วัดทองสุทธาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดทองสุทธาราม
Map
ชื่อสามัญวัดทองสุทธาราม, วัดทอง, วัดทองกลางทุ่ง, วัดทองมหาเจริญ
ที่ตั้งเลขที่ 279 ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 56 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการสงวน ทินฺนโชโต
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทองสุทธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพระอธิการสงวน ทินฺนโชโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[1]

วัดทองสุทธารามเดิมมีชื่อว่า วัดทองกลางทุ่ง หรือ วัดทอง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2315 ในสมัยกรุงธนบุรี ไม่ทราบชื่อและประวัติผู้สร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดทองมหาเจริญ และเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดทองสุทธาราม" เมื่อ พ.ศ. 2483 วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2330 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดเปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2389 และให้ทางราชการตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ[2]

เสนาสนะต่าง ๆ ในวัดได้แก่ พระอุโบสถทรงจีน มีลักษณะเรือสำเภา กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีตอนต้น ต่อมาได้ทำการดัดแปลงทำช่อฟ้าขึ้นมา ศาลาธรรมสังเวช 6 หลัง อาคารพระปริยัติธรรม 2 ชั้น 1 หลัง ชั้นบนใช้เป็นห้องเรียน ชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุดของวัด มีสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และปรินิพพาน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยปู่เปรื่อง สังข์แก้ว ด้วยเงิน 80,000 บาท และกุฏิสงฆ์ 25 หลัง

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • หลวงปู่กรุด
  • หลวงปู่กร่ำ
  • หลวงปู่อินทร์
  • หลวงปู่หงษ์ กิตติสาโร (ดำขลับ)
  • พระครูสุวรรณสุทธารมย์ (ยั้ง ปสนฺโน ชูพลสัตย์)
  • พระอธิการสงวน ทินฺนโชโต

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดทองสุทธาราม". พระสังฆาธิการ.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 97.