ท่าอากาศยานไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก บมจ. ท่าอากาศยานไทย)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไทย สำหรับท่าอากาศยานในประเทศไทย ดูที่ รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศไทย
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ประเภท มหาชน (SET:AOT)
รัฐวิสาหกิจ
ก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 (39 ปี)
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก ประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ)
นิตินัย ศิริสมรรถการ (ผู้อำนวยการใหญ่)
ชนาลัย ฉายากุล (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
ศศิศุภา สุคนธทรัพย์(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
มนตรี มงคลดาว (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
พูลศิริ วิโรจนาภา (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
วิชัย บุญยู้ (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
ภาระณี วรรธโนทัย (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
เพ็ชร ชั้นเจริญ (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต)
ศิโรตม์ ดวงรัตน์ (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง)
นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่)
กฤติยา ก้อนทอง (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่)
วิสูตร คำยอด (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย)
อุตสาหกรรม การบริการ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารท่าอากาศยาน
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
รายได้ Green Arrow Up Darker.svg 56,744.27 ล้านบาท (2561)[1]:32
กำไร Green Arrow Up Darker.svg 20,683.60 ล้านบาท (2561)[1]:32
สินทรัพย์ Increase 178,409.94 ล้านบาท (2561)[1]:32
พนักงาน 6,044 (2558)[2]
บริษัทแม่ กระทรวงการคลัง
บริษัทลูก บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th
สัญลักษณ์เมื่อครั้งยังเป็น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เดิมใช้ชื่อว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เพื่อดำเนินกิจการท่าอากาศยานต่างๆ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ และรับโอนกิจการท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเคยสังกัดกรมการบินพลเรือน (กองทัพอากาศ) โดยอาศัยตามความบทเฉพาะกาล มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2522 ต่อมา ทอท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)" และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัทยังคงใช้ "ทอท." เช่นเดิม ส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited และใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 70

ในปี พ.ศ. 2561 มีสายการบินที่ดำเนินกิจการมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด 99 สายการบิน และสายการบินขนส่งอากาศยาน 12 สายการบินรวมทั้งหมด 111 สายการบินทำลายสถิติในแง่จำนวนสายการบิน ในปีเดียวกันคณะรัฐมนตรีมีมติให้โอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสกลนคร และ ท่าอากาศยานตาก [3]

ท่าอากาศยานภายใต้การบริหาร[แก้]

ทอท. บริหารงานท่าอากาศยาน 6 แห่ง: ดังต่อไปนี้ [4] [5]

ชื่อ ภูมิภาค สถิติ 2558 สถิติ 2559
ผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบิน
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) กลาง 52,902,110 317,066 55,892,663 336,356
2 ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) กลาง 30,304,183 224,074 35,203,757 244,296
3 ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) ใต้ 12,859,356 84,758 15,107,185 97,813
4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) เหนือ 8,365,851 63,843 9,446,320 69,202
5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) ใต้ 3,639,936 24,607 4,004,665 28,097
6 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (CEI) เหนือ 1,745,568 13,402 2,060,200 14,590
รวม 109,817,004 727,750 121,714,790 790,354

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560[6]
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน
1 กระทรวงการคลัง 10,000,000,000 70.00%
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 611,351,816 4.28
3.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 405,711,990 2.84
4.  STATE STREET EUROPE LIMITED 283,376,044 1.98
5.  สำนักงานประกันสังคม 161,239,300 1.13
6.  CHASE NOMINEES LIMITED 128,428,723 0.90
7.  BNY MELLON NOMINEES LIMITED 79,255,848 0.55
8.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 75,276,029 0.53
9.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 73,428,727 0.51

อ้างอิง[แก้]