วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนาหว้า
มหาวิทยาลัยนครพนม
NPU logo.png
ชื่ออังกฤษNawa College, Nakhonphanom University
ที่อยู่ที่ตั้ง 330 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้ง16 ธันวาคม พ.ศ. 2552
คณบดีประเสริฐ จินดา
วารสารวารสารวิทยาลัยนาหว้า
สถานปฏิบัติพื้นที่อำเภอนาหว้า
เว็บไซต์www.npu.ac.th/nawa

วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Nawa College, Nakhonphanom University) เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า เป็นวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยนาหว้า ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๐ หมู่ ๔ถนนนาหว้า-ห้วยไห ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยได้ใช้บริเวณพื้นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์จากที่ดินอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน ๒๐๐ไร่ ใช้สำหรับการก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกการบัญชี และแผนกช่างยนต์
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างไฟฟ้า
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนการบัญชี และแผนกช่างยนต์
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกช่างไฟฟ้า
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒กันยายน ถูกหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้ชื่อเดิมเป็น “วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม”
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ศูนย์ศรีสงคราม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ได้มีการย้ายมาสังกัดวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ได้มีการย้ายศูนย์ศรีสงครามไปสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ได้เปลี่ยนชื่อตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น “วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม”[1]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม[2]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาการการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทบริหารธุรกิจ (ปวส.)

 • สาขาวิชาการการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]