วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนาหว้า
มหาวิทยาลัยนครพนม
ไฟล์:NPU logo.png
ชื่ออังกฤษNawa College, Nakhonphanom University
ที่อยู่ที่ตั้ง 330 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้ง16 ธันวาคม พ.ศ. 2552
คณบดีประเสริฐ จินดา
วารสารวารสารวิทยาลัยนาหว้า
สถานปฏิบัติพื้นที่อำเภอนาหว้า
เว็บไซต์www.npu.ac.th/nawa

วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Nawa College, Nakhonphanom University) เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า เป็นวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยนาหว้า ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๐ หมู่ ๔ถนนนาหว้า-ห้วยไห ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยได้ใช้บริเวณพื้นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์จากที่ดินอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน ๒๐๐ไร่ ใช้สำหรับการก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกการบัญชี และแผนกช่างยนต์
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างไฟฟ้า
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนการบัญชี และแผนกช่างยนต์
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกช่างไฟฟ้า
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒กันยายน ถูกหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้ชื่อเดิมเป็น “วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม”
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ศูนย์ศรีสงคราม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ได้มีการย้ายมาสังกัดวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ได้มีการย้ายศูนย์ศรีสงครามไปสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
 • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ได้เปลี่ยนชื่อตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น “วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม”[1]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม[2]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาการการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทบริหารธุรกิจ (ปวส.)

 • สาขาวิชาการการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]