โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
87 หมู่ 1 ซอยสุวินทวงศ์ 96 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School
อักษรย่อ บ.ด.๔ (B.D.4)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 27 มิถุนายนพ.ศ. 2538

(24 ปี 204 วัน)

ผู้ก่อตั้ง คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
จำนวนนักเรียน 1,906 คน (ปีการศึกษา 2560)
เนื้อที่ 13 ไร่
สี ███ สีน้ำเงิน
เพลง มาร์ชบดินทรเดชาสี่
เว็บไซต์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาแห่งที่ 4 ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 บนพื้นที่ของสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ) อันได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยกรมสามัญศึกษามอบให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ดูแลในระยะเริ่มแรก

ปัจจุบันโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2541 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติและการพัฒนา[แก้]

ภาพอาคาร ๓ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ) เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน จัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2537 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 194 คน ครู 5 คน โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอีกหน้าที่หนึ่ง และนายสมชาย เทพแสง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริหารโรงเรียน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538

ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนจึงเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเป็นรุ่นแรก โดยใช้อาคาร “เรือนน้ำใจไมตรี” ซึ่งคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และชมรมผู้ปกครองและครูบริจาคเงินสร้าง เมื่ออาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น (อาคาร ๑) สร้างเสร็จในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 จึงย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาเรียนด้วย ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนต่อที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จนสำเร็จการศึกษา           

ปีการศึกษา 2543 มีการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สร้างห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท เนื่องในโอกาศครบรอบการก่อตั้ง 6 ปี

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนจัดสร้างห้องประชุมนิลุบล หอประชุมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ is located in กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (กรุงเทพมหานคร)
ป้ายชื่อสถานศึกษาบริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร ๒) และได้รับอนุเคราะห์จากพลเอกวิโรจน์ และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท สนับสนุนการจัดสร้างสนามกอล์ฟ ในโรงเรียน ทำให้เปิดสอนรายวิชากอล์ฟ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2552 ได้รับการสนับสนุนจากคุณบุญเลิศ ชดช้อย บริจาคเงินปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และใช้เป็นห้องสีบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2553 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู และเครือข่ายผู้ปกครอง สร้างศาลาไทยกลางน้ำ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

ปีการศึกษา 2555 พัฒนาพื้นที่ชั้นล่างของอาคาร ๒ เป็นห้องโสตทัศนศึกษาและใช้เป็นห้องประชุม รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่ติดทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย แปลงสาธิตจำนวน 9 ไร่ เรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา แปลงพืชผักสวนครัว

ปีการศึกษา 2556 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา ๔ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องเรียนการงานอาชีพ พร้อมทั้งจัดสร้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร ๓) และบูรณะองค์พระพระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทรพร้อมจัดสร้างแท่นประดิษฐานแห่งใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายจำลอง เชยอักษร  อดีตผู้บริหารโรงเรียน นายประทีป ไชยเมือง ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน พร้อมทั้งทายาทสกุลสิงหเสนี คณะครูเก่าครูปัจจุบัน นักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา โดยใช้งบประมาณ 300,000 บาท

ปีการศึกษา 2559 ในปีนี้โรงเรียนเปิดใช้อาคาร ๓ และย้ายห้องกิจการนักเรียนและห้องพยาบาลจากอาคาร ๒ มายังอาคาร ๓ ปรับปรุงอาคาร ๕ เป็นอาคารปฏิบัติการดนตรี และปรับปรุงติดตั้งระบบปรับอากาศหอประชุมโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560 ด้านอาคารสถานที่มีการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงที่เรือนน้ำใจไมตรี ติดต่อเครื่องปรับอากาศห้องดนตรีไทย

          นอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมและสัมมนาทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น สมาพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อ และจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูมืออาชีพ พัฒนาด้านการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา การจัดการเรียนการสอน จำนวนนักเรียน จำนวนครู หมายเหตุ
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนห้องเรียน
2537 ม.1 4 194 5 ใช้สถานที่ของ บ.ด เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
2538 ม.1-2 8 388 12
2539 ม.1-3 12 507 18
2540 ม.1-3 10 418 23 รับสมัครและย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเป็นรุ่นแรก
2541 ม.1-3 9 317 22
2542 ม.1-3 9 395 19
2543 ม.1-3 10 401 17
2544 ม.1-4 13 570 22 เปิดรับสมัครและจัดการเรียนการสอนนักเรียน ม.4 เป็นรุ่นแรก
2545 ม.1-5 20 827 29
2546 ม.1-6 28 1,039 32
2547 ม.1-6 30 1,150 34
2548 ม.1-6 32 1,300 35
2549 ม.1-6 34 1,530 34
2550 ม.1-6 36 1,688 38
2551 ม.1-6 37 1,728 42
2552 ม.1-6 37 1,879 48
2553 ม.1-6 39 2,024 49
2554 ม.1-6 43 2,110 48
2555 ม.1-6 50 2,184 49
2556 ม.1-6 55 2,192 67
2557 ม.1-6 56 2,220 73
2558 ม.1-6 56 2,123 74
2559 ม.1-6 51 1,963 110
2560 ม.1-6 49 1,902 117

แผนผังโรงเรียน[แก้]

แผนผังโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

ภายในโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนและสถานที่สำคัญหลายแห่ง ตัวอย่างดังนี้

 1. อาคาร ๑
 2. อาคาร ๒
 3. อาคาร ๓
 4. อาคาร ๔
 5. อาคาร ๕
 6. อาคารเรือนน้ำใจไมตรี
 7. อาคารศาลาไทยกลางน้ำ
 8. อาคารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
 9. ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา
 10. พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร
 11. หอประชุม-โรงยิม
 12. โรงอาหาร และสถานที่อื่น ๆ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • พระเกี้ยว เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ ให้อัญเชิญพระเกี้ยวมาเป็นตราประจำโรงเรียน[1]
 • พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[2]
 • พญาสัตบรรณ, นิลุบล ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน
 • สีน้ำเงิน สีประจำโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
 • คณะสี ได้แก่ ฉัตรบดินทร, ปิ่นขัตติยะ, เตชะสิงหราช, ภูวนารถรัตนะ และภัทรพระเกี้ยว

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ปฏิบัติราชการแทนครูใหญ่ พ.ศ. 2537
นายสมชาย เทพแสง ครูใหญ่ พ.ศ. 2539
นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ รักษาการแทนครูใหญ่ พ.ศ. 2541
นายจำลอง เชยอักษร ครูใหญ่ และผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 - 2549
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550 - 2551
นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 - 2554
นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - 2557
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 - 2558
นายประทีป ไชยเมือง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติ[แก้]

 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น พ.ศ. 2542
 2. รางวัลโครงการการอ่านเฉลิมพระเกียรติ จากกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2542
 3. รางวัลพระราชทานชมเชย จากการเข้าประกวดโรงเรียนและนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543
 4. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษา ของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2543
 5. ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีเยาวชนผู้มีความประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544
 6. ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการดูแลนักเรียน จากกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2545
 7. โรงเรียนรางวัล 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2547
 8. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2549
 9. รางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเหรียญทอง พ.ศ. 2549
 10. ได้รับเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2550
 11. โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อรองรับคุณภาพทางการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. พ.ศ. 2555
 12. ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. 2555
 13. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับยอดเยี่ยม และห้องสมุด 3 ดี ระดับดีเด่น จาก สพม.๒ พ.ศ. 2555
 14. รางวัลระดับเหรียญเงินรางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรกอล์ฟ จากคุรุสภา พ.ศ. 2556
 15. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ สพม.๒ พ.ศ. 2557
 16. ได้รับการคัดเลือกจาก สพม.๒ ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557
 17. รางวัลเหรียญเงิน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรข้าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก จากคุรุสภา พ.ศ. 2557
 18. รางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2558
 19. ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐกัมพูชา ในการศึกษาดูงานการศึกษาไทยด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา (เรียนร่วมสองหลักสูตร) และเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน พ.ศ. 2558
 20. รางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2559
 21. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จากกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559
 22. ได้เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partner (ผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น) รุ่นที่ 4 จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560
 23. รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านหลังงาน ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2560

อ้างอิง[แก้]

 1. พระเกี้ยว จากเว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
 2. พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทรจากเว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔