ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ด.๔ (B.D.4)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
สถาปนา27 มิถุนายนพ.ศ. 2538 (29 ปี 16 วัน)
ผู้ก่อตั้งคุณหญิงลักขณา แสงสนิท
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จำนวนนักเรียน1,663 คน (ปีการศึกษา 2564)
พื้นที่13 ไร่
สี███ สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชบดินทรเดชาสี่
เว็บไซต์http://www.bodin4.ac.th

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาลำดับที่สี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2889 ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ปัจจุบัน อายุ 29ปี เพื่อเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการริเริ่มของคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้น

ประวัติและการพัฒนา[แก้]

อาคาร ๓ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2558

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ) เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน จัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2537 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 194 คน ครู 5 คน โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอีกหน้าที่หนึ่ง และนายสมชาย เทพแสง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริหารโรงเรียน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538

ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนจึงเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเป็นรุ่นแรก โดยใช้อาคาร “เรือนน้ำใจไมตรี” ซึ่งคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และชมรมผู้ปกครองและครูบริจาคเงินสร้าง เมื่ออาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น (อาคาร ๑) สร้างเสร็จในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 จึงย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาเรียนด้วย ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนต่อที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จนสำเร็จการศึกษา           

ปีการศึกษา 2543 มีการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สร้างห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท เนื่องในโอกาศครบรอบการก่อตั้ง 6 ปี

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนจัดสร้างห้องประชุมนิลุบล หอประชุมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (กรุงเทพมหานคร)
ป้ายชื่อสถานศึกษาบริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร ๒) และได้รับอนุเคราะห์จากพลเอกวิโรจน์ และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท สนับสนุนการจัดสร้างสนามกอล์ฟ ในโรงเรียน ทำให้เปิดสอนรายวิชากอล์ฟ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2552 ได้รับการสนับสนุนจากคุณบุญเลิศ ชดช้อย บริจาคเงินปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และใช้เป็นห้องสีบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2553 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู และเครือข่ายผู้ปกครอง สร้างศาลาไทยกลางน้ำ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

ปีการศึกษา 2555 พัฒนาพื้นที่ชั้นล่างของอาคาร ๒ เป็นห้องโสตทัศนศึกษาและใช้เป็นห้องประชุม รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่ติดทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย แปลงสาธิตจำนวน 9 ไร่ เรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา แปลงพืชผักสวนครัว

ปีการศึกษา 2556 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา ๔ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องเรียนการงานอาชีพ พร้อมทั้งจัดสร้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร ๓) และบูรณะองค์พระพระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทรพร้อมจัดสร้างแท่นประดิษฐานแห่งใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายจำลอง เชยอักษร  อดีตผู้บริหารโรงเรียน นายประทีป ไชยเมือง ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน พร้อมทั้งทายาทสกุลสิงหเสนี คณะครูเก่าครูปัจจุบัน นักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา โดยใช้งบประมาณ 300,000 บาท

ปีการศึกษา 2559 ในปีนี้โรงเรียนเปิดใช้อาคาร ๓ และย้ายห้องกิจการนักเรียนและห้องพยาบาลจากอาคาร ๒ มายังอาคาร ๓ ปรับปรุงอาคาร ๕ เป็นอาคารปฏิบัติการดนตรี และปรับปรุงติดตั้งระบบปรับอากาศหอประชุมโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560 ด้านอาคารสถานที่มีการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงที่เรือนน้ำใจไมตรี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องดนตรีไทย

ปีการศึกษา 2562 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่จากสำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

ปีการศึกษา 2563 ครบรอบการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นปีที่ 25 มีการจัดสร้างหอพระเกี้ยวเกียรติยศ จัดสร้างห้องสมุดดิจิทัล ปรับปรุงพื้นสนามลานโดม และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ในปีนี้สำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้รับรองผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ในระดับดีเยี่ยม

          นอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมและสัมมนาทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น สมาพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อ และจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูมืออาชีพ พัฒนาด้านการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา การจัดการเรียนการสอน จำนวนนักเรียน จำนวนครู หมายเหตุ
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนห้องเรียน
2537 ม.1 4 194 5 ใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
2538 ม.1-2 8 388 12
2539 ม.1-3 12 507 18
2540 ม.1-3 10 418 23 รับสมัครและย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเป็นรุ่นแรก
2541 ม.1-3 9 317 22
2542 ม.1-3 9 395 19
2543 ม.1-3 10 401 17
2544 ม.1-4 13 570 22 เปิดรับสมัครและจัดการเรียนการสอนนักเรียน ม.4 เป็นรุ่นแรก
2545 ม.1-5 20 827 29
2546 ม.1-6 28 1,039 32
2547 ม.1-6 30 1,150 34
2548 ม.1-6 32 1,300 35
2549 ม.1-6 34 1,530 34
2550 ม.1-6 36 1,688 38
2551 ม.1-6 37 1,728 42
2552 ม.1-6 37 1,879 48
2553 ม.1-6 39 2,024 49
2554 ม.1-6 43 2,110 48
2555 ม.1-6 50 2,184 49
2556 ม.1-6 55 2,192 67
2557 ม.1-6 56 2,220 73 เปิดกลุ่มการเรียนทวิศึกษา เป็นรุ่นแรก
2558 ม.1-6 56 2,123 74
2559 ม.1-6 51 1,963 110
2560 ม.1-6 49 1,906 117
2561 ม.1-6 48 1,781 N/A
2562 ม.1-6 53 1,778 121
2563 ม.1-6 58 1,765 N/A เปิดกลุ่มการเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ เป็นรุ่นแรก
2564 ม.1-6 60 1,663 101

หลักสูตรและกลุ่มการเรียนที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนทั่วไป
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP.)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มการเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มการเรียนทวิศึกษา (เรียนร่วมสองหลักสูตร) (จัดการเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร)
 • กลุ่มการเรียนภาษา สังคมและเทคโนโลยี

อาคารเรียน[แก้]

แผนผังโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
 1. อาคาร ๑ ชั้น 1: สำนักงานผู้อำนวยการ, สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ, ห้องสมุด ชั้น 2: สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องประชุมนิลุบล ชั้น 3: ห้องกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์, ห้องเรียน, ห้องคอมพิวเตอร์, ชั้น 4: ห้องละหมาด, ห้องเรียน ชั้น 5: ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา, ห้องเรียน
 2. อาคาร ๒ ชั้น 1: สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล, ห้องโสตทัศนศึกษา, ธนาคารโรงเรียน, ศูนย์ ICT, สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป, ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2: สำนักงานห้องเรียนพิเศษ, ห้องเรียน ชั้น 3: ห้องภาษาจีน, ห้องงานแนะแนว, ห้องเรียน ชั้น 4: ห้องกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ, ห้องเรียน
 3. อาคาร ๓ ชั้น 1: สำนักงานกิจการนักเรียน, ห้องพยาบาล ชั้น 2: ห้องทวิศึกษา, ห้องเรียน ชั้น 3: ห้องนาฏศิลป์, ห้องกลุ่มสาระฯภาษาไทย, ห้องเรียน ชั้น 4: ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์, ห้องเรียน
 4. อาคาร ๔ ชั้น 1: ห้องดนตรีสากล, ห้องเรียน
 5. อาคาร ๕ ชั้น 1: ห้องการงานอาชีพ, ห้องเรียน
 6. อาคารเรือนน้ำใจไมตรี ชั้น 1: ห้องกลุ่มสาระฯศิลปะ, ห้องกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องบันทึกเสียง, ห้องเรียน, ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา
 7. อาคารศาลาไทยกลางน้ำ
 8. อาคารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
 9. ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา
 10. พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร
 11. หอประชุม-โรงยิม
 12. โรงอาหาร และสถานที่อื่น ๆ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • พระเกี้ยว เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ ให้อัญเชิญพระเกี้ยวมาเป็นตราประจำโรงเรียน[1]
 • พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[2]
 • พญาสัตบรรณ, นิลุบล ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน
 • สีน้ำเงิน สีประจำโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
 • คณะสี ได้แก่ ฉัตรบดินทร, ปิ่นขัตติยะ, เตชะสิงหราช, ภูวนารถรัตนะ และภัทรพระเกี้ยว

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
     1.  คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
ผู้ก่อตั้งและปฏิบัติราชการแทนครูใหญ่
พ.ศ. 2537
     2.  นายสมชาย เทพแสง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2539
     3.  นายอัศวิน วรรณวินเวศร์
รักษาการแทนครูใหญ่
พ.ศ. 2541
     4.  นายจำลอง เชยอักษร
ครูใหญ่และผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2549
     5.  นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
     6.  นายสหชัย สาสวน
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554
     7.  นายมงคล ชูวงษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557
     8.  ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
     9.  นายประทีป ไชยเมือง
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562
   10.  นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564
   11.  นายธงชัย อินทรพาณิชย์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน

เกียรติประวัติ[แก้]

 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น พ.ศ. 2542
 2. รางวัลโครงการการอ่านเฉลิมพระเกียรติ จากกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2542
 3. รางวัลพระราชทานชมเชย จากการเข้าประกวดโรงเรียนและนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543
 4. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษา ของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2543
 5. ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีเยาวชนผู้มีความประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544
 6. ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการดูแลนักเรียน จากกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2545
 7. โรงเรียนรางวัล 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2547
 8. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2549
 9. รางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเหรียญทอง พ.ศ. 2549
 10. ได้รับเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2550
 11. โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อรองรับคุณภาพทางการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. พ.ศ. 2555
 12. ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. 2555
 13. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับยอดเยี่ยม และห้องสมุด 3 ดี ระดับดีเด่น จาก สพม.๒ พ.ศ. 2555
 14. รางวัลระดับเหรียญเงินรางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรกอล์ฟ จากคุรุสภา พ.ศ. 2556
 15. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ สพม.๒ พ.ศ. 2557
 16. ได้รับการคัดเลือกจาก สพม.๒ ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557
 17. รางวัลเหรียญเงิน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรข้าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก จากคุรุสภา พ.ศ. 2557
 18. รางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2558
 19. ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐกัมพูชา ในการศึกษาดูงานการศึกษาไทยด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา (เรียนร่วมสองหลักสูตร) และเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน พ.ศ. 2558
 20. รางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2559
 21. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จากกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559
 22. ได้เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partner (ผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น) รุ่นที่ 4 จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560
 23. รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านหลังงาน ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2560
 24. ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ในระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

อ้างอิง[แก้]

 1. พระเกี้ยว เก็บถาวร 2018-03-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
 2. พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร เก็บถาวร 2018-03-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔