พรรคกิจประชาธิปไตย (พ.ศ. 2522)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พรรคกิจประชาธิปไตย (แก้ความกำกวม)
พรรคกิจประชาธิปไตย
หัวหน้าพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
ก่อตั้งพ.ศ. 2522
ยุบพ.ศ. 2523
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคกิจประชาธิปไตย หรือ กลุ่มกิจประชาธิปไตย เป็นกลุ่มการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยมีพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าพรรค เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถูกกำหนดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แต่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองออกมาบังคับใช้ ดังนั้น บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญจึงยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นการรวมตัวของนักการเมืองในรูปแบบของ "กลุ่มการเมือง"[1]

ในการเลือกตั้งเมื่อ 22 เมษายน 2522 พรรคกิจประชาธิปไตยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 32 คนแต่ได้ ส.ส. ในสภาเพียง 1 คน คือ พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์[2]

เมื่อ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ทางพรรคได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกเกรียงศักดิ์โดยพลอากาศเอกทวี ได้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี

พรรคกิจประชาธิปไตยถูก ศาลฎีกา สั่งยุบเมื่อปี 2523 เนื่องจากทางพรรคไม่ได้ส่งบัญชีรายจ่ายในการเลือกตั้งตามกำหนด

อ้างอิง[แก้]

  1. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.