ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถไฟ ย่านชานเมืองเป็นกลุ่มสถานีในเขตใกล้กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมีการเดินรถอย่างหนาแน่นในรัศมี 150 กิโลเมตร ประกอบด้วยส่วนทับซ้อนจากเส้นทางสายต่าง ๆ โดยจะมีรถชานเมืองหยุดรับส่งทุกสถานี

รายชื่อสถานีรถไฟย่านชานเมือง

[แก้]
กรุงเทพ (หัวลำโพง)–ชุมทางบ้านภาชี
km
0.00
กรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีหัวลำโพง
2.17
ยมราช
3.29
จิตรลดา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
4.80
สามเสน
6.73
ประดิพัทธ์
7.470
ชุมทางบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพอภิวัฒน์
11.01
จตุจักร
12.50
วัดเสมียนนารี
13.30
บางเขน
14.81
ทุ่งสองห้อง
17.57
หลักสี่
19.47
การเคหะ
21.69
ตลาดใหม่ดอนเมือง
ทางยกระดับ สายสีแดงเข้ม
22.21
ดอนเมือง
หลักหก
29.75
รังสิต
33.84
คลองหนึ่ง
37.47
เชียงราก
40.19
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44.12
นวนคร
46.01
เชียงรากน้อย
51.88
คลองพุทรา
58.00
บางปะอิน
62.75
บ้านโพ
71.08
อยุธยา
74.69
บ้านม้า
78.98
มาบพระจันทร์
82.31
บ้านดอนกลาง
85.44
พระแก้ว
89.95
ชุมทางบ้านภาชี

กรุงเทพ (หัวลำโพง)—ชุมทางบ้านภาชี (กท.—ภช.)

[แก้]
ลำดับ ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ รหัสสถานี ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ที่ตั้ง หมายเหตุ
เลข ตัวย่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพ - ชุมทางบ้านภาชี
1 กรุงเทพ 1001 กท. 0 กม. พิเศษ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นทางรถไฟสายชานเมืองที่สถานีนี้ ออกจากสถานีเป็นทางสาม ทางทีหนึ่งและสองเป็นทางสำหรับสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางที่สามเป็นทางสำหรับไปสายแม่น้ำและสายตะวันออก (สายแปดริ้ว) จากสายตะวันออกมีทางแยกเฉพาะรถสินค้าไปสายตะวันออกเฉียงเหนือได้ ผ่านทางชุมทางคลองสิบเก้าจนถึงชุมทางแก่งคอย ซึ่งในบางครั้งจะมีรถโดยสารเดินเมื่อทางสายเหนือไม่สามารถเดินรถได้
2 ยมราช 1002 ยช. 2.17 กม. ป้ายหยุดรถ สวนจิตรลดา ดุสิต
  • ป้ายหยุดรถของสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
  • มีทางแยกไปสายตะวันออกและสายแม่น้ำเป็นทางสามเหลี่ยม ชื่อ สามเหลี่ยมจิตรลดา เริ่มต้นเขตทางคู่
  • มีขบวน 355/356 กรุงเทพ - สุพรรณบุรี- กรุงเทพ ที่จอด
ทุ่งพญาไท ราชเทวี
3 จิตรลดา 1003 จล. 3.29 กม. พิเศษ (เขตพระราชฐาน) สวนจิตรลดา ดุสิต
รถไฟโดยสารจะไม่หยุดรับส่งที่สถานีจิตรลดา ด้วยเป็นเขตพระราชฐานและสถานีเฉพาะ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงนั้น การรถไฟฯได้เปิดใช้“ป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (รธ.)” ขึ้นมา และมีขบวนรถชานเมืองหยุดรับส่งผู้โดยสาร รวมถึงขบวนรถธรรมดาบางขบวน ถึงแม้ว่าป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี และสถานีจิตรลดาจะอยู่พื้นที่เดียวกัน แต่ก็ถือว่าเป็นคนละสถานี
4 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1232 รธ. 3.30 กม. ป้ายหยุดรถ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
เปิดขึ้นมาในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีจิตรลดา ซึ่งผู้โดยสารกลุ่มหลักคือเจ้าหน้าที่,คนไข้ของโรงพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 สามเสน 1004 สส. 4.80 กม. 1 ถนนนครไชยศรี ดุสิต
สามเสนใน พญาไท
6 ชุมทางบางซื่อ 1007 บซ. 7.47 กม. 1 บางซื่อ บางซื่อ
มีทางแยกไปสายใต้ ไปยังสถานีบางบำหรุ (บำ.) และมีทางแยกไปย่านสินค้าพหลโยธิน
7 ดอนเมือง 1017 ดม. 22.21 กม. 1 ดอนเมือง ดอนเมือง
สนามบิน
8 รังสิต 1021 รต. 29.75 กม. 1 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
เริ่มเขตทางสาม รังสิต-ชุมทางบ้านภาชี, ปัจจุบันปิดการใช้งานช่วง รังสิต-เชียงราก
ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
9 คลองหนึ่ง 1223 ลห. 33.84 กม. ป้ายหยุดรถ คลองหนึ่ง คลองหลวง
10 เชียงราก 1022 ชร. 37.47 กม. 2
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 1230 ธส. 40.19 กม. ที่หยุดรถ
12 นวนคร 1023 วะ. 44.12 กม. ที่หยุดรถ
13 เชียงรากน้อย 1024 ชน. 46.01 กม. 2 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14 คลองพุทรา 1026 พซ. 51.88 กม. 3 บางกระสั้น
15 บางปะอิน 1028 บอ. 58.00 กม. 1 บางเลน
16 บ้านโพ 1029 บพ. 62.75 กม. 3 บ้านโพ
17 อยุธยา 1031 อย. 71.08 กม. 1 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
ในอดีตเคยมีขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ำของทุกวันสำคัญที่จะมาถึงสถานีแห่งนี้ ในภายหลัง การรถไฟฯ ได้ย้ายเส้นทางขบวนรถจักรไอน้ำ 2 เส้นทางในวันสำคัญคือ วันแม่แห่งชาติ (นครปฐม) และ วันพ่อแห่งชาติ (ชุมทางฉะเชิงเทรา) ดังนั้น ขบวนรถจักรไอน้ำที่จะมาถึงสถานีแห่งนี้ คือวันสถาปนากิจการรถไฟ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันปิยมหาราช ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529 การรถไฟฯ เคยมีขบวนรถจักรไอน้ำ C56 ทำขบวนไปที่สถานีแห่งนี้ ก่อนที่จะมีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบัน
18 บ้านม้า 1032 มา. 74.69 กม. 3 บ้านเกาะ
19 มาบพระจันทร์ 1033 บจ. 78.98 กม. 3 ข้าวเม่า อุทัย
20 บ้านดอนกลาง 1034 ลก. 82.31 กม. ป้ายหยุดรถ
21 พระแก้ว 1035 พก. 85.44 กม. 3 กระจิว ภาชี
22 ชุมทางบ้านภาชี 1036 ภช. 89.95 กม. 1 ภาชี
สุดเขตทางสาม ณ ที่นี้

เส้นทางรถไฟย่านชานเมืองในเส้นทางสายเหนือ ชุมทางบ้านภาชี - ลพบุรี (ภช.-ลบ.)

[แก้]
ลำดับ ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ รหัสสถานี ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ที่ตั้ง หมายเหตุ
เลข ตัวย่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางบ้านภาชี - ลพบุรี
23 ดอนหญ้านาง 1224 ญา. 93.58 กม. ป้ายหยุดรถ ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
เริ่มเขตทางคู่
24 หนองวิวัฒน์ 1037 วิ. 96.44 กม. 3 หนองขนาก ท่าเรือ
25 บ้านปลักแรด 1038 แด. 99.16 กม. ที่หยุดรถ ท่าเจ้าสนุก
26 ท่าเรือ 1039 ทร. 102.73 กม. 1 ท่าเรือ
27 บ้านหมอ 1041 มอ. 108.78 กม. 1 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี
28 หนองโดน 1045 โด. 116.56 กม. 2 หนองโดน หนองโดน
29 บ้านกลับ 1047 บก. 121.72 กม. 3 บ้านกลับ
30 บ้านป่าหวาย 1048 ปว. 127.44 กม. 3 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
31 ลพบุรี 1050 ลบ. 132.81 กม. 1 ท่าหิน
  • สุดเขตทางรถไฟสายชานเมืองในทางสายเหนือทีสถานีนี้
สุดเขตทางคู่ ณ ที่นี่
สายหลักเชียงใหม่ / สายสวรรคโลก

เส้นทางรถไฟย่านชานเมืองในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมทางบ้านภาชี - ชุมทางแก่งคอย (ภช.-กค.)

[แก้]
ลำดับ ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ รหัสสถานี ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ที่ตั้ง หมายเหตุ
เลข ตัวย่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางบ้านภาชี - ชุมทางแกงคอย
23 หนองกวย 2001 นก. 94.62 กม. 3 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
เริ่มเขตทางคู่
24 หนองแซง 2002 นซ. 98.04 กม. 2 หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี
25 หนองสีดา 2003 นด. 103.34 กม. 3 หนองสีดา
26 บ้านป๊อกแป๊ก 2005 ปป. 107.15 กม. 2 โคกสว่าง เมืองสระบุรี
มีทางแยก หน่วยจ่ายน้ำมันทางรถไฟ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
27 สระบุรี 2007 ะร. 113.26 กม. 1 ปากเพรียว
28 ชุมทางหนองบัว 2009 นบ. 119.24 กม. 3 ตลิ่งชัน
29 ชุมทางแก่งคอย 2011 กค. 125.10 กม. 1 แก่งคอย แก่งคอย
สายหลักอุบลราชธานี / สายหลักหนองคาย

เชิงอรรถ

[แก้]

หมายเหตุ

[แก้]
  • ที่หยุดรถ หมายถึง สถานีรถไฟที่ไม่มีอาคารสถานีและนายสถานีประจำ แต่อาจมีที่พักผู้โดยสารและที่ขายตั๋วแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจถูกยุบเลิกหรือตั้งใหม่ได้ ที่หยุดรถบางที่อาจไม่มีรถหยุดเลยแม้แต่รถธรรมดา สำหรับสถานีทุกแห่ง รถธรรมดาจะหยุดทุกสถานี
  • รถเร็ว จะหยุดเป็นบางสถานี รถด่วนและด่วนพิเศษ จะหยุดห่างขึ้นตามศักดิ์ของขบวน
  • รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กระโดดขึ้นไป:2.0 2.1 รถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ช่วงที่ 1 (กลางดง - ปางอโศก) คืบหน้า 28% คาดว่าแล้วเสร็จตุลาคมนี้ - จส.100

อ้างอิง

[แก้]