รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟโคกกระเทียม)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รายชื่อสถานีรถไฟในประเทศไทย
(ดำเนินการโดย รฟท.)
  ย่านชานเมือง
(กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย/ลพบุรี)
  สายเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - เชียงใหม่)
  สายตะวันออกเฉียงเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี/หนองคาย)
  สายใต้
(ชุมทางบางซื่อ/ธนบุรี - สุไหงโกลก)
  สายตะวันออก
(สามเหลี่ยมจิตรลดา - อรัญประเทศ/สัตหีบ)
  สายแม่กลอง
(วงเวียนใหญ่ - มหาชัย และบ้านแหลม - แม่กลอง)
ดู · แก้ไข · พูดคุย

-รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายเหนือ มีจำนวน 137 สถานี

หมายเหตุ : ที่หยุดรถ หมายถึง สถานีรถไฟที่ไม่มีอาคารสถานีและนายสถานีประจำ แต่อาจมีที่พักผู้โดยสารและที่ขายตั๋วแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจถูกยุบเลิกหรือตั้งใหม่ได้ ที่หยุดรถบางที่อาจไม่มีรถหยุดเลยแม้แต่รถธรรมดา สำหรับสถานีทุกแห่ง รถธรรมดาจะหยุดทุกสถานี

รถเร็ว จะหยุดเป็นบางสถานี รถด่วนและด่วนพิเศษ จะหยุดห่างขึ้นตามศักดิ์ของขบวน

แผนที่ทางรถไฟสายเหนือของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Head station
0.00 กม. กรุงเทพ (หัวลำโพง)MRT (Bangkok) logo.svg
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZq+r" Unknown BSicon "ABZgr"
รถไฟสายตะวันออก  ชุมทางฉะเชิงเทรา 
Straight track Stop on track
2.17 กม. ยมราช
Unknown BSicon "KRWl" Unknown BSicon "KRWg+r"
Unknown BSicon "eHST"
3.29 กม. จิตรลดา
Stop on track
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Station on track
4.80 กม. สามเสน
Unknown BSicon "eHST"
6.37 กม. ประดิพัทธิ์
Unknown BSicon "KRW+l" Unknown BSicon "KRWgr"
โครงการ: รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
Straight track
Station on track + Hub
Unknown BSicon "exhKBHFa" + Hub
7.47 กม. ชุมทางบางซื่อMRT (Bangkok) logo.svg
Non-passenger station/depot on track Straight track Unknown BSicon "exhSTR"
7.47 กม. ที่ทำการรับส่งสินค้าพหลโยธิน
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "KRZl" Unknown BSicon "xhKRZ" Unknown BSicon "CONTfq"
รถไฟสายใต้  ชุมทางตลิ่งชัน 
Unknown BSicon "KRWl" Unknown BSicon "KRWg+r" Unknown BSicon "exhABZgl" Unknown BSicon "exhCONTfq"
สายสีแดงอ่อน  ตลิ่งชัน 
Stop on track Unknown BSicon "exhBHF"
11.01 กม. นิคมรถไฟ กม.11
Station on track Unknown BSicon "exhBHF"
13.00 กม. บางเขน
Stop on track Unknown BSicon "exhBHF"
14.81 กม. ทุ่งสองห้อง
Station on track Unknown BSicon "exhBHF"
17.57 กม. หลักสี่
Stop on track Unknown BSicon "exhBHF"
19.47 กม. การเคหะ กม.19
Stop on track Unknown BSicon "exhSTR"
21.69 กม. ตลาดใหม่ดอนเมือง
Unknown BSicon "exhSTR+l" Unknown BSicon "eKRZh" Unknown BSicon "exhSTRr"
Unknown BSicon "exhBHFe" Station on track
22.21 กม. ดอนเมือง
Unknown BSicon "exSTR" Stop on track
24.77 กม. แกรนด์ คาแนล
Unknown BSicon "exBHF" Stop on track
27.61 กม. หลักหก
Unknown BSicon "exSTR" Stop on track
28.48 กม. คลองรังสิต
Unknown BSicon "exBHF" Station on track
29.75 กม. รังสิต
Unknown BSicon "exKRWl" Unknown BSicon "eKRWg+r"
Stop on track
33.84 กม. คลองหนึ่ง
Station on track
37.47 กม. เชียงราก
Stop on track
40.19 กม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Stop on track
44.12 กม. นวนคร
Station on track
46.01 กม. เชียงรากน้อย
Station on track
51.88 กม. คลองพุทรา
Station on track
58.00 กม. บางปะอิน
Station on track
62.75 กม. บ้านโพ
Station on track
71.08 กม. อยุธยา
Station on track
74.69 กม. บ้านม้า
Station on track
78.98 กม. มาบพระจันทร์
Stop on track
82.31 กม. บ้านดอนกลาง
Station on track
85.44 กม. พระแก้ว
Station on track
89.95 กม. ชุมทางบ้านภาชี
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZgr"
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ชุมทางแก่งคอย 
Stop on track
93.58 กม. ดอนหญ้านาง
Station on track
96.44 กม. หนองวิวัฒน์
Stop on track
99.16 กม. บ้านปลักแรด
Station on track
102.73 กม. ท่าเรือ
Station on track
108.78 กม. บ้านหมอ
Station on track
116.56 กม. หนองโดน
Station on track
121.72 กม. บ้านกลับ
Station on track
127.44 กม. บ้านป่าหวาย
Station on track
132.81 กม. ลพบุรี
Station on track
137.51 กม. ท่าแค
Station on track
144.23 กม. โคกกระเทียม
Station on track
150.08 กม. หนองเต่า
Station on track
154.93 กม. หนองทรายขาว
Station on track
161.22 กม. บ้านหมี่
Station on track
165.94 กม. ห้วยแก้ว
Stop on track
170.33 กม. ไผ่ใหญ่
Stop on track
172.90 กม. โรงเรียนจันเสน
Station on track
173.86 กม. จันเสน
Stop on track
176.63 กม. บ้านกกกว้าว
Station on track
180.20 กม. ช่องแค
Stop on track
187.37 กม. ทะเลหว้า
Station on track
188.65 กม. โพนทอง
Station on track
193.02 กม. บ้านตาลี
Station on track
198.80 กม. ดงมะกุ
Station on track
204.06 กม. หัวหวาย
Station on track
211.44 กม. หนองโพ
Station on track
217.22 กม. หัวงิ้ว
Station on track
224.81 กม. เนินมะกอก
Station on track
235.49 กม. เขาทอง
Station on track
245.78 กม. นครสวรรค์
Station on track
250.56 กม. ปากน้ำโพ
Station on track
257.15 กม. บึงบอระเพ็ด
Station on track
263.68 กม. ทับกฤช
Station on track
270.87 กม. คลองปลากด
Station on track
280.29 กม. ชุมแสง
Station on track
290.24 กม. วังกร่าง
Station on track
297.03 กม. บางมูลนาก
Station on track
303.50 กม. หอไกร
Station on track
309.87 กม. ดงตะขบ
Station on track
319.00 กม. ตะพานหิน
Station on track
324.91 กม. ห้วยเกตุ
Station on track
332.60 กม. หัวดง
Station on track
339.36 กม. วังกรด
Station on track
346.79 กม. พิจิตร
Station on track
354.26 กม. ท่าฬ่อ
Station on track
362.22 กม. บางกระทุ่ม
Station on track
366.21 กม. แม่เทียบ
Station on track
375.31 กม. บ้านใหม่
Station on track
381.87 กม. บึงพระ
Station on track
389.28 กม. พิษณุโลก
Station on track
393.75 กม. บ้านเต็งหนาม
Station on track
400.00 กม. บ้านตูม
Station on track
405.31 กม. แควน้อย
Station on track
414.50 กม. พรหมพิราม
Station on track
423.20 กม. หนองตม
Station on track
432.75 กม. บ้านบุ่ง
Station on track
437.41 กม. บ้านโคน
Station on track
447.55 กม. พิชัย
Station on track
453.98 กม. ไร่อ้อย
Station on track
458.31 กม. ชุมทางบ้านดารา
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "STR+r"
Straight track Stop on track
466.32 กม. คลองละมุง
Straight track Station on track
470.27 กม. คลองมะพลับ
Straight track Stop on track
474.96 กม. วัดคลองปู
Straight track Stop on track
479.03 กม. คลองยาง
Straight track Stop on track
483.08 กม. หนองเรียง
Straight track End station
487.14 กม. สวรรคโลก
Station on track
461.80 กม. ท่าสัก
Station on track
469.86 กม. ตรอน
Station on track
476.82 กม. วังกะพี้
Station on track
485.17 กม. อุตรดิตถ์
Station on track
487.52 กม. ศิลาอาสน์
Station on track
489.35 กม. ท่าเสา
Station on track
497.56 กม. บ้านด่าน
Station on track
509.36 กม. ปางต้นผึ้ง
Enter and exit short tunnel
513.72 กม. อุโมงค์ปางตูบขอบ (120.09 ม.)
Enter and exit short tunnel
516.41 กม. อุโมงค์เขาพลึง (362.44 ม.)
Stop on track
517.02 กม. เขาพลึง
Station on track
521.48 กม. ห้วยไร่
Station on track
525.65 กม. ไร่เกล็ดดาว
Station on track
528.22 กม. แม่พวก
Station on track
533.94 กม. เด่นชัย
Station on track
538.43 กม. ปากปาน
Station on track
546.94 กม. แก่งหลวง
Stop on track
554.42 กม. ห้วยแม่ต้า
Station on track
563.86 กม. บ้านปิน
Enter and exit tunnel
574.04 กม. อุโมงค์ห้วยแม่ลาน (130.20 ม.)
Station on track
578.46 กม. ผาคัน
Stop on track
581.22 กม. ผาคอ
Station on track
591.07 กม. ปางป๋วย
Station on track
600.33 กม. แม่จาง
Station on track
609.16 กม. แม่เมาะ
Stop on track
614.15 กม. ห้วยรากไม้
Station on track
622.20 กม. ศาลาผาลาด
Station on track
628.45 กม. แม่ทะ
Station on track
637.41 กม. หนองวัวเฒ่า
Station on track
642.29 กม. นครลำปาง
Station on track
654.85 กม. ห้างฉัตร
Station on track
660.98 กม. ปางม่วง
Stop on track
665.09 กม. ห้วยเรียน
Station on track
671.80 กม. แม่ตานน้อย
Enter and exit tunnel
681.57 กม. อุโมงค์ขุนตาน (1352.10 ม.)
Station on track
683.14 กม. ขุนตาน
Station on track
691.89 กม. ทาชมภู
Station on track
700.68 กม. ศาลาแม่ทา
Station on track
713.01 กม. หนองหล่ม
Station on track
729.21 กม. ลำพูน
Station on track
734.64 กม. ป่าเส้า
Station on track
742.78 กม. สารภี
End station
751.42 กม. เชียงใหม่

รายชื่อสถานีรถไฟในเส้นทางสายเหนือ[แก้]

ลำดับสถานีจาก กท. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ จำนวนรางในย่านสถานี จำนวนชานชาลา ที่ตั้ง จำนวนขบวนที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพ - เชียงใหม่
1 กรุงเทพ Bangkok 1001 0.00 กม. พิเศษ กท. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 14 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 118 เริ่มต้นทางรถไฟสายเหนือที่สถานีนี้ ออกจากสถานีเป็นทางสาม ทางทีหนึ่งและสองเป็นทางสำหรับสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางที่สามเป็นทางสำหรับไปสายแม่น้ำและสายตะวันออก (สายแปดริ้ว) จากสายตะวันออกมีทางแยกเฉพาะรถสินค้าไปสายตะวันออกเฉียงเหนือได้ ผ่านทางชุมทางคลองสิบเก้าจนถึงชุมทางแก่งคอย ซึ่งในบางครั้งจะมีรถโดยสารเดินเมื่อทางสายเหนือไม่สามารถเดินรถได้
2 ยมราช Yommaraj 1002 2.17 กม. ป้ายหยุดรถ ยช. - - 2 2 จิตลดา ดุสิต 2 มีทางแยกไปสายตะวันออกและสายแม่น้ำเป็นทางสามเหลี่ยม ชื่อ สามเหลี่ยมจิตรลดา เริ่มต้นเขตทางคู่

*มีขบวน 355/356 กรุงเทพ - สุพรรณบุรี - กรุงเทพ ที่จอด

ทุ่งพญาไท ราชเทวี
3 จิตรลดา Chit Lada 1003 3.29 กม. พิเศษ (เขตพระราชฐาน) จล. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 จิตลดา ดุสิต - รถไฟโดยสารจะไม่หยุดรับส่งที่สถานีจิตรลดา ด้วยเป็นเขตพระราชฐานและสถานีเฉพาะ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงนั้น การรถไฟฯได้เปิดใช้“ป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (รธ.)” ขึ้นมา และมีขบวนรถชานเมืองหยุดรับส่งผู้โดยสาร รวมถึงขบวนรถธรรมดาบางขบวน ถึงแม้ว่าป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี และสถานีจิตรลดาจะอยู่พื้นที่เดียวกัน แต่ก็ถือว่าเป็นคนละสถานี
4 โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodhi Hospital 1232 3.46 กม. ป้ายหยุดรถ รธ. - - 3 2 ทุ่งพญาไท ราชเทวี 14 เปิดขึ้นมาในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีจิตรลดา ซึ่งผู้โดยสารกลุ่มหลักคือเจ้าหน้าที่,คนไข้ของโรงพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 สามเสน Sam Sen 1004 4.80 กม. 1 สส. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 2 นครไชยศรี ดุสิต 91
สามเสนใน พญาไท
6 ประดิพัทธ์ Pradipat 1006 6.37 กม. ป้ายหยุดรถ ปิ. - - 2 - สามเสนใน - ปัจจุบันไม่เหลือความเป็นป้ายหยุดรถ และไม่มีรถไฟขบวนใดจอดแล้ว
7 ชุมทางบางซื่อ Bang Sue Junction 1007 7.47 กม. 1 บซ. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 4 บางซื่อ บางซื่อ 92 มีทางแยกไปสายใต้ ไปยังสถานีบางบำหรุ (บำ.) และมีทางแยกไปย่านสินค้าพหลโยธิน
จตุจักร จตุจักร
8 นิคมรถไฟ กม.11 Nikhom Rotfai Khomo 11 1009 11.01 กม. ป้ายหยุดรถ รถ. - - 2 2 41
9 บางเขน Bang Khen 1011 13.00 กม. 1 บข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 2 ลาดยาว 65 ระหว่างป้ายนิคมรถไฟ กม.11 กับสถานีบางเขน จะมีสถานีรถไฟวัดเสมียนนารี ซึ่งไม่ได้เป็นสถานีของการรถไฟฯ แต่เป็นเพียงโครงการที่อาจจะมีการก่อสร้างในอนาคต
10 ทุ่งสองห้อง Thung Song Hong 1013 14.81 กม. ที่หยุดรถ หส. - - 2 1 ตลาดบางเขน หลกสี่ 11
11 หลักสี่ Lak Si 1015 17.57 กม. 1 ลส. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 2 65
12 การเคหะ กม.19 Kan Kheha Khomo 19 1225 19.47 กม. ป้ายหยุดรถ คห. - - 2 1 ดอนเมือง/สนามบิน ดอนเมือง 9
13 ตลาดใหม่ดอนเมือง Talatmai Don Mueang 1016 21.69 กม. ป้ายหยุดรถ ตใ. - - 2 1 - ปัจจุบันไม่เหลือความเป็นป้ายหยุดรถ และไม่มีรถไฟขบวนใดจอดแล้ว
14 ดอนเมือง Don Mueang 1017 22.21 กม. 1 ดม. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 2 65
15 แกรนด์ คาแนล Grand Canal 1018 24.78 กม. ที่หยุดรถ คแ. - - 2 1 8
16 หลักหก Lak Hok 1019 27.61 กม. ป้ายหยุดรถ หั. - - 2 - หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 6 เข้าเขตจังหวัดปทุมธานี
17 คลองรังสิต Khlong Rangsit 1020 28.48 กม. ที่หยุดรถ คส. - - 2 - 17
18 รังสิต Rangsit 1021 29.75 กม. 1 รต. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 65 เริ่มเขตทางสาม รังสิต-บ้านภาชี
19 คลองหนึ่ง Khlong Nueng 1223 33.84 กม. ป้ายหยุดรถ ลห. - - 3 2 คลองหนึ่ง คลองหลวง 8
20 เชียงราก Chiang Rak 1022 37.47 กม. 2 ชร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 8 6 21
21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University 1230 40.19 กม. ที่หยุดรถ ธส. - - 3 3 11
22 นวนคร Nava Nakhon 1023 44.12 กม. ที่หยุดรถ วะ. - - 3 2 8
23 เชียงรากน้อย Chiang Rak Noi 1024 46.01 กม. 2 ชน. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 5 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 18 เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24 คลองพุทรา Khlong Phutsa 1026 51.88 กม. 3 พซ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 บางกระสั้น 17
25 บางปะอิน Bang Pa-In 1028 58.00 กม. 1 บอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 บางเลน 31
26 บ้านโพ Ban Pho 1029 62.75 กม. 3 บพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 3 บ้านโพธิ์ 15
27 อยุธยา Ayutthaya 1031 71.08 กม. 1 อย. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 6 4 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 64 ในอดีตเคยมีขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ำของทุกวันสำคัญที่จะมาถึงสถานีแห่งนี้ ในภายหลัง การรถไฟฯ ได้ย้ายเส้นทางขบวนรถจักรไอน้ำ 2 เส้นทางในวันสำคัญคือ วันแม่แห่งชาติ (นครปฐม) และ วันพ่อแห่งชาติ (ชุมทางฉะเชิงเทรา) ดังนั้น ขบวนรถจักรไอน้ำที่จะมาถึงสถานีแห่งนี้ คือวันสถาปนากิจการรถไฟ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันปิยมหาราช ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529 การรถไฟฯ เคยมีขบวนรถจักรไอน้ำ C56 ทำขบวนไปที่สถานีแห่งนี้ ก่อนที่จะมีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบัน
28 บ้านม้า Ban Ma 1032 74.69 กม. 3 มา. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 บ้านเกาะ 14
29 มาบพระจันทร์ Map Phra Chan 1033 78.98 กม. 3 บจ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 ข้าวเม่า อุทัย 19
30 บ้านดอนกลาง Ban Don Klang 1034 82.31 กม. ป้ายหยุดรถ ลก. - - 3 2 10
31 พระแก้ว Phra Kaeo 1035 85.44 กม. 3 พก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 3 กระจิว ภาชี 20
32 ชุมทางบ้านภาชี Ban Phachi Junction 1036 89.95 กม. 1 ภช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 18 8 ภาชี 45 มีทางแยก ทางตรงมุ่งไปสายอีสาน ที่สถานีหนองกวย (นก.) ทางแยกมุ่งหน้าไปสถานีหนองวิวัฒน์ และสุดเขตทางสามที่นี่
33 ดอนหญ้านาง Don Yha Nang 1224 93.58 กม. ป้ายหยุดรถ ญา. - - 2 - ดอนหญ้านาง 8
34 หนองวิวัฒน์ Nong Wiwat 1037 96.44 กม. 3 วิ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 3 หนองขนาก ท่าเรือ 18
35 บ้านปลักแรด Ban Plug Rad 1038 99.16 กม. ที่หยุดรถ แด. - - 2 - ท่าเจ้าสนุก 10
36 ท่าเรือ Tha Ruea 1039 102.73 กม. 1 ทร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 3 ท่าเรือ 22
37 บ้านหมอ Ban Mo 1041 108.78 กม. 1 มอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 3 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 22 เข้าเขตจังหวัดสระบุรี
38 หนองโดน Nong Don 1045 116.56 กม. 2 โด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 3 หนองโดน หนองโดน 18
39 บ้านกลับ Ban Klap 1047 121.72 กม. 3 บก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 3 บ้านกลับ 15
40 บ้านป่าหวาย Ban Pa Wai 1048 127.44 กม. 3 ปว. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 3 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 14 เข้าเขตจังหวัดลพบุรี
41 ลพบุรี Lop Buri 1050 132.81 กม. 1 ลบ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 6 2 ท่าหิน 35 สุดเขตทางคู่ เริ่มทางเดี่ยว และเป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทางสายเหนือที่ใช้สัญญาณไฟสีชนิดบังคับด้วยคอมพิวเตอร์ ต่อจากนี้จะใช้ไฟสีชนิดบังคับด้วยแผงสวิตช์
42 ท่าแค Tha Khae 1051 137.51 กม. 3 ทแ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 ท่าแค 9 เริ่มต้นแนวก่อสร้างทางคู่ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ
43 โคกกะเทียม Khok Kathiam 1053 144.23 กม. 3 คท. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 โคกกะเทียม 10
44 หนองเต่า Nong Tao 1055 150.08 กม. 3 นต. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 หนองเต่า บ้านหมี่ 8 เคยมีทางแยกไปเหมืองแร่เหล็กเขาทับควาย ปัจจุบันยกเลิกเส้นทางและเหลือเพียงซากสะพานรถไฟข้ามคลองอนุศาสนนันท์
45 หนองทรายขาว Nong Sai Khao 1056 154.93 กม. 3 ซข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 หนองทรายขาว 8
46 บ้านหมี่ Ban Mi 1058 161.22 กม. 1 บม. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 5 2 บ้านหมี่ 16 เคยมีทางแยกไปที่ทำการหมวดผลิตศิลาบ้านหมี่ ปัจจุบันยกเลิกเส้นทางและมีซากทางรถไฟเดิมคงอยู่ตลอดแนวแต่ทรุดโทรมมากแล้ว
47 ห้วยแก้ว Huai Kaeo 1059 165.94 กม. 3 หก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 สายห้วยแก้ว 7
48 ไผ่ใหญ่ Phai Yai 1060 170.33 กม. ที่หยุดรถ ผญ. - - 1 1 ไผ่ใหญ่ 9
49 โรงเรียนจันเสน Rong Rien Chansen 1223 172.90 กม. ป้ายหยุดรถ รจ. - - 1 1 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 2 เข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์
50 จันเสน Chansen 1061 173.86 กม. 2 จส. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 2 14
51 บ้านกกกว้าว Ban Khok Kwaow 1062 176.63 กม. ป้ายหยุดรถ ว้. - - 1 1 พรหมนิมิต 6
52 ช่องแค Chong Khae 1063 180.20 กม. 1 ชค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 5 2 ช่องแค 16
53 ทะเลหว้า Thale Wa 1065 187.37 กม. ที่หยุดรถ ทห. - - 1 1 ตาคลี 4
54 โพนทอง Phon Thong 1066 188.65 กม. 2 โพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 4 1 9
55 บ้านตาคลี Ban Takhli 1067 193.02 กม. 1 ตล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 4 2 17
56 ดงมะกุ Dong Maku 1069 198.80 กม. 3 ดง. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 6
57 หัวหวาย Hua Wai 1070 204.06 กม. 3 หว. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 หัวหวาย 8 เคยทางรถไฟขนฟืน สายหัวหวาย-ท่าตะโก ยกเลิกใช้งานแล้ว

ปัจจุบัน รางถูกทับกับถนนทางหลวงหมายเลข 3329

58 หนองโพ Nong Pho 1072 211.44 กม. 3 นพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 หนองโพ 12
59 หัวงิ้ว Hua Ngiu 1074 217.22 กม. 3 หง. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 เนินมะกอก พยุหะคีรี 8
60 เนินมะกอก Noen Makok 1076 224.81 กม. 3 มก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 8
61 เขาทอง Khao Thong 1079 235.49 กม. 3 ขท. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 เขาทอง 8
62 นครสวรรค์ Nakhon Sawan 1082 245.78 กม. 1 นว. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 8 2 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ 28
 • ฝ่ายการเดินรถ
  • งานควบคุมการเดินรถเขตนครสวรรค์ (ผคร.นว.)
  • สารวัตรงานเดินรถแขวงนครสวรรค์ (สดร.นว.)
 • ฝ่ายการช่างกล
  • ที่ทำการพนักงานตรวจรถนครสวรรค์ (พตร.นว.)
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ (วบข.นว.)
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ (สบท.นว.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ (สสญ.นว.)
 • สำนักงานแพทย์รถไฟ
  • ที่ทำการนายแพทย์เขตนครสวรรค์ (นพข.นว.)
63 ปากน้ำโพ Pak Nam Pho 1083 250.56 กม. 1 ปพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 6 2 ปากน้ำโพ 15
 • ฝ่ายการช่างกล
  • สารวัตรแขวงรถพ่วงปากน้ำโพ (สรพ.ปพ.)
 • สำนักงานแพทย์รถไฟ
  • ที่ทำการนายแพทย์เขตปากน้ำโพ (นพข.ปพ.)
 • มีทางแยกเข้าท่าข้าวกำนันทรง
 • สิ้นสุดแนวก่อสร้างทางคู่ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ
64 บึงบอระเพ็ด Bueng Boraphet 1226 257.15 กม. 3 เพ. ไฟสีสามท่า สายลวด 2 1 เกรียงไกร 7
65 ทับกฤช Thap Krit 1084 263.68 กม. 2 ทก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 ทับกฤชใต้ ชุมแสง 10
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางทับกฤช (นตท.ทก.)
66 คลองปลากด Khlong Pla Kot 1086 270.87 กม. 3 ปก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 8
67 ชุมแสง Chumsaeng 1088 280.29 กม. 1 ชส. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 2 ชุมแสง 18
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางชุมแสง (นตท.ชส.)
68 วังกร่าง Wang Krang 1091 290.24 กม. 3 กา. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 8
69 บางมูลนาก Bang Mun Nak 1093 297.03 กม. 1 นา. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 2 เนินมะกอก 18
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบางมูลนาก (นตท.นา.)
70 หอไกร Ho Krai 1095 303.50 กม. 3 ไก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 หอไกร 8
71 ดงตะขบ Dong Takhop 1097 309.87 กม. 3 ดข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 บางไผ่ 8
72 ตะพานหิน Taphan Hin 1099 319.00 กม. 1 ตห. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 5 5 ตะพานหิน ตะพานหิน 22
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน (สกน.ตห.)
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางตะพานหิน (สบท.ตห.)
  • ที่ทำการนายตรวจทางตะพานหิน (นตท.ตห.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • ที่ทำการนายตรวจสายตะพานหิน (นตส.ตห.)
73 ห้วยเกตุ Huai Ket 1101 324.91 กม. 3 ยต. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 งิ้วราย 6
74 หัวดง Hua Dong 1103 332.60 กม. 2 หด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 หัวดง เมืองพิจิตร 9
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางหัวดง (นตท.หด.)
75 วังกรด Wang Krot 1105 339.36 กม. 2 วร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 บ้านบุ่ง 8
76 พิจิตร Phichit 1107 346.79 กม. 1 พจ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 2 ในเมือง 22
77 ท่าฬ่อ Tha Lo 1109 354.26 กม. 3 ทฬ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 ท่าฬ่อ 6
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางท่าฬ่อ (นตท.ทฬ.)
78 บางกระทุ่ม Bang Krathum 1111 362.22 กม. 2 ทม. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 บางกะทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 13
79 แม่เทียบ Mae Thiap 1112 366.21 กม. 3 แท. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 6
80 บ้านใหม่ Ban Mai 1114 375.31 กม. 3 บห. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 วัดพริก เมืองพิษณุโลก 8
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบ้านใหม่ (นตท.บห.)
81 บึงพระ Bueng Phra 1116 381.87 กม. 1 บะ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 5 1 บึงพระ 4
 • เป็นต้นทางสำหรับรถบรรทุกน้ำมันจากแหล่งสิริกิติ์เพื่อส่งไปที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก
82 พิษณุโลก Phitsanulok 1118 389.28 กม. 1 พล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 ในเมือง 26
 • เป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทางสายเหนือที่ใช้ประแจกลไฟฟ้าชนิดตู้ควบคุมพร้อมเครื่องทางสะดวก (รีเลย์)
 • ฝ่ายการช่างกล
  • ที่ทำการพนักงานตรวจรถพิษณุโลก (พตร.พล.)
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางพิษณุโลก (สบท.พล.)
  • ที่ทำการนายตรวจทางพิษณุโลก (นตท.พล.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • ที่ทำการนายตรวจสายพิษณุโลก (นตส.พล.)
 • สำนักงานแพทย์รถไฟ
  • ที่ทำการพยาบาลพิษณุโลก (พยบ.พล.)
  • อาณาบาลเขตพิษณุโลก (ณบข.พล.)
83 บ้านเต็งหนาม Ban Teng Nam 1119 393.75 กม. 3 เห. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 1 หัวรอ 4
 • เป็นสถานีแรกในเส้นทางสายเหนือที่ใช้ประแจกลสายลวด-สัญญาณหางปลา
84 บ้านตูม Ban Tum 1121 400.00 กม. 3 ตม. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 1 ปากโทก 4
85 แควน้อย Khwae Noi 1122 405.31 กม. 3 คน. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 2 หอกลอง พรหมพิราม 4
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางแควน้อย (นตท.คน.)
86 พรหมพิราม Phrom Phiram 1125 414.50 กม. 2 พห. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 1 พรหมพิราม 10
87 หนองตม Nong Tom 1127 423.20 กม. 2 หต. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 2 มะต้อง 15
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางหนองตม (นตท.หต.)
88 บ้านบุ่ง Ban Bung 1130 432.75 กม. 3 บง. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 2 ศรีภิรมย์ 4
89 บ้านโคน Ban Khon 1131 437.41 กม. 3 บค. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 1 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 5
90 พิชัย Phichai 1134 447.55 กม. 1 พย. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 1 ในเมือง 16
91 ไร่อ้อย Rai Oi 1136 453.98 กม. 3 รอ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 1 ไร่อ้อย 4
 • มีทางแยกไปขนฟืนที่ ต.นายาง อ.พิชัย (ปัจจุบันเลิกใช้งาน)
92 ชุมทางบ้านดารา Ban Dara Junction 1137 458.31 กม. 3 ดร. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 3 บ้านดารา 13
 • มีทางแยกไปสถานีสวรรคโลก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบ้านดารา (นตท.ดร.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • ที่ทำการนายตรวจสายบ้านดารา (นตส.ดร.)
93 ท่าสัก Tha Sak 1144 461.80 กม. 2 าส. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 2 ท่าสัก 14
94 ตรอน Tron 1146 469.86 กม. 1 ตอ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 1 วังแดง ตรอน 12
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางตรอน (นตท.ตอ.)
95 วังกะพี้ Wang Kaphi 1148 476.82 กม. 3 วก. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 1 วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ 4
 • มีทางแยกไปโรงงานน้ำตาลอุตรดิตถ์ (ปัจจุบันเลิกใช้งาน)
96 อุตรดิตถ์ Uttaradit 1150 485.17 กม. 1 อด. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 2 ท่าอิฐ 20
 • ฝ่ายการเดินรถ
  • งานควบคุมการเดินรถเขตอุตรดิตถ์ (ผคร.อด.)
  • สารวัตรงานเดินรถแขวงอุตรดิตถ์ (สดร.อด.)
 • ฝ่ายการช่างกล
  • วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ (วกข.อด.)
  • สารวัตรแขวงรถจักรอุตรดิตถ์ (สรจ.อด.)
  • สารวัตรแขวงโรงงานอุตรดิตถ์ (สรง.อด.)
  • ที่ทำการพนักงานตรวจรถอุตรดิตถ์ (พตร.อด.)
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการหน่วยสะพานอุตรดิตถ์ (นสพ.อด.)
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ (สบท.อด.)
 • สำนักงานแพทย์รถไฟ
  • ที่ทำการนายแพทย์เขตอุตรดิตถ์ (นพข.อด.)
  • ที่ทำการทันตแพทย์เขตอุตรดิตถ์ (ทตพ.อด.)
  • ที่ทำการพยาบาลเขตอุตรดิตถ์ (พยบ.อด.)
97 ศิลาอาสน์ Sila At 1151 487.52 กม. 1 ศล. หางปลา ใช้สัญญาณเข้าเขตนอก ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 ท่าเสา 22
 • เป็นย่านสับเปลี่ยนรถไฟ ย่านสินค้า จุดตัดตู้โบกี้รถไฟขึ้นสู่ภาคเหนือ ศูนย์รวบรวมตู้สินค้า(Container Yard) จุดสิ้นสุดสถานีรถไฟทางราบ และสถานีเริ่มต้นการส่งห่วงตราทางสะดวก
 • ฝ่ายการเดินรถ
  • กองจัดการเดินรถเขต 3 (จดข.3) ศูนย์ภาคเหนือ
  • ที่ทำการพนักงานการเดินรถ 10 (พ.การเดินรถ 10 ศิลาอาสน์)
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางสายเหนือ (วอน.)
  • ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
  • ที่ทำการนายตรวจทางศิลาอาสน์ (นตท.ศล.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • ที่ทำการนายตรวจสายศิลาอาสน์ (นตส.ศล.)
 • ฝ่ายการพาณิชย์
  • สารวัตรแขวงพาณิชย์ศิลาอาสน์ (สพณ.ศล.)
 • สำนักงานแพทย์รถไฟ
  • ที่ทำการนายแพทย์เขตศิลาอาสน์ (นพข.ศล.)
 • กองบังคับการตำรวจรถไฟ
  • สถานีตำรวจรถไฟศิลาอาสน์ (สร.ฟ.ศิลาอาสน์)
98 ท่าเสา Tha Sao 1152 489.35 กม. ที่หยุดรถ เส. - - 1 1 ท่าอิฐ 2 เดิมเป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ปัจจุบันถูกยุบเป็นที่หยุดรถแล้ว
99 บ้านด่าน Ban Dan 1154 497.56 กม. 3 บด. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 1 บ้านด่านนาขาม 4
 • จุดเริ่มต้นสถานีรถไฟทางภูเขา
100 ปางต้นผึ้ง Pang Ton Phung 1157 509.36 กม. 3 ปต. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 1 4
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางปางต้นผึ้ง (นตท.ปต.)
- เข้าอุโมงค์ปางตูบขอบ ยาว 120.09 เมตร กม.ที่ 513.72-513.84
- เข้าอุโมงค์เขาพลึง ยาว 362.44 เมตร กม.ที่ 516.41-516.77
101 เขาพลึง Khao Phlung 1159 517.02 กม. ที่หยุดรถ ขง. - - 1 1 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 2 เข้าเขตจังหวัดแพร่
102 ห้วยไร่ Huai Rai 1160 521.48 กม. 3 หา. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 1 4
103 ไร่เกล็ดดาว Rai Kred Dao 1161 525.60 กม. ที่หยุดรถ รล. - - 1 1 2
104 แม่พวก Mae Phuak 1162 528.22 กม. ที่หยุดรถ มพ. - - 1 1 2 เดิมเป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ปัจจุบันถูกยุบเป็นที่หยุดรถแล้ว
105 เด่นชัย Den Chai 1164 533.94 กม. 1 ดช. หางปลา ใช้สัญญาณเข้าเขตนอก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 11 3 เด่นชัย 16
 • สถานีประจำจังหวัดแพร่
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางเด่นชัย (สบท.ดช.)
  • ที่ทำการนายตรวจทางเด่นชัย (นตท.ดช.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • ที่ทำการนายตรวจสายเด่นชัย (นตส.ดช.)
 • อาจอนาคตสถานีนี้จะยกระดับเป็นสถานีชุมทาง (ชท. เด่นชัย)
106 ปากปาน Pak Pan 1165 538.43 กม. 3 ปา. ไฟสีสามท่า สายลวด 3 1 ไทรย้อย 2
107 แก่งหลวง Kaeng Luang 1167 546.94 กม. 3 กล. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 1 แม่ปาน ลอง 2
108 ห้วยแม่ต้า Huai Mae Ta 1169 554.42 กม. ที่หยุดรถ วต. - - 1 1 บ้านปิน 2
109 บ้านปิน Ban Pin 1172 563.86 กม. 2 บป. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 5 2 10
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบ้านปิน (นตท.บป.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • ที่ทำการนายตรวจสายบ้านปิน (นตส.บป.)
- เข้าอุโมงค์ห้วยแม่ลาน ยาว 130.20 เมตร กม.ที่ 574.04-574.17
110 ผาคัน Pha Khan 1176 578.46 กม. 3 ผน. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 3 บ้านปิน ลอง แพร่ 2
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางผาคัน (นตท.ผน.)
111 ผาคอ Pha Kho 1177 581.22 กม. ที่หยุดรถ ผค. - - 1 1 2
112 ปางป๋วย Pang Puai 1180 591.07 กม. 3 ปย. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 1 นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 2 เข้าเขตจังหวัดลำปาง
113 แม่จาง Mae Chang 1182 600.33 กม. 3 มจ. ไฟสีสามท่า สายลวด 2 1 2
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางแม่จาง (นตท.มจ.)
114 แม่เมาะ Mae Mo 1184 609.16 กม. 2 มม. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 2 แม่เมาะ 6
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางแม่เมาะ (นตท.มม.)
115 ห้วยรากไม้ Huai Rak Mai 1185 614.15 กม. ที่หยุดรถ รไ. - - 1 1 2
116 ศาลาผาลาด Sala Pha Lat 1187 622.20 กม. 3 ผล. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 1 แม่ทะ แม่ทะ 2
117 แม่ทะ Mae Tha 1189 628.45 กม. 2 มท. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 1 2
118 หนองวัวเฒ่า Nong Wua Thao 1192 637.41 กม. 3 วถ. ใช้เสาหางปลา เป็นสัญญาณเข้าเขตใน มือโยก 2 1 ชมพู เมืองลำปาง 2
119 นครลำปาง Nakhon Lampang 1193 642.293 กม. 1 ลป. หางปลา ใช้สัญญาณเข้าเขตนอก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 7 2 สบตุ๋ย 12 เคยมีสถานีรถไฟบ่อแฮ้ว กม.ที่ 637 แต่ภายหลังถูกลดระดับเป็นที่หยุดรถไฟ และยกเลิกแล้ว
120 ห้างฉัตร Hang Chat 1196 654.859 กม. 3 หฉ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 1 ห้างฉัตร ห้างฉัตร 2
121 ปางม่วง Pang Muang 1198 660.984 กม. 3 ปม. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 2 2
122 ห้วยเรียน Huai Rian 1199 665.090 กม. ที่หยุดรถ ยเ. - - 1 1 เวียงตาล 2
123 แม่ตานน้อย Mae Tan Noi 1201 671.808 กม. 3 มต. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 1 2
- เข้าอุโมงค์ขุนตาน ยาว 1352.10 เมตร กม.ที่ 681.57-682.93"
124 ขุนตาน Khun Tan 1204 683.140 กม. 2 ขน. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 3 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 12 เข้าเขตจังหวัดลำพูน สถานีนี้มีที่พักของการรถไฟฯ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน

เดิมชื่อสถานี "ขุนตาล"

125 ทาชมภู Tha Chomphu 1206 691.896 กม. 3 าช. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 1 2 เดิมชื่อสถานี "บ้านทาชมภู"
126 ศาลาแม่ทา Sala Mae Tha 1208 700.686 กม. 3 ลท. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 1 ทาสบเส้า 2
127 หนองหล่ม Nong Lom 1212 713.018 กม. 3 งล. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 2 1 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน 2 เดิมชื่อสถานี "บ้านหนองหล่ม"
128 ลำพูน Lam Phun 1216 729.213 กม. 1 ลพ. ไฟสีสามท่า สายลวด 4 2 ในเมือง 12
129 ป่าเส้า Pa Sao 1218 734.645 กม. 3 ปส. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 1 อุโมงค์ 2 เดิมชื่อสถานี "ป่าเศร้า"
130 สารภี Saraphi 1220 742.789 กม. 3 ภี. ไฟสีสามท่า สายลวด 3 1 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 2 เข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อสถานี "ป่ายางเลิ้ง"
131 เชียงใหม่ Chiang Mai 1222 751.424 กม. 1 ชม. ใช้เสาหางปลา เป็นสัญญาณเข้าเขตใน มือโยก 8 3 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ 12 สุดทางรถไฟสายเหนือที่สถานีนี้
ชุมทางบ้านดารา - สวรรคโลก
92 ชุมทางบ้านดารา Ban Dara Junction 1137 458.31 กม. 3 ดร. หางปลา มีสัญญาณเตือน ไม่ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด 3 3 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 13
93 คลองละมุง Khlong Lamung 1138 466.32 กม. ที่หยุดรถ ลม. - - - 1 ไร่อ้อย - ไม่มีขบวนรถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
94 คลองมะพลับ Khlong Maphlap 1139 470.27 กม. 3 มป. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 2 เข้าเขตจังหวัดสุโขทัย
95 วัดคลองปู Wat Khlong Pu 1140 474.96 กม. ที่หยุดรถ วู. - - 1 1 คลองยาง สวรรคโลก - ไม่มีขบวนรถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
96 คลองยาง Khlong Yang 1141 479.03 กม. ที่หยุดรถ คย. - - - 1 - ไม่มีขบวนรถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
97 หนองเรียง Nong Riang 1142 483.08 กม. ที่หยุดรถ นย. - - - 1 ในเมือง - ไม่มีขบวนรถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
98 สวรรคโลก Sawankhalok 1143 487.14 กม. 3 สว. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 เมืองสวรรคโลก 2

อ้างอิง[แก้]