โรงเรียนสิริรัตนาธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสิริรัตนาธร
Sirirattanathorn School
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ร.ธ. / S.R.T.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญเรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม
ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ
(บุคคลผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐ)
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2537
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1000104703
เพลงมาร์ชสิริรัตนาธร
เว็บไซต์www.srt.ac.th

โรงเรียนสิริรัตนาธร (อังกฤษ: Sirirattanathorn School อักษรย่อ : ส.ร.ธ. / S.R.T.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในเครือข่ายนวสิรินครินทร์

คณะสีในโรงเรียน[แก้]

 • ██ คณะพุทธรักษา (สีแดง)
 • ██ คณะราชพฤกษ์ (สีเหลือง)
 • ██ คณะจามจุรี (สีชมพู)
 • ██ คณะมุจลินทร์ (สีเขียว)
 • ██ คณะราชาวดี (สีฟ้า)

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสิริรัตนาธร เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งโดย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงานโรงงานยาสูบ ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่จัดสรรของโรงงานยาสูบ ซอยอุดมสุข 30 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 • 10 เมษายน พ.ศ. 2503 ได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น บนเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา
 • 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เปิดทำการสอน ในระยะแรกเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ปีการศึกษา 2513 ขยายการศึกษาการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ได้มอบโอนโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ปีการศึกษา 2532 เริ่มตัดชั้นประถมศึกษาออก ปีละระดับชั้น จนหมดชั้นประถมศึกษาและมีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 จนถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • 4 เมษายน พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนสิริรัตนาธร " อันมีความหมายว่า โรงเรียนที่ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเป็นมิ่งมงคล
 • ปีการศึกษา 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารเรียนหลังใหม่ว่า "อาคารสิริรัตนาคาร "

อาคารสถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 • อาคารเรียน 5 หลัง

อาคาร 1 แบบพิเศษ (พ.575) เป็นตึก 5 ชั้น จำนวน 25 ห้อง อาคาร 2 แบบพิเศษ (พ.575) เป็นตึก 5 ชั้น จำนวน 30 ห้อง อาคาร 3 แบบพิเศษ (พ.575) เป็นตึก 5 ชั้น จำนวน 20 ห้อง อาคาร 4 เป็นอาคารอเนกประสงค์จำนวน 3 ชั้น หอประชุมจัดเป็นห้องเรียน 2 ห้อง และ สำนักงานกลุ่มสาระอีก 1 ห้อง อาคาร 5 (อาคารสิริรัตนาคาร) แบบพิเศษ (พ.575) เป็นอาคารเรียนตึก 5 ชั้น จำนวน 25 ห้อง อาคารประกอบเป็น อาคารหลวงพ่อคูณ 1 หลัง เป็นสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียน และห้องพักครูเวร

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์และโรงเรียนสิริรัตนาธร
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ แย้มประยูร พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2535 ครูใหญ่
2. นางสาวอรุณี นาคทัต พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537 ผู้อำนวยการ
3. นายวิทธยา (วิทยา) บริบูรณ์ทรัพย์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการ
4. นายปัญญา คล้ายจันทร์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการ
5. นางอารมณ์ เกษร พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการ
6. นางวิไลพร ศุภวานิช พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการ
7. นายปิ่น สุวรรณะ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการ
8. นางฎาทกาญจน์ อุสตัส พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการ
9. ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการ
10. ดร.ธีรัช (สำรวย) ไชยยศ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการ
11. ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการ
12. นายเกษม สมภักดี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการ
13. นางบุสบง พรหมจันทร์ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการ
14. ดร. สายัณห์ ต่ายหลี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]