โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ช่อทองหลาง.png
บึงทองหลาง สร้างคนดี
1147 ถนนลาดพร้าว101 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mattayom Watbuengthonglang School
อักษรย่อ บ.ล.
ประเภท มัธยมศึกษา
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ผู้ก่อตั้ง พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส)
รหัส 1000100603
เพลง มาร์ชบึง
เว็บไซต์

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2522 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพทธและได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธดีเด่น และได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดแผนชั้นเรียนเป็น (ข้อมูลปีการศึกษา 2561)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ระดับชั้นละ 11 ห้องเรียน แบ่งแผนการเรียนเป็น

1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มัธยมสังคมศาสตร์

3. ภาษาจีน

4. ภาษาญี่ปุ่น

5. ศิลปหัตถกรรม

6. พลศึกษา

7. คอมพิวเตอร์

8. ศิลป์ทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ระดับชั้นละ 9 ห้องเรียน แบ่งแผนการเรียนเป็น

1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มัธยมสังคมศาสตร์

3. ภาษาจีน

4. ภาษาญี่ปุ่น

5. ศิลปกรรม

6. พลศึกษา

สัญลักษณ์[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ : เป็นรูปช่อทองหลางตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคงและนุ่มนวลอยู่ภายใต้เปลวรัศมีอันโชติช่วง
 • พระประจำโรงเรียน : พระครูธรรมสมาจารย์ (หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต)
 • ปรัชญา : บึงทองหลาง สร้างคนดี
 • คำขวัญ : ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย รู้อภัย ใจกตัญญู รู้หน้าที่
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกทองหลาง
 • สีประจำโรงเรียน : สีแสด-สีดำ
 • คณะสี : มี 5 คณะสี
  • คณะม่วงกษัตริย์ สีม่วง
  • คณะเหลืองบริพัต สีเหลือง
  • คณะทับทิมสยาม สีชมพู
  • คณะบุษกร สีน้ำเงิน
  • คณะแดงอุบล สีแดง

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

อาคารต่างๆ[แก้]

ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางมีอาคารภายในโรงเรียนทั้งสิ้น 5 อาคาร ได้แก่

 • อาคาร 1-2 มีจำนวน 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องพระพุทธศาสนา ห้องโสตทัศนศึกษา และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และธนาคารโรงเรียน
 • อาคาร4 มีจำนวน 4 ชั้น เป็นที่ตั้งของ ห้องการงานอาชีพ ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ และห้องวงโยธวาทิต
 • อาคาร3 มีจำนวน 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของโรงอาหาร
 • อาคาร5 มีจำนวน 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้องสมุด

ลานกิจกรรม[แก้]

 • สนามกีฬาโรงเรียน ประกอบด้วย สนามฟุตบอลจำนวน 1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอลจำนวน 2 สนามและสนามบาสเก็ตบอลจำนวน 2 สนาม บริเวณหน้าอาคาร3และ4สนามตะกร้อจำนวน 2 สนาม บริเวณหลังอาคาร1 สนามฟุตซอลจำนวน 1 สนาม บริเวณหน้าห้องคหกรรม
 • ลานอเนกประสงค์ มีจำนวน 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของหอประชุม(ชั้นล่าง) และโรงยิม(ชั้นบน)
 • ลานชมพูพันทิพย์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร1และ3

รางวัลและเกียรติประวัติ[แก้]

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑา 200 เมตรหญิง รุ่นอายุ 18 ปี จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 2 ปี 2549
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 57 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 3 ปี 2550
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 54 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 3 ปี 2550
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 54 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 4 ปี 2551
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลชาย รุ่นอายุ 15 ปี จากการแข่งขันกีฬาสพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 4 ปี 2551
 • รางวัลเหรียญเงิน(อันดับที่6) การประกวด Thailand drumline contest 2009 ประเภท Stand still play division พ.ศ. 2552
 • รางวัลชนะเลิศ มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 69 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 75 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 45 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 75 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 42 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 57 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 60 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุ 18 ปี จากการแข่งขันกีฬา สพท.กทมเขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี จากการแข่งขันกีฬาสพท.กทม. เขต 2 เกม ครั้งที่ 5 ปี 2552
 • รางวัลเหรียญทอง(อันดับที่4) การประกวด Thailand drumline contest 2010 ประเภท Stand still play division พ.ศ. 2553
 • รางวัลชนะเลิศ กระโดดเชือกเดี่ยวชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันกีฬา สพม.2 เกม ครั้งที่ 1 ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กระโดดเชือกทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการแข่งขันกีฬา สพม.2 เกม ครั้งที่ 1 ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 45 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพม.2 เกม ครั้งที่ 1 ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก 60 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬา สพม.2 เกม ครั้งที่ 1 ปี 2553
 • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบประเภทเอเปูบุคคลหญิง U-15 รายการ AIR FORCE FENCING OPEN CHAMPIONSHIPS 2010 จากแผนก ฟันดาบกองทัพอากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 20 รายการ CADET & JUNIOR จากกองทัพอากาศ ปี 2553
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร การแข่งขันฟันดาบประเภทเอเปูบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 รายการ CADET & JUNIOR จากกองทัพอากาศ ปี 2553

นามผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายสว่าง แผ้วพลสง พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2527
2. นายอดิสร ใสสุก พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2531
3. นางสุมาลี รัตนปราการ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2533
4. นายแสงทอง กมลรัตน์ พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2535
5. นายอำนาจ ผิวขำ พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2539
6. นางราณี ใสรัตน์ พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2540
7. นางจิตรา พูลสวัสดิ์ พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542
8. นายสมเด็จ โภชนจันทร์ พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544
9. นายรังสี ยังพะกูล พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2545
10. นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2550
11. นายประสิทธ์ ทองเพียรพงษ์ พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2552
12. นายรุจิศักดิ์ นาคพงษ์ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2555
13. นายกมล บุญประเสริฐ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555
14. นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2557
15. นายนิพนธ์ ก้องเวหา พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560
16. นายประหยัด ทองทา พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

สถานที่ต่างๆในโรงเรียน[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]