พรรคกิจประชาธิปไตย (พ.ศ. 2522)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคกิจประชาธิปไตย
หัวหน้าพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
ก่อตั้งพ.ศ. 2522
ถูกยุบพ.ศ. 2523
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคกิจประชาธิปไตย หรือ กลุ่มกิจประชาธิปไตย เป็นกลุ่มการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยมีพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าพรรค เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถูกกำหนดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แต่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองออกมาบังคับใช้ ดังนั้น บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญจึงยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นการรวมตัวของนักการเมืองในรูปแบบของ "กลุ่มการเมือง"[1]

ในการเลือกตั้งเมื่อ 22 เมษายน 2522 พรรคกิจประชาธิปไตยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 32 คนแต่ได้ ส.ส. ในสภาเพียง 1 คน คือ พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์[2]

เมื่อ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ทางพรรคได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกเกรียงศักดิ์โดยพลอากาศเอกทวี ได้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี

พรรคกิจประชาธิปไตยถูก ศาลฎีกา สั่งยุบเมื่อปี 2523 เนื่องจากทางพรรคไม่ได้ส่งบัญชีรายจ่ายในการเลือกตั้งตามกำหนด

อ้างอิง[แก้]

  1. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.