รายชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Permanent Secretary for Ministry of Industry
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
กอบชัย​ สังสิทธิสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาศรยุทธเสนี
สถาปนา5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนาม[แก้]

ปลัดกระทรวงการอุตสาหกรรม
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระยาศรยุทธเสนี.JPG พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2485
2 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png พระพิศาลสุขุมวิท
(ประสพ พ. สุขุม)
พ.ศ. 2485
3 Praudom.jpg พลตรี พระอุดมโยธายุทธ
(อุดมโยธา รัตนวดี)
พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2486
4 Kree Dejatiwong.jpg พันตรี หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์
(หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์)
พ.ศ. 2486
5 พระตีรณสารวิศวกรรม.jpg พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2487
6 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png พลตรี หม่อมหลวงอภิรุม ชุมสาย พ.ศ. 2487
7 0309rachada.jpg หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
8 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png พลตรี พระยาสรกิจพิศาล
(ดำริห์ อมาตยกุล)
พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
9 หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์ พ.ศ. 2489
10 (1) ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png พันเอก สุวรรณ เพ็ญจันทร์ พ.ศ. 2489 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
10 (2) ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png พันเอก สุวรรณ เพ็ญจันทร์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 19 กันยายน พ.ศ. 2495
11 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png ดร.พร ศรีจามร 20 กันยายน พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2502
12 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2506
13 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png ดร.จ่าง รัตนะรัต พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2507
14 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png นายสอาด หงษ์ยนต์ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2512
15 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2519
16 วิมล วิริยะวิทย์.jpg นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2525
17 วีระ สุสังกรกาญจน์.jpg นายวีระ สุสังกรกาญจน์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527
18 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png นายประภาส จักกะพาก พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2532
19 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png นายศิววงศ์ จังคศิริ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2539
20 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png นายปรีชา อรรถวิภัชน์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542
21 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png นายมนู เลียวไพโรจน์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547
22 จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เมื่อปี 2013.jpg ดร.จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2551
23 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png ดร.ดำริ สุโขธนัง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552
24 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2557
25 100px ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
26 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2559
27 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560
28 พสุ โลหารชุน.jpeg ดร.พสุ โลหารชุน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
29 ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]