สถาบันอาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันอาหาร
National Food Institute
Nfi logo.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง15 ตุลาคม พ.ศ. 2539
สำนักงานใหญ่2008 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
หน่วยงานฝ่ายบริหาร
  • อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์, ผู้อำนวยการ
  • นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เว็บไซต์https://www.nfi.or.th

สถาบันอาหาร (National Food Institute) เป็นองค์กรเครือข่าย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539

มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร ทั้งในด้านมาตรฐานการผลิต การวิจัยและข้อมูล การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรม และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร อีกทั้งเป็นที่ตั้งของ Thai Food Heritage ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับอาหารไทยแห่งแรกในประเทศไทย[2]

ประวัติ[แก้]

สถาบันอาหาร จัดขึ้นจากแนวคิดภาครัฐ โดยกรมส่งเสริมการส่งออก (ปัจจุบันคือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคเอกชน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหาองค์กรที่จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย

รัฐบาลจึงมอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดำเนินการศึกษา ถึงความจำเป็นในการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ จึงได้มีข้อสรุปและเสนอแนะให้จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ ที่จะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย ในรูปแบบของสถาบัน จึงมีมติให้จัดตั้งสถาบันอาหารขึ้น ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 440/2539 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539

อ้างอิง[แก้]

  1. สถาบันอิสระในเครือข่าย เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม, สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559
  2. หนุนครัวไทยสู่ครัวโลก จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2558, สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2559

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]