ข้ามไปเนื้อหา

พระมหากษัตริย์บาร์เบโดส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหากษัตริย์
แห่งบาร์เบโดส
ราชาธิปไตยในอดีต
ตราแผ่นดินของบาร์เบโดส
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว

ปฐมกษัตริย์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
องค์สุดท้าย สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
อิสริยยศ สมเด็จพระราชินีนาถ
เริ่มระบอบ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1966
สิ้นสุดระบอบ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

พระมหากษัตริย์แห่งบาร์เบโดส เป็นอดีตระบบการปกครองของประเทศบาร์เบโดสที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของประเทศบาร์เบโดส ทรงครองราชย์ตั้งแต่บาร์เบโดสได้รับเอกราชเมื่อ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1966 กระทั่งเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ โดยมีเดม ซานดรา เมซันเป็นประธานาธิบดีคนแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

บทบาททางรัฐธรรมนูญของพระมหากษัตริย์แห่งบาร์เบโดสนั้น คือ การมีผู้แทนพระองค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแห่งบาร์เบโดส

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ณ ขณะนั้นทรงเป็นพระประมุขของอีกสิบห้าราชอาณาจักรในเครือจักรภพแห่งประชาชาติ ที่ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นถือว่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นของตนตามกฎหมายและแยกจากกัน การสืบราชสันตติวงศ์นั้นกำกับอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701 ของสหราชอาณาจักรซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญบาร์เบโดส

ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2020 รัฐบาลแห่งบาร์เบโดสประกาศว่าจะทำการถอดถอนสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ออกจากตำแหน่งประมุขภายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2021[1][2] โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เวลาที่จะทิ้งอดีตในการเป็นอาณานิคมไว้ข้างหลัง โดยมีแผนการเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐแทน[3][4] อย่างไรก็ตาม ณ ชณะนั้นรัฐบาลไม่สามารถแจ้งให้ประชาชนทราบถึงกรอบเวลาที่ชัดเจนของการดำเนินการเรื่องนี้ได้[5]

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญ "the Constitution (Amendment) (No. 2 ) Bill, 2021" ซึ่งรัฐสภาบาร์เบโดสได้ผ่านกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม มีใจความสำคัญว่า ให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนแรกในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาบาร์เบโดส จากการเสนอชื่อร่วมของนายกรัฐมนตรีบาร์เบโดสและผู้นำฝ่ายค้านภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และบุคคลที่ได้รับเลือกนั้นให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งบาร์เบโดส ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564[6] ซึ่งเป็นวันครบวาระ 55 ปี ของการแยกตัวเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักร

อ้างอิง[แก้]

  1. "Barbados to remove Queen Elizabeth as head of state". สืบค้นเมื่อ 18 March 2021.
  2. "Meghan and Harry racism row 'may deepen schisms in Commonwealth'". The Guardian. สืบค้นเมื่อ 18 March 2021.
  3. "Barbados to remove Queen Elizabeth II as head of state and declare republic". The Independent. 16 September 2020. สืบค้นเมื่อ 16 September 2020.
  4. "Barbados revives plan to remove Queen as head of state and become a republic". The Guardian (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). 15 September 2020. สืบค้นเมื่อ 15 September 2020.
  5. "Leave the monarchy? In Barbados, that's just the first step on a long path to healing". สืบค้นเมื่อ 18 March 2021.
  6. "Barbados Parliament Bills Archive". www.barbadosparliament.com (ภาษาโปรตุเกส). สืบค้นเมื่อ 8 October 2021..