รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Webportal16200038539.png
ตรากระทรวง
Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์
สถาปนา20 สิงหาคม พ.ศ. 2463
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เว็บไซต์Ministry of Commerce

รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 Kitiyakara Voralaksana.jpg นายพลตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2463 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์
2 Purachatra Jayakara.jpg นายพลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพชรอัครโยธิน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2469[1] 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

กระทรวงเกษตรพาณิชยการ (2475 – 2476)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.คณะที่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ 2.jpg เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476

กระทรวงเศรษฐการ (2476 – 2484)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2 สส-โกมารกุล.jpg พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2477
3 ลอง สุนทานนท์.jpg พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์) 5 29 มีนาคม พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
4 สส-ศรยุทธเสนี.jpg นายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
5 Webportal16200038539.png นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) 6 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480]] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481]] 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484

กระทรวงเศรษฐกิจ (2484 – 2485)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
5 Webportal16200038539.png นายพลตรี พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) 9 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
6 Sindhu Kamolnavin.gif นายพลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน 9 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 6 มีนาคม พ.ศ. 2485
7 พลเอกจรูญรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์.jpg นายพลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485

กระทรวงพาณิชย์ (2485 – 2495)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
7 พลเอกจรูญรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์.jpg นายพลตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) 10 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 8 กันยายน พ.ศ. 2485
8
(1)
ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg พันตรี ควง อภัยวงศ์ 10 8 กันยายน พ.ศ. 2485 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
9
(1)
เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 10 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 20 กันยายน พ.ศ. 2487
8
(2)
ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg พันตรี ควง อภัยวงศ์ 11 10 มกราคม พ.ศ. 2488 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
10 ศุภชลาสัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
11 อุดม สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
12
(1)
มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 14 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
13 สส-เดชาดิวงศ์วราวัฒน์.jpg หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
14 วิลาส.jpg พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ 17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
15 เดือน บุนนาค.jpg เดือน บุนนาค 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
9
(2)
เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 19 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
12
(2)
มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
16 Webportal16200038539.png พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ) 21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
5 Webportal16200038539.png พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 21 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
12
(3)
มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
17 หลวงวิจิตรวาทการ.jpg พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

เศรษฐการ 2495-2514[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
18 วรการบัญชา-สภาผู้แทนราษฎร.jpg พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
19 Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 25 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 23 มีนาคม พ.ศ. 2497
20 สส-ศิริสิริโยธิน.jpg พลตรี ศิริ สิริโยธิน 10 23 มีนาคม พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
5 Webportal16200038539.png พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
21 สุกิจ นิมมานเหมินท์-สภาผู้แทนราษฎร.jpg นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 27 21 กันยายน พ.ศ. 2500 1 มกราคม พ.ศ. 2501
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
22
(1)
สุนทร หงส์ลดารมภ์.jpg สุนทร หงส์ลดารมภ์ 29 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
23 เกษม ศรีพยัคฆ์ 1925.jpg เกษม ศรีพยัคฆ์ 29 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
22
(2)
สุนทร หงส์ลดารมภ์.jpg สุนทร หงส์ลดารมภ์ 30 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
23 พจน์ สารสิน.jpg พจน์ สารสิน 30 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
24 Webportal16200038539.png บุญชนะ อัตถากร 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

กระทรวงพาณิชย์ 2515-ปัจจุบัน[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม ครม. เริ่ม สิ้นสุด
25 Prasit Kanchanawat.jpg ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 32 18 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
26 Webportal16200038539.png ชาญชัย ลี้ถาวร 33 14 ตุลาคม 2516 22 พฤษภาคม 2517
27 Webportal16200038539.png วิจารณ์ นิวาตวงศ์ 34 27 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
28 Damrong L.jpg ดำรง ลัทธพิพัฒน์ 35 15 กุมภาพันธ์ 2518 13 มีนาคม 2518
29 ทองหยดจิตตวีระ.jpg ทองหยด จิตตวีระ 36 14 มีนาคม 2518 12 มกราคม 2519
28 Damrong L.jpg ดำรง ลัทธพิพัฒน์ 20 เมษายน 2519 20 เมษายน 2519
37 20 เมษายน 2519 25 กันยายน 2519
38 25 กันยายน 2519 6 ตุลาคม 2519
30 Webportal16200038539.png สุธี นาทวรทัต 39 8 ตุลาคม 2519 19 ตุลาคม 2520
31 Webportal16200038539.png นาม พูนวัตถุ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
32 อบ วสุรัตน์.jpg อบ วสุรัตน์ 41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
33 Webportal16200038539.png ตามใจ ขำภโต 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
34
(1)
ปุณมี ปุณศรี.jpg นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี 22 มกราคม พ.ศ. 2524 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
35 Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg ชวน หลีกภัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
34
(2)
ปุณมี ปุณศรี.jpg นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
36 โกศล ไกรฤกษ์.jpg โกศล ไกรฤกษ์ 43 30 เมษายน พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529
37 Webportal16200038539.png ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529
44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
38 Webportal16200038539.png มนตรี พงษ์พานิช 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
39 Subin.jpg สุบิน ปิ่นขยัน 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
40
(1,2,3)
Webportal16200038539.png อมเรศ ศิลาอ่อน 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
47 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
41 Anuwat W.jpg อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 48 7 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
40
(4)
Webportal16200038539.png อมเรศ ศิลาอ่อน 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
42 The Vice President and the Chairman, Rajya Sabha Shri Bhairon Singh Shekhawat meets a Parliamentary delegation of Thailand led by Mr. Uthai Pimchaichon in New Delhi on July 13, 2004.jpg อุทัย พิมพ์ใจชน 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
43 Webportal16200038539.png ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
44 Webportal16200038539.png ณรงค์ชัย อัครเศรณี 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
45 สม จาตุศรีพิทักษ์.jpg สม จาตุศรีพิทักษ์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
46 Supachai Panitchpakdi.jpg ศุภชัย พานิชภักดิ์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
47 Webportal16200038539.png อดิศัย โพธารามิก 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
48 Webportal16200038539.png วัฒนา เมืองสุข 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
49 Webportal16200038539.png ทนง พิทยะ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
50 SomkidJat2006.JPG สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
51 Webportal16200038539.png เกริกไกร จีระแพทย์ 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
52 Webportal16200038539.png มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
53
(1,2)
Webportal16200038539.png ไชยา สะสมทรัพย์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
54 นรม.และครม. บันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม - Flickr - Abhisit Vejjajiva (9).jpg พรทิวา นาคาศัย 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
55 Kittiratt Na-Ranong.jpg กิตติรัตน์ ณ ระนอง 60 9 สิงหาคม 2554 18 มกราคม 2555
56 Webportal16200038539.png บุญทรง เตริยาภิรมย์ 18 มกราคม 2555 30 มิถุนายน 2556
57 Niwatthamrong Boonsongpaisan at Ministerial Conference 2013 crop.jpg นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 30 มิถุนายน 2556 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
58 Webportal16200038539.png ฉัตรชัย สาริกัลยะ 61 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558
59 A tantara.jpg อภิรดี ตันตราภรณ์ 61 19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560
60 สนธิรัตน์ ครอบตัด.jpg สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 61 23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562
61 Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 62 10 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 23 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พ.ศ. 2535 4 มกราคม พ.ศ. 2473 (93 ปี)
อมเรศ ศิลาอ่อน พ.ศ. 2533 - ​2535 19 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (89 ปี)
สุบิน ปิ่นขยัน พ.ศ. 2531 - ​2533 16 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (88 ปี)
ตามใจ ขำภโต พ.ศ. 2523 - ​2524 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 (86 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2524 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
อุทัย พิมพ์ใจชน พ.ศ. 2535 - ​2538 14 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
อดิศัย โพธารามิก พ.ศ. 2544 -​ 2546 23 เมษายน พ.ศ. 2483 (82 ปี)
สม จาตุศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2540 23 ตุลาคม พ.ศ. 2483 (82 ปี)
เกริกไกร จีระแพทย์ พ.ศ. 2549 -​ 2551 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 (79 ปี)
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พ.ศ. 2538 -​ 2539 30 กันยายน พ.ศ. 2487 (78 ปี)
ณรงค์ชัย อัครเศรณี พ.ศ. 2539 -​ 2540 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 (77 ปี)
ศุภชัย พานิชภักดิ์ พ.ศ. 2540 -​ 2543 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (76 ปี)
ทนง พิทยะ พ.ศ. 2548 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล พ.ศ. 2556 -​ 2557 25 มกราคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
อภิรดี ตันตราภรณ์ พ.ศ. 2558 -​ 2560 9 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ พ.ศ. 2551 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2548 -​ 2549 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (69 ปี)
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ พ.ศ. 2557 -​ 2558 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (67 ปี)
วัฒนา เมืองสุข พ.ศ. 2546 -​ 2548 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
กิตติรัตน์ ณ ระนอง พ.ศ. 2554 -​ 2555 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (64 ปี)
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พ.ศ. 2560 -​ 2562 19 มีนาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)
บุญทรง เตริยาภิรมย์ พ.ศ. 2555 -​ 2556 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)
พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล พ.ศ. 2551 - ​2554 6 มิถุนายน พ.ศ. 2504 (61 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]