รายนามผู้บัญชาการทหารอากาศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
Royal Thai Air Force Seal.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
Treetod.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พระเวชยันต์รังสฤษฎ์
สถาปนา พ.ศ. 2480
เว็บไซต์ Thai Air force Commander
ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศของไทย

รายนามผู้บัญชาการทหารอากาศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Munee maha.jpg พลอากาศโท
พระเวชยันต์รังสฤษฎ์
(มุนี มหาสันทนะ)
พ.ศ. 2480 -
พ.ศ. 2484
2 พลอากาศโท หลวงอธึกเทวเดช.jpg พลอากาศโท
หลวงอธึกเทวเดช
(บุญเจียม โกมลมิศร์)
พ.ศ. 2484 -
พ.ศ. 2486
3 พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก.jpg พลอากาศโท
หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
(กาพย์ ทัตตานนท์)
พ.ศ. 2486 -
พ.ศ. 2492
4 ฟื้น ฤทธาคนี.png จอมพลอากาศ
ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
พ.ศ. 2492 -
พ.ศ. 2500
5 เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร.png จอมพลอากาศ
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
พ.ศ. 2500 -
พ.ศ. 2503
6 พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา.jpg พลอากาศเอก
บุญชู จันทรุเบกษา
พ.ศ. 2503 -
พ.ศ. 2517
7 พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG พลอากาศเอก
กมล เดชะตุงคะ
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2520
8 Paneang Karntarat.jpg พลอากาศเอก
พะเนียง กานตรัตน์
พ.ศ. 2520 -
พ.ศ. 2524
9 พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์.jpg พลอากาศเอก
ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์
พ.ศ. 2524 -
พ.ศ. 2526
10 ประพันธ์ ธูปะเตมีย์.jpg พลอากาศเอก
ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
พ.ศ. 2526 -
พ.ศ. 2530
11 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี.jpg พลอากาศเอก
วรนาถ อภิจารี
พ.ศ. 2530 -
พ.ศ. 2532
12 ACM kaset.jpg พลอากาศเอก
เกษตร โรจนนิล
พ.ศ. 2532 -
พ.ศ. 2535
13 พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์.jpg พลอากาศเอก
กันต์ พิมานทิพย์
พ.ศ. 2535 -
พ.ศ. 2536
14 พลอากาศเอก ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่.jpg พลอากาศเอก
หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่
พ.ศ. 2536 -
พ.ศ. 2539
15 พลอากาศเอก อมร แนวมาลี.jpg พลอากาศเอก
อมร แนวมาลี
พ.ศ. 2539 -
พ.ศ. 2540
16 พลอากาศเอก ธนนิตย์ เนียมทันต์.jpg พลอากาศเอก
ธนนิตย์ เนียมทันต์
พ.ศ. 2540 -
พ.ศ. 2542
17 พลอากาศเอก สนั่น ทั่วทิพย์.jpg พลอากาศเอก
สนั่น ทั่วทิพย์
พ.ศ. 2542 -
พ.ศ. 2543
18 พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์.jpg พลอากาศเอก
ปอง มณีศิลป์
พ.ศ. 2543 -
พ.ศ. 2545
19 Kongsak wantana.jpg พลอากาศเอก
คงศักดิ์ วันทนา
พ.ศ. 2545 -
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
พลอากาศเอก เฉลิม ชุ่มชื่นสุข.jpg พลอากาศเอก
เฉลิม ชุ่มชื่นสุข
1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 -
30 กันยายน พ.ศ. 2548
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
รักษาราชการผู้บัญชาการทหารอากาศ
20 ชลิต พุกผาสุข.jpg พลอากาศเอก
ชลิต พุกผาสุข
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548[1] -
30 กันยายน พ.ศ. 2551
เกษียณอายุราชการ
21 Itthaporn suphawong 2010-4-21 cropped.jpg พลอากาศเอก
อิทธพร ศุภวงศ์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551[2] -
30 กันยายน พ.ศ. 2555
เกษียณอายุราชการ
22 ประจิน จั่นตอง.jpg พลอากาศเอก
ดร.ประจิน จั่นตอง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[3] -
30 กันยายน พ.ศ. 2557
เกษียณอายุราชการ
23 Treetod.jpg พลอากาศเอก
ตรีทศ สนแจ้ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 -
ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๒, ตอนพิเศษ ๙๒ ง, หน้า ๓๔, ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง, หน้า ๙๐, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๙, ตอนพิเศษ ๑๔๓​ ง, หน้า ๓๙, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]