ข้ามไปเนื้อหา

กองทัพบกบรูไน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองทัพบกบรูไน
Tentera Darat Diraja Brunei
ตราอาร์มกองทัพบกบรูไน
ประจำการ31 พฤษภาคม 2504
ประเทศบรูไน
รูปแบบกองทัพบก
บทบาทการสงครามทางบก
กำลังรบ3,000
ขึ้นกับ กองทัพบรูไน
ยุทธภัณฑ์ดูรายชื่อ
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการพล.จ. Shanonnizam Sulaiman
รองผู้บัญชาการพ.อ. Wata Abdullah Awat
ผู้บัญชาการภาคสนามVacant
เสนาธิการพ.ท. Sufri Rosli
จ่ากองทัพบกจ.ส.อ. (พิเศษ) Kifley Johari
เครื่องหมายสังกัด
ธง

กองทัพบกบรูไน (อังกฤษ: Royal Brunei Land Forces มลายู: Tentera Darat Diraja Brunei, ย่อ: RBLF, TDDB) เป็นกำลังทางบกของกองทัพบรูไน มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาและป้องกันดินแดนของบรูไน ทั้งจากการถูกโจมตีจากภายนอก[1] รวมไปถึงช่วยเหลือกองกำลังตำรวจแห่งชาติบรูไนในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ[2]

ประวัติ[แก้]

ทหารของกรมทหารรอยัลบรูไนมาเลย์ในปี พ.ศ. 2510

กองทัพบกบรูไน หรือกองกำลังภาคพื้นดินบรูไนก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยการจัดตั้ง กรมทหารมาเลย์บรูไน (Brunei Malay Regiment) และรับสมัครทหารเข้ารับการฝึกครั้งแรกจำนวน 60 นาย จากนั้นการก่อตั้งอย่างเป็นทางการของกรมทหารเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2505 เมื่อมีการจัดกำลังพลสามกลุ่มแรกเข้าประจำการในกรมทหารที่ประกอบไปด้วยกองร้อยไรเฟิลจำนวน 3 กองร้อย[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 กรมทหารดังกล่าวได้รับการพระราชทานคำนำหน้า กลายเป็น กรมทหารรอยัลบรูไนมาเลย์ (Royal Brunei Malay Regiment) เดิมประจำการอยู่ที่พอร์ตดิกสันในแหลมมาลายา ได้ถูกย้ายกรมไปตั้งในค่ายทหารที่สร้างขึ้นใหม่ในบรูไน กรมทหารรอยัลบรูไนมาเลย์ได้จัดตั้งหน่วยขึ้นมาใหม่อีก 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยเรือและหน่วยกิจการทางอากาศในปี พ.ศ. 2508 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองกำลัง ซึ่งทั้งสองหน่วยที่ได้ตั้งขึ้นมาใหม่ได้ถูกรวมพร้อมกันกับกรมทหารราบและกลายเป็นกองกำลังเดียวในปี พ.ศ. 2509[4]

ในปี พ.ศ. 2515 โครงสร้างของกรมทหารมีการเปลี่ยนแปลง โดยแยกส่วนของทหารราบ การบิน และนาวีออกเป็นหน่วยแยกกันอีกครั้ง โดยกองร้อยทหารราบกลายเป็นกองพันที่ 1 กรมทหารรอยัลบรูไนมาเลย์ ประกอบไปด้วยกองร้อยไรเฟิลจำนวน 5 กองร้อย หลังจากนั้นสามปี ได้มีการก่อตั้งกองพันที่ 2 กรมทหารรอยัลบรูไนมาเลย์ โดยแยกกองร้อยบราโว (B) และเอคโค (E) ออกจากกองพันที่ 1[4]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บรูไนได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยสมบูรณ์ ในเวลานั้น กรมทหารรอยัลบรูไนมาเลย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองกำลังภาคพื้นดินบรูไน หรือกองทัพบกบรูไน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบรูไนที่มีขนาดใหญ่กว่า ปี พ.ศ. 2533 กองพันสนับสนุนได้ถูก่อตั้งขึ้นพร้อมด้วย กองร้อยยานเกราะลาดตระเวน กองร้อยป้องกันภัยทางอากาศ และกองร้อยทหารช่าง จากนั้นปี พ.ศ. 2537 ได้มีการก่อตั้งกองพันที่ 3 กองทัพบกบรูไนขึ้นมา โดยดึงกำลังจากกองร้อยเดลต้า (D) กองพันที่ 1 และกองร้อยฟ็อกทรอท (F) จากกองพันที่ 2 ในขณะที่กองร้อยป้องกันภัยทางอากาศ และกองร้อยทหารช่างถูกย้ายจากกองพันสนับสนุนไปสังกัดกับกองทัพอากาศบรูไน และกิจการสนับสนุนตามลำดับ[5]

ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 กองทัพบกบรูไนได้ทำการทดลองแทนที่เครื่องแบบสนามลายพราง DPM (Disruptive Pattern Material) ด้วยลายพรางแบบดิจิทัล (Digital Disruptive Pattern) ภายใต้ขอตกลงกับบริษัท Force-21 Equipment[6]

การจัดกำลัง[แก้]

ทหารกองพันที่ 1 ฝึก MOUT ในการฝึกกะรัต 2014

กองทัพบกบรูไนจัดกำลังแบ่งออกเป็นสี่กองพันแยกจากกัน ได้แก่[7]

 • กองพันที่ 1
 • กองพันที่ 2
 • กองพันที่ 3
 • กองพันสนับสนุน

กองพันที่ 1[แก้]

กองพันที่ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ประกอบไปด้วยหน่วยที่มีกำลังพลจากการรับสมัครมาเพื่อฝึกทหารจำนวน 3 หน่วย ณ ค่ายเซเกนติ้ง (Segenting Camp) เมืองพอร์ตดิกสัน ประเทศมาเลเซีย หลังจากการก่อสร้างค่ายในเบรากัสเมื่อปี พ.ศ. 2518 โครงสร้างของหน่วยก็เปลี่ยนไปเป็นกองพันภาคพื้นดินที่ 1 ภายใต้การบังคับบัญชาของ พันเอก เจ.เอฟ. เดวิส ซึ่งกองกำลังประกอบไปด้วยกรมต่าง ๆ รวมไปถึงกองร้อยมาร์คัส (Markas Company) และกองร้อยไรเฟิลอีก 5 กองร้อย (อัลฟ่า (A), บราโว (B), ชาลี (C), เดลตา (D) และ เอคโค (E))[8]

ทหารจากกองพันที่ 2 เข้าร่วมการฝึกกะรัต 2022

กองพันที่ 2[แก้]

กองพันที่ 2 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2518 ณ ค่ายโบลเกียห์[9] (Bolkiah Garrison) ก่อนหน้านี้กองพันประกอบไปด้วยกองร้อยบราโว (B) และเอคโค (E) จากกองพันที่ 1 ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการในขณะนั้น คือพันโท เอ.อี. ฮิบเบิร์ต จากนั้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 กองพันได้ย้ายไปยังค่ายตูตง (Tutong Camp) ซึ่งหลังจากการต่อตั้งกองพันที่ 2 พันจิรัน รัตนา อินเดรา พันโท เปงกิรัน ดาโต เซเตีย อิบนุ บิน เปงกิรัน ดาตู เปงกิรัน ฮะจิ อาปง (Pengiran Dato Setia Ibnu bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาของกองพัน[10]

กองพันที่ 3[แก้]

กองพันที่ 3 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ประกอบไปด้วยกองร้อยเดลตา (D) จากกองพันที่ 1 และกองร้อยฟอกซ์ทรอต (F) ของกองพันที่ 2 และกองร้อยบังคับบัญชาจากกองพันที่ 1 และ 2 โดยมี พันตรี ชาห์ลัน บิน ฮิดัป (Shahlan bin Hidup) เป็นผู้บังคับบัญชาคนแรกที่ได้รับมอบหมาย่ให้บัญชาการกองพัน ก่อนหน้านี้กองพันที่ 3 ตั้งอยู่ที่ค่ายเปนันจง (Penanjong Garrison)[11] และย้ายไปยังค่ายใหม่ที่เมืองลูมุต เขตเบไลต์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550[12]

กองพันสนับสนุน[แก้]

แต่เดิมกองพันสนับสนุนก่อตั้งขึ้นมาจาก 5 หน่วยหลัก ได้แก่ กองร้อยยานเกราะลาดตระเวน กองร้อยทหารช่าง กองร้อยป้องกันภัยทางอากาศ โรงงานช่างปีนังจง (Penanjong Workshop) และกองบัญชาการค่ายปันจง (Penanjong Garrison Headquarters) โดยได้รับการจัดหน่วยใหม่เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2533 และก่อตั้งอย่างเป็นทางการในชื่อว่ากองพันสนับสนุน ประกอบไปด้วยสามหน่วยหลัก ได้แก่ กองร้อยยานเกราะลาดตระเวน กองร้อยทหารช่าง และกองร้อยสนับสนุนกองพัน[13]

ผู้บัญชาการ[แก้]

ลำดับ ภาพ ชื่อ

(เกิด–เสียชีวิต)

สมัยดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
เข้ารับตำแหน่ง ออกจากตำแหน่ง ระยะเวลา
1 พลตรี
Husin Ahmad
(born 1944)
17 กันยายน 2534 10 สิงหาคม 2537 2 ปี 327 วัน [14]
2 พลตรี
Shari Ahmad
11 สิงหาคม 2537 28 ตุลาคม 2542 5 ปี 78 วัน
3 พลตรี
Jaafar Abdul Aziz
29 ตุลาคม 2542 31 มกราคม 2544 1 ปี 84 วัน
4 พลตรี
Halbi Mohammad Yussof
(born 1956)
1 กุมภาพันธ์ 2544 14 มีนาคม 2546 3 ปี 42 วัน
5 พันเอก
Abdu'r Rahmani Basir
15 มีนาคม 2546 1 กรกฎาคม 2548 1 ปี 108 วัน
6 พันเอก
Rosli Chuchu
1 กรกฎาคม 2548 12 ธันวาคม 2551 3 ปี 164 วัน
7 พลตรี
Aminuddin Ihsan
(born 1966)
12 ธันวาคม 2551 13 พฤศจิกายน 2552 0 ปี 336 วัน [15]
8 พลจัตวา
Yussof Abdul Rahman
13 พฤศจิกายน 2552 1 ธันวาคม 2557 5 ปี 18 วัน [14]
9 พลตรี
Aminan Mahmud
(born 1968)
1 ธันวาคม 2557 31 มกราคม 2561 3 ปี 60 วัน [16]
10 พลจัตวา
Khairul Hamed
31 มกราคม 2561 30 กรกฎาคม 2563 2 ปี 191 วัน [17]
11 พลตรี
Haszaimi Bol Hassan
30 กรกฎาคม 2563 1 มีนาคม 2565 1 ปี 224 วัน [18]
12 พลจัตวา
Abdul Razak
(born 1972)
1 มีนาคม 2565 10 มิถุนายน 2565 0 ปี 101 วัน [19]
13 พลจัตวา
Saifulrizal Abdul Latif
10 มิถุนายน 2565 9 มิถุนายน 2566 0 ปี 364 วัน [20]
14 พลจัตวา
Shanonnizam Sulaiman
9 June 2023 อยู่ในตำแหน่ง 1 ปี 16 วัน [21]

โครงสร้างชั้นยศ[แก้]

พันตรีกองทัพบกบรูไนปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันวีไอพีในปี 2565

นายทหารชั้นสัญญาบัตร[แก้]

เครื่องหมายยศสำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพบกบรูไน

กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย
 กองทัพบกบรูไน[22]
Fil marsyal Jeneral Leftenan jeneral Mejar jeneral Brigedier jeneral Kolonel Leftenan kolonel Mejar Kapten Leftenan Leftenan muda Pegawai kadet
จอมพล พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย
Field Marshal General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Junior lieutenant Officer cadet

นายทหารชั้นประทวน[แก้]

บรูไนต่างไปจากกองกำลังติดอาวุธอื่น ๆ ในเครือจักรภพแห่งประชาชาติ โดยยังคงมีจ่าสิบจำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งใช้งานในระบบนายทหารชั้นประทวนของเครือจักภาพแห่งประชาชาติ ตลอดจนรูปแบบเครื่องหมายชั้นยศต่าง ๆ โดยตารางด้านล่างนี้แสดงเครื่องหมายชั้นยศของนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบกบรูไน

กลุ่มชั้นยศ นายทหารประทวนอาวุโส นายทหารประทวน พลสมัคร
และพลทหาร
 กองทัพบกบรูไน[22]
Regimental Sergeant Major of the Army Warrant Officer Class 1 Warrant Officer Class 2 Company Sergeant Major Staff Sergeant Sergeant
Corporal Lance Corporal ไม่มีเครื่องหมายยศ
Sarjan mejar
(Jawatan)
Pegawai waran 1 Pegawai waran 2 Pegawai kadet Staf sarjan Sarjan Koperal Lans koperal Prebet/Soldadu
จ่าสิบเอกพิเศษ) จ่าสิบเอก จ่าสิบโท นักเรียนจ่า
จ่าสิบตรี
จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
Sergeant major Warrant officer Warrant officer Warrant officer Staff sergeant Sergeant Corporal Lance corporal Private

ยุทโธปกรณ์[แก้]

ฐานทัพ[แก้]

การฝึกระหว่างบรูไนและสหรัฐค่ายตู่ตง ในการฝึกกะรัต 2022
ชื่อ ที่ตั้ง หน่วย
ค่ายเบรากัส (Berakas Camp) เบอรากัซ 'เอ'
 • กองพันที่ 1 กองทัพบกบรูไน (First Battalion Royal Brunei Land Force: 1Bn RBLF)[23]
 • กองบัญชาการกองทัพบกบรูไน (Royal Brunei Land Force Headquarters: RBLF HQ)[24]
 • กองบัญชาการกองร้อย กองทัพบกบรูไน (Headquarters Company Royal Brunei Land Force: HQ Coy RBLF)[24]
 • หน่วยบริการทันตกรรม กองทัพบกบรูไน (Dental Services Royal Brunei Land Force: DS RBLF)[25]
 • หน่วยบริการสนับสนุนการรบ กองทัพบกบรูไน (Combat Service Support, Royal Brunei Land Force: CSS RBLF)[26]
 • หน่วยบริการสนับสนุนทหารช่างภาคพื้นดิน กองทัพบกบรูไน (Land Engineering Combat Service Support Royal Brunei Land Force: LE CSS RBLF)[27]
ค่ายโบลเกียห์[9] (Bolkiah Garrison) เบอรากัซ 'เอ'
 • หน่วยส่งกำลังบำรุงสรรพวุธ (Logistic Depot)[23]
 • กองบัญชาการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ (Medical Health and Services Headquarters)[28]
ค่ายสุไหงอาการ์ (Sungai Akar Camp) เบอรากัซ 'บี'
 • กรมทหารรักษาพระองค์ กองทัพบกบรูไน (Royal Guards Regiment Royal Brunei Land Force: RGdR RBLF)[29]
ค่ายลุมัต (Lumut Camp) เลียง
 • กองพันที่ 3 กองทัพบกบรูไน (Third Battalion Royal Brunei Land Force: 3Bn RBLF)[30]
 • หมวดขนส่งทางหทาร, กองพันที่ 3 กองทัพบกบรูไน (Military Transport Platoon, Third Battalion of Royal Brunei Land Force: MT Plt, 3Bn RBLF)[31]
 • แผนกข่าวกรอง, กองพันที่ 3 กองทัพบกบรูไน (Intelligence Section, Third Battalion of Royal Brunei Land Force: Int Sect, 3Bn RBLF)[32]
ค่ายตู่ตง (Tutong Camp) เปอกันตูตง
 • กองพันที่ 2 กองทัพบกบรูไน (Second Battalion Royal Brunei Land Force: 2Bn RBLF)[33]
ค่ายปนันจง (Penanjong Garrison) เปอกันตูตง
 • กองพันสนับสนุน กองทัพบกบรูไน (Support Battalion Royal Brunei Land Force: Sp Bn RBLF)[34]
 • โรงเรียนทหารราบ กองทัพบกบรูไน (School of Infantry Royal Brunei Land Force: SOI RBLF)[35]
 • หน่วยทหารช่างภาคพื้นดิน (Land Engineering)[23]
ค่ายบังการ์ (Bangar Camp) บางาร์
ฐานทัพเรือมัวรา (Muara Naval Base) เซอราซา
 • กองเรือรบ, กองพันสนับสนุน กองทัพบกบรูไน (Combat Boat Squadron, Support Battalion Royal Brunei Land Force: CBS, Sp Bn RBLF)[36]
เกาะบารู-บารู (Baru-Baru Island) อ่าวบรูไน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[แก้]

เฮลิคอปเตอร์พูมา ของอังกฤษบินเหนือเซิงกูรงในปี 2565

สหราชอาณาจักร[แก้]

กองทัพบกบรูไนมีความสัมพันธ์ที่สำคัญกับกองทัพบกสหราชอาณาจักร เนื่องจากในความเป็นจริงนั้นมีกองทหารรักษาการณ์ถาวรของสหราชอาณาจักรอยู่ในบรูไน หลังจากการปฏิวัติบรูไนเมื่อปี พ.ศ. 2505 ทำให้มีการลงนามในข้อตกลงระหว่างบรูไนและสหราชอาณาจักรว่ากองพันทหารกรูข่าจะประจำการอยู่ในประเทศบรูไน เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะสถานีน้ำมันสำคัญที่เซอเรีย ปัจจุบันกองทหารรักษาการณ์ประกอบไปด้วยกองพันของกองพันทหารกูรข่า (Royal Gurkha Rifles) พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์อีกจำนวนหนึ่งจากหน่วยบินกองทัพบกเพื่อสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ประเทศบรูไนยังถูกใช้งานพื้นที่เพื่อทำการฝึกการรบในป่าโดยกองทัพบกสหราชอาณาจักร การคงอยู่ของกองทหารรักษาการณ์โพ้นทะเลเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของสหราชอาณาจักรที่คอยช่วยเหลือกองทัพบกบรูไนในการฝึก

ประเทศอื่น ๆ[แก้]

กองทัพบกบรูไนรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาติอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ โดยฝึกซ้อมรบร่วมกับกองทัพบกมาเลเซีย[38]และกองทัพบกสิงคโปร์[39]เป็นประจำ นอกจากนี้กองทัพบกบรูไนยังได้ฝึกซ้อมรบเป็นประจำกับกองทัพบกของออสเตรเลีย[40] จีน นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์[41] และไทย[42] ในขณะที่นาวิกโยธินสหรัฐได้ดำเนินการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า การัต (Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT) ร่วมกับบรูไนอีกด้วย[43]

พันธมิตร[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. Roles Page 1 Royal Brunei Land Forces เก็บถาวร 5 กรกฎาคม 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 2. Roles Page 3 Royal Brunei Land Forces เก็บถาวร 5 กรกฎาคม 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 3. History Page 1 Royal Brunei Land Forces เก็บถาวร 20 กุมภาพันธ์ 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 4. 4.0 4.1 History Page 2 Royal Brunei Land Forces เก็บถาวร 25 สิงหาคม 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 5. History Page 5 Royal Brunei Land Forces เก็บถาวร 27 กันยายน 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 6. "Royal Brunei Armed Forces (RBAF) awarded Force 21 with three contracts. : Welcome to Force 21". force21.com.sg. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 27 September 2019. สืบค้นเมื่อ 12 January 2022.
 7. Page 1 Organisation Royal Brunei Land Force เก็บถาวร 27 กันยายน 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 8. Page 2 Organisation Royal Brunei Land Force เก็บถาวร 22 กุมภาพันธ์ 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 9. 9.0 9.1 ชูสวัสดิ์, ศรศักร. "บรูไน ฯ: กำเนิดกองทัพ นักเรียนนายร้อย และนายทหาร" (PDF). เสนาศึกษา. เล่มที่ 86 ตอนที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563: 55.
 10. Page 3 Organisation Royal Brunei Land Force เก็บถาวร 27 กันยายน 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 11. Page 4 Organisation Royal Brunei Land Force เก็บถาวร 27 กันยายน 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 12. New Lumut Camp Celebrates Nisfu Syaaban เก็บถาวร 29 กันยายน 2011 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 18 February 2009
 13. Page 5 Organisation Royal Brunei Land Force เก็บถาวร 27 กันยายน 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 14. 14.0 14.1 "MINDEF - RBLF History". Ministry of Defence.
 15. "News_Test - Commander RBAF Hands Over Duty And Welcomes..." www.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-08-28.
 16. "COMMANDER ROYAL BRUNEI LAND FORCE". ilabdb.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-10-18.
 17. "Promotion Ceremony | Brunei's No.1 News Website". www.brudirect.com. สืบค้นเมื่อ 2022-10-25.
 18. "RBLF welcomes new commander » Borneo Bulletin Online". RBLF welcomes new commander (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 1 August 2020. สืบค้นเมื่อ 2022-10-22.
 19. "News - HANDOVER CEREMONY FOR NEWLY APPOINTED COMMANDER..." www.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2023-02-24.
 20. "NEW ROYAL BRUNEI LAND FORCE COMMANDER APPOINTED". Royal Brunei Land Forces. 2022-06-10. สืบค้นเมื่อ 2023-07-13.
 21. "COMMANDER ROYAL BRUNEI LAND FORCE". land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2023-02-24.
 22. 22.0 22.1 "Akta angkatan bersenjata diraja Brunei (Penggal 149)" (PDF). agc.gov.bn (ภาษามาเลย์). 16 December 2013. pp. 1999–2000. สืบค้นเมื่อ 14 July 2021.
 23. 23.0 23.1 23.2 "MINDEF - RBLF Organization". mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 24. 24.0 24.1 "News Headlines - PROMOTION CEREMONY FOR PERSONNEL OF ROYAL..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 25. "News Headlines - DENTAL SERVICES ROYAL BRUNEI LAND FORCE CELEBRATES..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 26. "News Headlines - SERGEANT LEADERSHIP & MANAGEMENT COURSE SERIES..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 27. "News Headlines - LAND ENGINEERING COMBAT SERVICE SUPPORT ROYAL..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 28. "News Headlines - CHIEF MEDICAL OFFICER, MEDICAL AND HEALTH..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 29. "News Headlines - PROMOTION CEREMONY FOR PERSONNEL OF ROYAL..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 30. New Lumut Camp Celebrates Nisfu Syaaban เก็บถาวร 29 กันยายน 2011 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 18 February 2009
 31. "News Headlines - THIRD BATTALION OF ROYAL BRUNEI LAND FORCE..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 32. "News Headlines - THIRD BATTALION ROYAL BRUNEI LAND FORCE CONDUCTED..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 33. "News Headlines - SECOND BATTALION ROYAL BRUNEI LAND FORCE..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 34. "News Headlines - HANDOVER CEREMONY OF ROYAL BRUNEI LAND FORCE..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 35. "News Headlines - CLOSING CEREMONY OF PATROL LEADER COMBAT..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 36. "News Headlines - CLOSING CEREMONY OF BASIC ASSAULT BOAT TRAINING..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 37. "News Headlines - AIDILFITRI CELEBRATION WITH MINSTER OF DEFENCE..." land.mindef.gov.bn. สืบค้นเมื่อ 2022-07-12.
 38. Bilateral Page 2 เก็บถาวร 20 กุมภาพันธ์ 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 39. Bilateral Page 3 เก็บถาวร 23 กุมภาพันธ์ 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 40. https://www.contactairlandandsea.com/2019/12/06/bruneian-soldiers-finish-exercising-in-brisbane/
 41. https://www.philstar.com/headlines/2015/09/03/1495574/philippines-brunei-hold-joint-military-exercises
 42. Bilateral Page 1 เก็บถาวร 23 กุมภาพันธ์ 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007
 43. Bilateral Page 8 เก็บถาวร 27 กันยายน 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - Retrieved 23 April 2007

งานอ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]