พระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี

พระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี
พระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตี
ครองราชย์17 กันยายน ค.ศ. 1877 - 29 มิถุนายน ค.ศ. 1880
รัชสมัย3 ปี
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี
ประสูติ3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1839
สวรรคต12 มิถุนายน ค.ศ. 1891 (พระชนมพรรษา 51 พรรษา)
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีนาถเตอูเฮแห่งฮูอาฮีเน
สมเด็จพระราชินีโจฮันนา มาเรา ตาอาโรอาแห่งตาฮีตี
พระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี
พระนามเต็ม
เตรีอี ตารีอา เตราตาเน โปมาเร
พระปรมาภิไธย
พระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี
ราชวงศ์ราชวงศ์โปมาเร
พระบรมราชชนกอารีอีฟาไอเต
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี

สมเด็จพระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี (อังกฤษ: King Pōmare V of Tahiti) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตีพระองค์สุดท้าย พระองค์ทรงครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 1877 จนกระทั่งทรงถูกบีบบังคับให้สละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1880 พระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี ได้ดำรงตำแหน่งรัชทายาทและมกุฎราชกุมารหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเชษฐาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1855 และทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตาฮีตีหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 พระบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1877 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้นในเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1877

พระองค์ทรงราชาภิเษกสมรสสองครั้ง ครั้งแรกวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1857 เตมาริอิมาอิฮารา เจ้าหญิงแห่งฮูอาฮีเน พระองค์ทรงหย่าเจ้าหญิงเมื่อ 5 สิงหาคม 1861 ทรงราชาภิเษกสมรสครั้งที่สองกับ โจฮันนา มาเรา ตาอาโรอา เตเปา ซัลมอน (ต่อมาพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็น "สมเด็จพระราชินีโจฮันนา มาเรา ตาอาโรอา แห่งตาฮีตี") เมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1875 พระองค์ทรงหย่าเมื่อ 25 มกราคม ค.ศ. 1888

ในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1880 พระองค์ก็สละราชบัลลังก์ พระองค์ได้รับเงินบำนาญจากรัฐบาลฝรั่งเศสและยศตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งของกองทหารเกียรติยศ

พระองค์เสด็จสวรรคตเนื่องจากโรคพิษสุราเรื้อรัง ที่พระราชวังปาเปเอเต พระบรมศพของพระองค์ได้รับการฝังที่สุสานกษัตริย์

พระอิสริยยศ[แก้]

  • 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 183913 พฤษภาคม ค.ศ. 1855 เจ้าชายเตราตาเน มกุฎราชกุมาร
  • 13 พฤษภาคม ค.ศ. 185517 กันยายน ค.ศ. 1877 มกุฎราชกุมารแห่งตาฮีตี
  • 17 กันยายน ค.ศ. 187729 มิถุนายน ค.ศ. 1880 พระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตี
  • 29 มิถุนายน ค.ศ. 188012 มิถุนายน ค.ศ. 1891 พระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี


ก่อนหน้า พระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี ถัดไป
สมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี
พระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตี
(17 กันยายน ค.ศ. 1877 - 29 มิถุนายน ค.ศ. 1880)
สิ้นสุดระบอบราชาธิปไตย