเกมส์:ตราสัญลักษณ์ของการแข่งขัน
  3. “แม่โดมเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งแรกที่ให้นักศึกษาผู้พิการเข้าร่วมการแข่งขัน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ข่าวประชาสัมพันธ์, 13 มกราคม พ.ศ. 2553 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553
  4. 'แม่โดมเกมส์'คึกคัก'อภิสิทธิ์'ประธานเปิด, เดลินิวส์, 21 มกราคม 2553 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553
  5. เตรียมพิธีเปิด-ปิด ‘แม่โดมเกมส์’ ยิ่งใหญ่ เน้นความสมานฉันท์ ประธานฯ แม่โดมเกมส์ยืนยัน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ข่าวประชาสัมพันธ์, 13 มกราคม พ.ศ. 2553 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553
  6. (ร่าง) กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
  7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปจำนวนสถาบันการศึกษาที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
  8. "สรุปเหรียญแยกตามสถาบัน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-01-18. สืบค้นเมื่อ 2010-01-22.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 36

(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
2leftarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(22 - 30 มกราคม พ.ศ. 2553)
2rightarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 38

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)