ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:KKP
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
ก่อตั้ง6 มกราคม พ.ศ. 2514 (53 ปี)
สำนักงานใหญ่209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
สุพล วัธนเวคิน (ประธานกรรมการ)
บรรยง พงษ์พานิช (ประธานกรรมการบริหาร)
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
รายได้เพิ่มขึ้น 23,778.75 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 311,690.01 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 43,902.10 ล้านบาท (2562)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือTRIS: A[2]
เว็บไซต์bank.kkpfg.com

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KKP)[3] ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 และได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นธนาคารพาณิชย์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยคือ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เข้ามากำกับดูแลกิจการและประกอบธุรกิจในส่วนของตลาดทุน โดยได้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.เกียรตินาคินภัทร”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (“บลจ.เกียรตินาคินภัทร”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนและการจัดการกองทุน[4][5]

ประวัติ[แก้]

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้บริการทางการเงินหลายประเภท อาทิ บริการด้านเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประกันชีวิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อพัฒนาโครงการ สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนส่ง สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือคงที่ (ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563)

ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 209 อาคารเกียรตินาคินภัทร (เคเคพี) ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2514 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และเข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 19 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2525 จากนั้นในปี พ.ศ. 2531 เกียรตินาคินได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2536

บริษัทได้ระงับกิจการชั่วคราวพร้อมกับสถาบันการเงินอีก 58 แห่ง ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 เป็นหนึ่งในสองบริษัท(อีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกอินเวสท์เมนต์ จำกัด (มหาชน)[6])ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการ และได้รับอนุญาตให้แยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันในปีถัดมา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2542) บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กระทั่งในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้เปิดให้บริการเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวัน ตั๋วเงินฝาก กองทุนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริการสินเชื่อธุรกิจ และบริการอื่นๆ

ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

กิจกรรมเพื่อสังคม[แก้]

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคินภัทร” และก่อตั้งมูลนิธิเกียรตินาคินขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[7]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,090,382 9.34%
2 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20%
3 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13%
4 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 30,638,395 3.62%
6 นาง วรรณสมร วรรณเมธี 25,212,703 2.98%
7 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44%
8 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา 17,199,900 2.03%
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 16,801,422 1.98%
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 15,512,561 1.83%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  5. ข้อมูลการประกอบกิจการของ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  6. ในเวลาต่อมาคือ บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่ได้ปิดกิจการลงแล้วเมื่อปี 2556
  7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[ลิงก์เสีย] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]