โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
Rittiyawannalai School
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นฤ.ว.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญฺญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี
สถาปนา18 กันยายน พ.ศ. 2490
ผู้ก่อตั้งพลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการดร.สุมนา ธิกุลวงษ์
สี██ ██ ฟ้า-เหลือง
เพลงมาร์ชฤทธิยะวรรณาลัย
ต้นไม้ต้นสาเก
เว็บไซต์www.rittiya.ac.th

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ก่อตั้งโดย พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 3 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2490 ภายในหน่วยที่ตั้งของกองทัพอากาศ สถานที่ตั้งเดิมอยู่บริเวณช่องทางกองบินน้อยที่ 6 (บน.6) มีอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว 6 ห้องมีชั้น เรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2491 ขยายมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนประเภท "โรงเรียนดี" จากกระทรวงฯ เป็นต้นมา จึงได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

รูปหล่อโลหะครึ่งตัวของพลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  • พ.ศ. 2520 กองทัพอากาศได้เสนอโอนกิจการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยระดับมัธยมศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการลงนามข้อตกลงและมอบโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีรับมอบทั้งกิจการ อาคาร สถานที่ วัสดุ และบุคลากร และได้มีการลงนามตามข้อตกลงอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ขุนอักษรสิทธิ์ พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2493
2 นายท้วน แก้วกร พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2494
3 นายประสิทธิ์ พิมล พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2495
4 เรืออากาศตรี สุชาติ งามถิ่น พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2498
5 เรืออากาศเอก ณรงค์ ศรเกษตริน พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2499
6 เรืออากาศเอก ณรงค์ ศรเกษตริน (สมัยที่ 2) พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2504
7 นาวาอากาศตรี พิมล จักรทอง พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2508
8 นาวาอากาศตรี สนิท นามเรืองศรี พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2514
9 นาวาอากาศโท พรหม ไชยลาภ พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2517
10 นางสุนันท์ อยู่คงดี พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2518
11 นาวาอากาศโท สำเนียง อินทรสุวรรณ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2520
12 นาวาอากาศเอก ปกรณ์ เติมทอง พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2521
13 นายดุสิต พุนพอน พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2521
14 นายประทีป สุขวารี พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2524
15 นายสมชาย นพเจริญกุล พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524
16 นายไพบูลย์ ภู่พงษ์พันธ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2527
17 นายเทพ เที่ยงตรง พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2530
18 นายอนันต์ บุญส่ง พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2534
19 นายสงพงษ์ รุจิรวรรธน์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535
20 นายสนิทพงศ์ นวลมณี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2539
21 นายวิวัฒน์ พวงมะลิต พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542
22 นายอุดร บุญถาวร พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
23 นางลัดดา พร้อมมูล พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547
24 ดร.เกษม สดงาม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2551
25 นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556
26 ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561
27 ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

รายชื่อศิษย์เก่าทีมีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]