สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี (Uthaithani Youth Council) เป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานีที่มีการดำเนิน งานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานพมจ.) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ตราสัญลักษณ์พระราชทานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สามารถเข้ามเว็บไซต์ของ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีได้ที่ http://www.Uthaiteen.com เก็บถาวร 2021-08-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี[แก้]

-สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองอุทัยธานี

-สภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านไร่

-สภาเด็กและเยาวชนอำเภอลานสัก

-สภาเด็กและเยาวชนอำเภอทัพทัน

-สภาเด็กและเยาวชนอำเภอสว่างอารมณ์

-สภาเด็กและเยาวชนอำเภอห้วยคต

-สภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองฉาง

-สภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองขาหย่าง


นายสถาพร ฉวีกุลมหันต์[แก้]

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

นายสถาพร ฉวีกุลมหันต์ (บี)

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี และอดีตนายกสโมสรเยาวชนคนรุ่นใหม่ NGC

จบการศึกษาจาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๓ และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เว็บไซต์สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี http://www.Uthaiteen.com เก็บถาวร 2021-08-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

เว็บไซต์สโมสรเยาวชนคนรุ่นใหม่ http://www.NGCThai.co.cc

อ้างอิง[แก้]

http://www.uthaiteen.com/ เก็บถาวร 2021-08-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

http://www.uthaiteen.com/president.php[ลิงก์เสีย]

http://www.NGCThai.co.cc