พรรคเสรีประชาธิปไตย (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พรรคเสรีประชาธิปไตย (แก้ความกำกวม)
พรรคเสรีประชาธิปไตย (ประเทศไทย)
หัวหน้าเมธ รัตนประสิทธิ์
เลขาธิการบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
ก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2498
ยุบ20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (3 ปี 19 วัน)
สภาผู้แทนราษฎร ก.พ. พ.ศ. 2500
11 / 160
สภาผู้แทนราษฎร ธ.ค. พ.ศ. 2500
5 / 160
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นครั้งแรกตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้รับการฟื้นฟู จดทะเบียนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2511

ยุคก่อตั้ง พ.ศ. 2498[แก้]

พรรคเสรีประชาธิปไตย จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2498[1] โดยมีนาย เมธ รัตนประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีร้อยโท จารุบุตร เรืองสุวรรณ บิดาของนาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตหัวหน้า พรรคเพื่อไทย เป็นเลขาธิการพรรค ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเลขาธิการพรรค เมื่อร้อยโท จารุบุตร ได้ลาออกจากตำแหน่ง และได้แต่งตั้งให้ บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งแทน[2]

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พรรคเสรีประชาธิปไตยได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 11 คนนับเป็นพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส. เข้าสภามากที่สุดเป็นอันดับ 3 เป็นรองแค่ พรรคเสรีมนังคศิลา ที่ได้ 83 คน และ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ 30 คน

ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พรรคเสรีประชาธิปไตยได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 5 คนลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนถึง 6 คน

พรรคเสรีประชาธิปไตยถูกยุบตามคำสั่งของ คณะปฏิวัติ พร้อมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501[3]

การฟื้นฟูพรรคในปี พ.ศ. 2511[แก้]

พรรคเสรีประชาธิปไตย ได้รับการฟื้นฟูขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เป็นลำดับที่ 8/2511 โดยมีร้อยโท จารุบุตร เรืองสุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคและพันเอก สมคิด ศรีสังคม เป็นเลขาธิการพรรคโดยมีนาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตหัวหน้า พรรคเพื่อไทย และอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บุตรชายของร้อยโทจารุบุตรเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรค [4]

คณะกรรมการบริหารพรรค[แก้]

พรรคเสรีประชาธิปไตย มีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก ประกอบด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ร้อยโท จารุบุตร เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรค และ พันเอก สมคิด ศรีสังคม เลขาธิการพรรค ได้ลาออกจากตำแหน่ง[5]

การเลือกตั้ง[แก้]

ใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 พรรคเสรีประชาธิปไตยได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าสภา จำนวน 1 คน คือ พันเอก สมคิด ศรีสังคม เลขาธิการพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี

การยุบพรรค[แก้]

พรรคเสรีประชาธิปไตยถูกยุบพร้อมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 9 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [6]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตย
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย
  3. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้บรรดาพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงไป)
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอน 5 ง หน้า 115 21 มกราคม พ.ศ. 2512
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย
  6. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอน 126 ก พิเศษ หน้า 3 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514