ราชอาณาจักรลิทัวเนีย (ค.ศ. 1918)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรลิทัวเนีย

Lietuvos Karalystė
1918–1918
ธงชาติลิทัวเนีย
สถานะรัฐบริวาร / รัฐหุ่นเชิด
ของจักรวรรดิเยอรมัน
เมืองหลวงวิลนีอุส
ภาษาทั่วไปลิทัวเนีย
การปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ 
สภานิติบัญญัติสภาแห่งลิทัวเนีย
ยุคประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 1
16 กุมภาพันธ์ 1918
3 มีนาคม 1918
23 มีนาคม 1918
11 กรกฎาคม 1918
• สละราชสมบัติ
2 พฤศจิกายน 1918
9 พฤศจิกายน 1918
ก่อนหน้า
ถัดไป
Ober Ost
สาธารณรัฐรัสเซีย
ลิทัวเนีย

แม่แบบ:รัฐภาวะลิทัวเนีย

ราชอาณาจักรลิทัวเนีย (ลิทัวเนีย: Lietuvos Karalystė) คืออดีตรัฐระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ที่ดำรงสถานะภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อลิทัวเนียภายใต้การยึดครองของจักรวรรดิเยอรมัน สภาแห่งลิทัวเนียทำการประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1918, แต่สภาไม่มีอำนาจในทางนิติบัญญัติ, ชาวเยอรมันเสนอข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อรวมเข้ากับจักรวรรดิเยอรมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัสเซียในลิทัวเนีย. ชาวลิทัวเนียนยังต่อต้านแนวความคิดดังกล่าว และ รักษาความเป็นอิสระโดยการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1918 มีมติเห็นชอบให้ดยุควิลเฮล์ม 2 แห่งอูราส ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระราชธิบดีมินดัวกัสที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2461 แม้พระองค์ไม่มีโอกาสเสด็จกลับลิทัวเนีย การเลือกตั้งพระประมุขก่อให้เกิดข้อถกเถียงในสภาและไม่บรรลุผลที่ต้องการ. ขณะที่เยอรมนีกำลังพ่ายในสงครามโลก ประกอบกับการปฏิวัติเยอรมัน ตัดสินใจของพระองค์ที่จะสละราชสมบัติ ด้วยเหตุนี้การราชอาณาจักรของพระองค์จึงสิ้นสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918.

บรรณานุกรม[แก้]

 • Čepėnas, Pranas (1986). Naujųjų laikų Lietuvos istorija (ภาษาลิทัวเนีย). II. Chicago: Dr. Griniaus fondas. ISBN 5-89957-012-1.
 • Eidintas, Alfonsas; Žalys, Vytautas; Senn, Alfred Erich (1999). Edvardas Tuskenis (บ.ก.). Lithuania in European Politics: The Years of the First Republic, 1918-1940. New York: St. Martin's Press. ISBN 0-312-22458-3.
 • Janužytė, Audronė (2007). "Lietuvių istorikų politikų valstybingumo samprata (1907–1918 m.)". Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai (ภาษาลิทัวเนีย). 65. ISSN 1392-0456.
 • Liulevicius, Vejas G. (2000). War land on the Eastern Front: culture, national identity and German occupation in World War I. Studies in the social and cultural history of modern warfare. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66157-7.
 • Maksimaitis, Mindaugas (2005). Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė) (ภาษาลิทัวเนีย). Vilnius: Justitia. ISBN 9955-616-09-1.
 • Page, Stanley W. (1959). The Formation of the Baltic States. Harvard University Press. OCLC 491526167.
 • Paleckis, Mindaugas (2006-10-24). "Karališkojo kraujo paieškos: Lietuva ir šimto dienų karalius" (ภาษาลิทัวเนีย). Bernardinai.lt.
 • Senn, Alfred Erich (1975) [1959]. The Emergence of Modern Lithuania. Greenwood Press. ISBN 0-8371-7780-4.
 • Skirius, Juozas (2002). "Vokietija ir Lietuvos nepriklausomybė". Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės (ภาษาลิทัวเนีย). Vilnius: Elektroninės leidybos namai. ISBN 9986-9216-9-4. สืบค้นเมื่อ 2010-04-17.
 • Sužiedėlis, Simas, บ.ก. (1970–1978). "Council of Lithuania". Encyclopedia Lituanica. I. Boston, Massachusetts: Juozas Kapočius. แม่แบบ:LCC.
 • Tuska, Liudas (1995). "Antanas Smetona". Lietuvos Respublikos prezidentai (ภาษาลิทัวเนีย). Valstybinis leidybos centras. ISBN 9986-09-055-5.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]