จักรวรรดิบราซิล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรวรรดิบราซิล
Império do Brasil
จักรวรรดิ

ค.ศ. 1822ค.ศ. 1889
 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญ
Independência ou Morte!
(อิสรภาพหรือความตาย!)
เพลงชาติ
"Hino da Independência"
(เพลงสรรเสริญอิสรภาพ)
เมืองหลวง รีโอเดจาเนโร
ภาษา โปรตุเกส
ศาสนา โรมันคาทอลิก
รัฐบาล ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
จักรพรรดิ
 -  ค.ศ. 1822-1831 จักรพรรดิเปดรูที่ 1
 -  ค.ศ. 1831-1889 จักรพรรดิเปดรูที่ 2
ประวัติศาสตร์
 -  การประกาศอิสรภาพ 7 กันยายน ค.ศ. 1822
 -  การประกาศตนของจักรพรรดิเปดรูที่ 1 12 ตุลาคม ค.ศ. 1822
 -  การประกาศตนของจักรพรรดิเปดรูที่ 2 7 เมษายน ค.ศ. 1831
 -  การเลิกทาส 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1888
 -  ยุบเลิกราชาธิปไตย 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1889
ประชากร
 -  ค.ศ. 1872 ประมาณการ 9,930,478 
สกุลเงิน ริอาลบราซิล

จักรวรรดิบราซิล (อังกฤษ: Empire of Brazil) เป็นจักรวรรดิที่เป็นประเทศบราซิลปัจจุบัน จักรวรรดิบราซิลที่ปกครองโดยจักรพรรดิเปดรูที่ 1 และพระราชโอรสจักรพรรดิเปดรูที่ 2 เป็นจักรวรรดิที่ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1822 และต่อมาแทนที่ด้วยสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1889

หลังจากการยึดครองโปรตุเกสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ราชวงศ์บราแกนซาก็ย้ายราชสำนักลี้ภัยไปตั้งอยู่ที่บราซิลซึ่งเป็นอาณานิคมที่สำคัญที่สุดของโปรตุเกส หลังจากนั้นบราซิลก็กลายเป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ ซึ่งเป็นฐานะใหม่และเป็นการมีรัฐบาลที่ปกครองตนเองโดยไม่ต้องคำนึงถึงอำนาจจากลิสบอน ความคิดที่ว่ารัฐบาลจะกลับไปตั้งอยู่ในโปรตุเกสเมื่อนโปเลียนถูกโค่นจึงเป็นความคิดที่ไม่เป็นที่ต้องใจเท่าใดนัก ฉะนั้นแม้ว่าจะได้รับการปกครองจากสมาชิกของราชวงศ์โปรตุเกสแต่บราซิลก็มีความรู้สึกว่าเป็นอิสระจากโปรตุเกส

หลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากโปรตุเกสเมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1822 แล้วบราซิลก็ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตย จักรวรรดิบราซิลรุ่งเรืองมาจนถึงการก่อตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1889 ในช่วงก่อนหน้านั้นบราซิลปกครองโดยจักรพรรดิสองพระองค์ จักรพรรดิเปดรูที่ 1 ผู้ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1822 จนถึง ค.ศ. 1831 และพระราชโอรสจักรพรรดิเปดรูที่ 2 ผู้ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1831 จนถึง ค.ศ. 1889 พระเจ้าโจเอาที่ 6 แห่งโปรตุเกสก็ทรงดำรงตำแหน่งเป็นจักรพรรดิแห่งบราซิลในข้อแม้ที่ระบุในสนธิสัญญาในการยอมรับอิสรภาพของบราซิล

จักรวรรดิบราซิลสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1889 เมื่อมีการก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐที่เป็นปฏิกิริยาจากการการเลิกทาสในบราซิลในปี ค.ศ. 1888

อ้างอิง[แก้]

  •  บทความนี้รวมเอางานสาธารณสมบัติจากประเทศศึกษา หอสมุดรัฐสภา
  • Leslie Behell, "The Decline and Fall of Slavery in Nineteenth Century Brazil," Transactions of the Royal Historical Society, 6th Ser., Vol. 1. (1991), pp. 71-88 (There were paragraphs used from this article for section of "abolition of slavery")
  • Seymour Drescher, "Brazilian Abolition in Comparative Perspective," The Hispanic American Historical Review', Vol. 68, No. 3. (Aug., 1988), pp. 429-460 (Used in section of abolition)
  • Richard Graham, "Causes for the Abolition of Negro Slavery in Brazil: An Interpretive Essay," The Hispanic American Historical Review , Vol. 46, No. 2. (May, 1966), pp. 123-137 (Used in section of abolition)

ดูเพิ่ม[แก้]