โรงเรียนสิริรัตนาธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสิริรัตนาธร
Sirirattanathorn School
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ร.ธ.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญเรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม
ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ
(บุคคลผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐ)
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2537
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1000104703
เพลงมาร์ชสิริรัตนาธร
เว็บไซต์www.srt.ac.th

โรงเรียนสิริรัตนาธร (อักษรย่อ: ส.ร.ธ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในเครือข่ายสหวิทยาเขตเบญจสิริ

คณะสีในโรงเรียน[แก้]

 • ██ คณะพุทธรักษา (สีแดง)
 • ██ คณะราชพฤกษ์ (สีเหลือง)
 • ██ คณะจามจุรี (สีชมพู)
 • ██ คณะมุจลินทร์ (สีเขียว)
 • ██ คณะราชาวดี (สีฟ้า)

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสิริรัตนาธร เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งโดย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงานโรงงานยาสูบ ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่จัดสรรของโรงงานยาสูบ ซอยอุดมสุข 30 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 • 10 เมษายน พ.ศ. 2503 ได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น บนเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา
 • 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เปิดทำการสอน ในระยะแรกเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ปีการศึกษา 2513 ขยายการศึกษาการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ได้มอบโอนโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ปีการศึกษา 2532 เริ่มตัดชั้นประถมศึกษาออก ปีละระดับชั้น จนหมดชั้นประถมศึกษาและมีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 จนถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • 4 เมษายน พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนสิริรัตนาธร " อันมีความหมายว่า โรงเรียนที่ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเป็นมิ่งมงคล
 • ปีการศึกษา 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารเรียนหลังใหม่ว่า "อาคารสิริรัตนาคาร "

อาคารสถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 • อาคารเรียน 5 หลัง

อาคาร 1 แบบพิเศษ (พ.575) เป็นตึก 5 ชั้น จำนวน 25 ห้อง อาคาร 2 แบบพิเศษ (พ.575) เป็นตึก 5 ชั้น จำนวน 30 ห้อง อาคาร 3 แบบพิเศษ (พ.575) เป็นตึก 5 ชั้น จำนวน 20 ห้อง อาคาร 4 เป็นอาคารอเนกประสงค์จำนวน 3 ชั้น หอประชุมจัดเป็นห้องเรียน 2 ห้อง และ สำนักงานกลุ่มสาระอีก 1 ห้อง อาคาร 5 (อาคารสิริรัตนาคาร) แบบพิเศษ (พ.575) เป็นอาคารเรียนตึก 5 ชั้น จำนวน 25 ห้อง อาคารประกอบเป็น อาคารหลวงพ่อคูณ 1 หลัง เป็นสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียน และห้องพักครูเวร

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์และโรงเรียนสิริรัตนาธร
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ แย้มประยูร พ.ศ. 2527พ.ศ. 2535 ครูใหญ่
2. นางสาวอรุณี นาคทัต พ.ศ. 2535พ.ศ. 2537 ผู้อำนวยการ
3. นายวิทธยา (วิทยา) บริบูรณ์ทรัพย์ พ.ศ. 2537พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการ
4. นายปัญญา คล้ายจันทร์ พ.ศ. 2539พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการ
5. นางอารมณ์ เกษร พ.ศ. 2541พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการ
6. นางวิไลพร ศุภวานิช พ.ศ. 2543พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการ
7. นายปิ่น สุวรรณะ พ.ศ. 2545พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการ
8. นางฎาทกาญจน์ อุสตัส พ.ศ. 2545พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการ
9. ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการ
10. ดร.ธีรัช (สำรวย) ไชยยศ พ.ศ. 2556พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการ
11. ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา พ.ศ. 2557—พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการ
12. นายเกษม สมภักดี พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการ
13. นางบุสบง พรหมจันทร์ พ.ศ. 2561-2565 ผู้อำนวยการ
14. ดร. สายัณห์ ต่ายหลี พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]