ข้ามไปเนื้อหา

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2
เจ้าภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมเข้าร่วม12 สถาบัน
กีฬา15 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด9 ธันวาคม 2515 (2515-12-09)
พิธีปิด17 ธันวาคม 2515 (2515-12-17)

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 จัดการแข่งขันวันที่ 9 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2518 โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 12 มหาวิทยาลัย และปีแรกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันครั้งนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรินทร์ ธานีรัตน์ เป็นเลขาธิการ และผู้แทนจากสถาบันสมาชิกเป็นกรรมการ นอกจากนี้ ยังจัดตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ขึ้น

ปัญหาที่พบในการจัดการแข่งขัน คือ เรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันได้เข้าพบจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เพื่อของบประมาณสนับสนุน นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินจากรายได้ของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 40,000 บาท เพื่อให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนะนำให้คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้นตรงกับองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน) เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณสมทบการจัดการแข่งขันให้เป็นประจำทุกปี

พ.ศ. 2517 องค์การส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 และใช้ชื่อย่อว่า ก.ก.ม.ท. (THE UNIVERSITY SPORTS BOARD OF THAILAND หรือ U.S.B.T.) โดยให้อยู่ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาลและขึ้นตรงต่อองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย ภาพเหรียญทอง ภาพเหรียญเงิน ภาพเหรียญทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 54 31 30 115
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 40 27 95
3 วิทยาลัยวิชาการศึกษา 8 11 22 41

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(9 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2518)
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)