พรรคกิจประชาธิปไตย (พ.ศ. 2522)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พรรคกิจประชาธิปไตย (แก้ความกำกวม)
พรรคกิจประชาธิปไตย (พ.ศ. 2522)
หัวหน้าพรรค พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
ก่อตั้ง พ.ศ. 2522
ยุบพรรค พ.ศ. 2523
สภาผู้แทนราษฎร
3 / 319
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคกิจประชาธิปไตย หรือ กลุ่มกิจประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อปี 2522 โดยมีพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าพรรค

ในการเลือกตั้งเมื่อ 22 เมษายน 2522 พรรคกิจประชาธิปไตยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 32 คนแต่ได้ ส.ส. ในสภาเพียง 3 คน

เมื่อ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ทางพรรคได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกเกรียงศักดิ์โดยพลอากาศเอกทวีได้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี

พรรคกิจประชาธิปไตยถูก ศาลฎีกา สั่งยุบเมื่อปี 2523 เนื่องจากทางพรรคไม่ได้ส่งบัญชีรายจ่ายในการเลือกตั้งตามกำหนด