โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School
อักษรย่อ บ.ด.๔ (B.D.4)
ประเภท รัฐ
คติพจน์ ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้ง คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
รหัส 1000104501
จำนวนนักเรียน 2,154 คน (ปีการศึกษา 2558)
เพลง ธงน้ำเงิน,มาร์ชบดินทร๔
เว็บไซต์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาแห่งที่ 4 ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 บนพื้นที่ของสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ (ปัจจุบันคือ สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ) อันได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยกรมสามัญศึกษามอบให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ดูแลในระยะเริ่มแรก

ปัจจุบันโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาเต็มรูปแบบ (ม.1 - ม.6) ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2541 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

อาคารเรียน 4 ชั้นแบบพิเศษโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 87 หมู่ 1 ซ.สุวินทวงศ์ 96 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งานเศษ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และคุณหญิงคุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2537 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และงบประมาณปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน

หลังจากโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนอาคารแรกแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายนักเรียนบางส่วนมายังที่ตั้งปัจจุบัน โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารคนแรก จนถึงปีการศึกษา 2541 นายจำลอง เชยอักษร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้น เป็นผู้ช่วยประสานงานเพื่อช่วยบริหาร และพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542

ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาโรงเรียน 6 ปี โดยจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), ห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และได้รับเลือกเป็นตัวแทนของกรมสามัญศึกษาเข้าประกวดโรงเรียนและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้รับรางวัลชมเชยจากกรมสามัญศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา และนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีความประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้พัฒนาระบบศึกษาและอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และชุมชน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาเต็มรูปแบบ ม.1 - ม.6 พร้อมด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แผนผังโรงเรียน[แก้]

แผนผังโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

หมายเลข 1 : อาคาร 1

หมายเลข 2 : อาคาร 2

หมายเลข 3 : อาคาร 3

หมายเลข 4 : เรือนน้ำใจไมตรี

หมายเลข 5 : หอประชุม-โรงยิม

หมายเลข 6 : โรงอาหาร

หมายเลข 7 : ศาลาไทย

หมายเลข 8 : ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา

หมายเลข 9 : ลานโดม

หมายเลข 10 : สนามกอล์ฟ

หมายเลข 11 : บ้านพักครู

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ปฏิบัติราชการแทนครูใหญ่ พ.ศ. 2537
นายสมชาย เทพแสง ครูใหญ่ พ.ศ. 2539
นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ รักษาการแทนครูใหญ่ พ.ศ. 2541
นายจำลอง เชยอักษร ครูใหญ่ และผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 - 2549
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550 - 2551
นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 - 2554
นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - 2557
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 - 2558
นายประทีป ไชยเมือง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติ[แก้]

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มุ่งส่งเสริมนักเรียน และบุคลากร พร้อมทั้งอาคารสถานที่ จนได้รับรางวัลจากสถาบัน และหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ รางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2541 จากกรมสามัญศึกษา, รางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2545 จากกระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้น [2]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติพระเกี้ยว จากเว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สืบค้นวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552
  2. เกียรติประวัติ จากเว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สืบค้นวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552