โรงเรียนเทพลีลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทพลีลา
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทพลีลา.jpg

รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชา

281 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Tepleela Government Secondary School
อักษรย่อ ท.ล. / TL.S
ประเภท รัฐบาล

- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

สังกัด โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
ผู้ก่อตั้ง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ,พระครูสุวรรสุทธิการ
รหัส 1000100602
ผู้อำนวยการ ดร.รังสรรค์ นกสกุล
จำนวนนักเรียน 2,077 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)[1]
สี      สีชมพู      สีดำ
เพลง มาร์ชเทพลีลา,เพลงใบไผ่
เว็บไซต์

โรงเรียนเทพลีลา (อักษรย่อ: ท.ล, T.L.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2505 โดยดำริของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 281 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สหวิทยาเขตวังทองหลาง

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทพลีลาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 281 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนมัธยมประเภทสหศึกษาสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นปีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงสินค้านานาชาติและจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่๑ มีการปรับแต่งภูมิทัศน์พระนครเพื่อเป็นสถานที่จัดงานในบริเวณพื้นที่บริเวณนั้นเป็นที่ว่างเปล่าทางประเทศไทยจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยเป็นนโยบายของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยที่ พระครูสุวรรสุทธิการ(ปลัดทองสุข สีลวณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพลีลาพระอารามหลวงได้มอบที่ดินของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำนวน 6 ไร่ 1 งานให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนตามนโยบายการขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสู่ชานเมือง ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 โรงเรียนเทพลีลาเปิดสอนครั้งแรกโดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัด เป็นสถานที่เรียนกระทั่งอาคารเรียนหลังแรกเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2505 มีนักเรียนกลุ่มแรกจำนวน 2 คน ครู 4 คน โดยมี นายทิม ผลภาค เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนเทพลีลาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถของผู้บริหารที่ประสานความร่วมมือกับชุมชนและสถาบันเอกชนต่างๆ อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพลีลา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514 มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนอย่างยิ่ง ในปีการศึกษา 2542 การก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7ชั้น ได้แล้วเสร็จทำให้โรงเรียนเทพลีลามีสภาพทั่วไปที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนและมีความพร้อมในการให้บริการ ด้านการศึกษาแก่ชุมชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ปัจจุบัน โรงเรียนเทพลีลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนช่วงชั้นที่ 3 - 4 (หรือช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรใหม่)โรงเรียนเทพลีลาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับย่านรามคำแหง ทั้งด้านสภาพภูมิทัศน์องค์ประกอบต่างๆทุกอาณาบริเวณล้วนเอื้ออำนวย ด้านการเรียนการสอน ด้านการเดินทางหรือแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและในปี พ.ศ. 2554 ประวัติโรงเรียนในแต่ละช่วง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนเทพลีลาได้เปิดทำการเป็นวันแรก โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเทพลีลา เป็นสถานที่เรียน โดยมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน ๒ คน ครู ๔ คน โดยมีนายทิม ผลภาคเป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. ๒๕๐๖- พ.ศ ๒๕๐๘ จัดสร้างประตูไม้หน้าโรงเรียนชั่วคราว และเป็นปีที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงสินค้านานาชาติและจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดบริเวณฝั่งตรงข้ามของโรงเรียน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน พร้อมได้รับงบประ- มาณในการทาสีโรงเรียน เดินสายไฟและประดับโคมไฟอาคาเรียนหลังแรก พร้อมทั้งถมที่ดินบริเวณ โดยรอบโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๑๐ - พ.ศ. ๒๕๑๘ จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนชุดแรกนำโดย ๑๐ ท่านนำโดย นายสำราญ สารสุวรรณ , นายหุน หรั่งศรี , ผู้ใหญ่เขียน สันประเสริฐ , ผู้ใหญ่หวัง วงษ์สัน ฮัจญีเต๊ะ ขำวิไล , น.ส.อังคณา นันทวิทยา , นายหมัด ทองสุข , นายอิน มูป และนาย สง่า ทีวรัตน ์ และโรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท สร้างหอประชุมและโรงอาหารพร้อมโต๊ะอาหาร ๒๒ ชุด ปลายปีงบประมาณและต่อเติม อาคารเรียน ๓ ชั้น เพิ่มอีกเป็นจำนวน ๒๑ ห้องเรียน พร้อมคุรุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๒๗ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพลีลาได้เทพื้นถนน และเท คอนกรีต และเทคอนกรีตสร้างสนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเล่ย์บอล และจัดซื้อรถยนต์ปิ๊กอัพไว้ใช้ใน โรงเรียน ๑ คัน แล้วได้จัดสรรเงิน สมาคมสร้างรั้ว คอนกรีต แทน สังกะสี พ.ศ. ๒๕๒๘ - พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชปัญญาโกศล รองเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ ได้มอบ พระพุทธรูปยืน ปางเทพลีลา สูง ๔๘ นิ้ว มาเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และปีต่อมา ทุบตึกเรียน ๔ ชั้นพ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างอาคาร ๗ ชั้น และ อาคาร ๗ ชั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา" และได้ทำการเปิดอาคารนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ นับเป็นเกียรติประวัติ อย่างสูงของชาวเทพลีลา พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพลีลา โดยการนำของ นายสมหวัง บุญสมบัติ นายกสมาคมฯ และนายสำเนา แสงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา ขณะนั้นริเริ่มดำเนินการเปิดตลาดนัดขายของเพื่อสนอง นโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหา เศรษฐกิจ และช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้และซื้อของถูกช่วงปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งกิจการดังกล่าวนี้ ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่ง ท่านผู้อำนวยการ ดร.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะกับการเรียนการสอน และปรับปรุงห้องต่างๆทำห้องเรียน ให้เหมาะกับสภาพการเรียนการสอนจนมาถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายทิม ผลภาค พ.ศ. 2505-พ.ศ. 2506
2. นายสงวน คลังชำนาญ พ.ศ. 2507-พ.ศ. 2516
3. นางสำอาง ภมรพล พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2521
4. นางสาวภาณี การุณยะวณิช พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2522
5. นางจันทนา รัตนธัญญา พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2526
6. นางอำนวยพร กาญจนวงศ์ พ.ศ. 2526-พ.ศ. 2530
7. นางสมหมาย วัฒนะคีรี พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2532
8. นายลือชา สร้อยพาน พ.ศ. 2532-พ.ศ. 2537
9. นายสำเนา แสงมณี พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2542
10. นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544
11. ดร.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2550
12. นายภักดี คงดำ พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554
13. ดร.อุดม พรมพันธุ์ใจ พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2555
14. นายนคร เดชพันธุ์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2556
15. นายชาญชัย โรจนะ พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561
16. ดร.รังสรรค์ นกสกุล พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

แผนการเรียนของโรงเรียนเทพลีลา[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนโครงการพิเศษ Mini English Program
 • ห้องเรียนทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Science-mathematics)
 • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ(Arts-Math)
 • ศิลป์ภาษาจีน(Arts-Chinese)
 • ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น(Arts-Japanese)
 • ไทย-สังคม(Thai-Social)
 • คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์(Computer-Math)
 • หมายเหตุ-ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส(Arts-Français) ยกเลิกการสอน***

กิจกรรมพิเศษและวิชาเลือกพิเศษ[แก้]

 • พินิจวรรณกรรมซีไรต์[2]
 • วรรณกรรม, วรรณคดีไทยในสื่อภาพยนตร์ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับวรรณกรรมไทยวรรณคดีไทยและภาพยนตร์
 • กิจกรรมสื่อมวลชนน้อย ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนเทพลีลา
 • เทพลีลาศึกษา

องค์กร สนับสนุนการจัดการศึกษา[แก้]

 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพลีลา
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเทพลีลา
 • วัดเทพลีลาพระอารามหลวง

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

1.ที่มาของชื่อโรงเรียน

 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานเปลี่ยนนามวัดตึกคลองตันเป็นวัดเทพลีลา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สั่งให้ทำการขุดคลองขึ้น ภายหลังคลองนี้ชื่อแสนแสบ เพราะยุงชุม ต่อมาเมื่อขุดเลาะคลองแล้วได้พบพระพุทธรูปปางลีลาในคลองนั้นขณะเดินทางไปทำศึก ต่อมาที่ดินธรณีสงฆ์ของเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)ได้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ได้ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเทพลีลา" จึงถือว่านามของโรงเรียนเป็นมงคลนามพระราชทาน


2.ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ตราองค์เทพลีลาถือตรีก้าวมาเหนือหมู่เมฆอยู่ภายในอาร์มมีกอไผ่(ต้นไม้ประจำโรงเรียน)ทั้งสองข้างแสดงถึงความสามัคคี ปรัชญาโรงเรียน สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี และมงคลนามพระราชทาน"โรงเรียนเทพลีลา"


3.สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : "พระเทพลีลาเมตตาประชานาถ" พระพุทธรูปปางลีลา ได้รับมอบจากพระราชปัญญาโกศล รองเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
 • อนุสาวรีย์ : อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ตั้งอยู่หน้าอาคารกาญจนาภิเษก ทางเข้าโรงเรียน
 • ศาล : ศาลพระภูมิเจ้าที่ ตั้งอยู่บริเวณอาคารกาญจนาภิเษก


4.คณะสีของโรงเรียนเทพลีลา

 •      คณะม่วงอินทนิล
 •      คณะเขียวราชาวดี
 •      คณะฟ้าพยับหมอก
 •      คณะแสดปาริชาติ
 •      คณะแดงมโนรมย์

เกียรติประวัติ[แก้]

 • ได้รับเหรียญเงินระดับความสามารถการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2562 จัดโดยกรมพละศึกษา ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง
 • โรงเรียนเทพลีลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Color Guard รายการ The 10th Thailand Indoor Marching Competition 2018 รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1แชมป์ประเทศไทยการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทนั่งบรรเลง ประเภทเพลงไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
 • นักเรียนโรงเรียนเทพลีลาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อตัวเป็นต้นคริสมาสต์ทำลายสถิติโลกในจำนวน852คน
 • ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยและ"ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา"ได้รับรางวัล"รางวัล EMMY AWARD"ผลิตสกู๊ปข่าวรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก[3]
 • ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยและ"ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา"ได้รับรางวัล"รางวัล EMMY AWARD"ผลิตสกู๊ปข่าวรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แห่งเอเชีย[3]
 • โรงเรียนมีความดีเด่นด้านภาษาญี่ปุ่นจึงเป็น โรงเรียนศูนย์พัฒนาเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2[4]
 • ชนะเลิศการแข่งขันเต้นcoverชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดีประจำปี2553
 • ชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2543 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รองชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นชิงแชมป์ประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2551
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒โครงงานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาคกลาง)
 • โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ "โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง" (Sister Schools Project School Twinning) ณ โรงเรียนบ้านสบปืน จ.น่าน
 • ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผู้อำนวยการและครูผู้สอนดีเด่นด้านการสอน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลาได้รับรางวัล "ระฆังทอง"[5]
 • รางวัลโรงเรียนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติดีเด่น ปี 2535
 • รับรางวัลโรงเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 • ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งรายการแชมป์เยาวชน ประจำสัปดาห์และประจำเดือน
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเต้นโซรันประจำเขต๒ กทม. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกมวยไทยประจำเขต๒ กทม. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 • โรงเรียนยอดนิยมอย่างสูงของประเทศ (1 in 326 โรงเรียน)[6]
 • โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 1 in 26 โรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขต2
 • โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงติดอันดับของประเทศไทย 1 in 288 จากทั้งประเทศ 32364 โรงเรียน
 • เป็น1ใน12โรงเรียนช้างเผือกเมืองไทยด้านดนตรีไทยผสมสากลได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 วงดนตรีทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันรายการคุณพระช่วย ช่วงช้างเผือกคุณพระ โดยมีการประพันธ์เพลงขึ้นมาใหม่ คือเพลงไผ่ ซึ่งประพันธ์คำร้องโดย นางอุมาพร ไชยฤกษ์ และทำนอง ใช้ทำนองเพลงใบไผ่ สำหรับดนตรีที่ประพันธ์ในรูปแบบของวงดนตรีไทยร่วมสมัย คือ ร้อยเอกประทีป สุพรรณโรจน์ ข้าราชการกองดุริยางค์ทหารบก และนายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ ครูผู้ควบคุมวงดนตรีโรงเรียนเทพลีลา
 • วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพลีลาเข้าร่วมแข่งขันลูกทุ่งประชาธิปไตย จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยมีการประพันธ์บทเพลงขึ้นมาใหม่คือ เพลงประชาธิปไตยไชโย ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ ครูผู้ควบคุมวงดนตรี'
 • โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกรุงเทพมหานคร 1 in 57 พ.ศ. 2557
 • ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรศึกษารุ่นที่ 2
 • ได้รับเลือกจากกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนปฏิบัติตัวอย่างงานนิเทศวิชาการภายในโรงเรียน ปี 2530
 • ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นในกรุงเทพมหานคร ปี 2530
 • ชมรมดนตรีไทย ร.ร.เทพลีลาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจาก "การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 " ณ มรภ.อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ศิษย์เก่าและบุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

การเดินทาง[แก้]

โรงเรียนเทพลีลา มีประตูทางเข้าออก 2 เส้นทาง[7] สามารถเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะดังนี้

 1. ประตูถนนรามคำแหง (ประตูหลัก) รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าโรงเรียน ได้แก่ สาย 22, 36 ก, 58, 60, 71, 92 , 93 , 95 , 99 ,109 ,113 ,115 , 122 , 126 , 137 ,168 , 207
 2. ประตูซอยรามคำแหง 39 (ประตูด้านหลังอาคารกิจกรรมและ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา) รถสองแถว "วัดเทพลีลา ตลาดห้วยขวาง" และรถประจำทางที่ผ่านคือสาย 122
 3. รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพระโขนง แล้วต่อรถโดยสารประจำทางสาย 71,40,115 มาลงที่ หน้าประตูโรงเรียน
 4. รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SRTET สถานีรามคำแหง แล้วต่อรถโดยสารประจำทางสาย 71,40,115 หรือสายอื่นๆ มาลงที่ หน้าประตูโรงเรียน หรือต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบ จาก ท่าเรือรามหนึ่ง มาลง ณ ท่าวัดเทพลีลา
 5. เรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าวัดเทพลีลา
 6. รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลสถานีเพชรบุรี แล้วต่อเรือโดยสารสาธารณะคลองแสนแสบ มาลง ณ ท่าวัดเทพลีลา
 7. รถไฟฟ้าโมโนเรล สายรามคำแหง-ทองหล่อ สถานีมหาวิทยาลัยรามคำแหง *กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
 8. รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม สถานีรามคำแหง *กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

อาคารสถานที่[แก้]

อาคาร[แก้]

ในปัจจุบัน โรงเรียนเทพลีลา ได้มีการพัฒนาไปมาก จึงมีอาคารภายในโรงเรียนทั้งสิ้น 6 อาคารเรียน 1 อาคารโรงฝึกงาน และ1 ที่พักข้าราชการ

1.อาคาร เฉลิมพระเกียรติ๖รอบพระชนมพรรษา หรือ อาคารเทพเมธา อาคาร 4 ชั้น ในอดีต มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ชั้น ใช้เป็น ห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ จำนวน 5 ชั้น รวม ห้องพักคณาจารย์กลุ่มสาระ ห้องเรียนMEP-EP ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมโรงอาหาร และโรงอาหารของโรงเรียน นอกจากนี้ บริเวณดาดฟ้าของอาคารยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ "สวนผักลอยฟ้า" ของโรงเรียนเทพลีลาอีกด้วย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา

2.อาคาร เทพธรรมมา มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนต่างๆ จำนวน 13 ห้อง และ เป็นห้องพักคณาจารย์กลุ่มสาระ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3.อาคาร เทพพิทยา มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นอาคารที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น สำนักงานผู้อำนวยการ , สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ , ห้องสมุด , ห้องทำงานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนเทพลีลา , ห้องประชุมพิพัฒน์ปริยัติสุนทร , ห้อง Multimedia , ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป , สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ , ห้องวัดผลและประเมินผล และ ห้องประชุมเกียรติยศ , ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ (สื่อทัศน์รัฐประสิทธิ์)

4.อาคาร เทพพัฒนา มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นอาคารที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ห้องดนตรีไทย , ห้องดนตรีสากล , ห้องศิลปะ , ห้องนาฏศิลป์ , ห้องศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา , ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (Friends Corner) , ห้องประกอบอาหาร , ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

5.อาคาร กาญจนาภิเษก มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น เป็นอาคารที่ตั้งของหน่วยงานศูนย์กลางของโรงเรียน เช่น ห้องประชาสัมพันธ์ , ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล และยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ พระเทพลีลาเมตตาประชานาถ ตลอดจนประดิษฐานอนุสาวรีย์ เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)

6.อาคาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น ชั้นบนเป็นอาคารที่ตั้งของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ฯลฯ ชั้นล่างเป็นเรือนงานช่าง ห้องเก็บของ และโซนห้องน้ำใหญ่

7.อาคารโรงฝึกงาน เป็นอาคารชั้นเดียวใช้ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในด้านงานช่าง งานไม้ เป็นต้น

8.อาคาร ที่พักบุคลากร มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ชั้น ใช้เป็นที่พักครูและอาจารย์ตลอดจนแม่บ้านนักการภารโรง

ลานกิจกรรมกีฬา และสวนหย่อม[แก้]

ลานกิจกรรมกีฬาและสวนพักผ่อนหย่อนใจ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. สนามกีฬาโรงเรียนเทพลีลา เป็นสนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามบาสเก็ตบอล และกีฬาทุกประเภท
 2. สวนหย่อมโรงเรียนเทพลีลา อยู่ในบริเวณหลังอาคารเทพธรรมมา เป็นสวนพืช และต้นไม้ประจำโรงเรียน และ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง "น้ำหมักชีวภาพ" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 3. ลานใต้อาคารเทพธรรมมา เป็นลานที่ใช้ทำกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นลานสำหรับนั่งพักผ่อน

อ้างอิง[แก้]

 1. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1010720060&Area_CODE=101702 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา
 2. [1] “พินิจวรรณกรรมซีไรต์” วิชานี้มีที่เดียวในโลก" ]
 3. 3.0 3.1 [2] ผลงานของนักเรียนสมาชิกศูนย์ข่าวเยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมกับ ผลิตสกู๊ปข่าวรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์" ]
 4. [3] รายชื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2" ]
 5. [4] ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยร.ร.เทพลีลากับรางวัลเอ็มมี่อะวอร์ดและรางวัลระฆังทอง" ]
 6. [5] 362โรงเรียนยอดนิยมใช้สูตรรับน.ร.50/50" ]
 7. คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2553 หน้า 9

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]