เงินติดล้อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน SET:TIDLOR
รูปแบบเงินทุนและหลักทรัพย์
ก่อตั้งพ.ศ. 2523 (44 ปี)
สำนักงานใหญ่428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บุคลากรหลัก
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
เจ้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เว็บไซต์www.tidlor.com

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิด และเป็นโบรกเกอร์ประกันภัย ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 โดยมีชื่อบริษัทเดิมคือบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด ต่อมาได้ถูกซื้อกิจการโดย กลุ่มบริษัท AIG และกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามลำดับ ปัจจุบันถือหุ้นโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ Siam Asia Credit Access PTE LTD [1] หลังจากนั้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้เปลี่ยนสถานะเป็น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และได้เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ภายใต้ สัญลักษณ์หุ้น TIDLOR โดยขึ้นแท่นเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุด ในหมวดธุรกิจเงินทุน[2]และหลักทรัพย์เป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขาย สูงที่สุด 5 ลำดับแรกในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย มีมูลค่าเสนอขาย รวม 38,089 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และมีมูลค่า หลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ที่ประมาณ 84,643 ล้านบาท [3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564[4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 695,695,530 30.00%
2 Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. 579,746,230 25.00%
3 UBS SECURITIES PTE LTD. 188,055,000 8.11%
4 Morgan Stanley & Co. International Plc. 138,144,200 5.96%
5 บัวหลวงหุ้นระยะยาว 25,731,600 1.11%

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

 • พ.ศ. 2523 เริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนาม บริษัท ศรีสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2534 ขยายธุรกิจไปจังหวัดต่างๆ 130 สาขาทั่วประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
 • พ.ศ. 2550 กลุ่ม AIG เข้าซื้อสินทรัพย์เครือข่ายสาขาจาก บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 • พ.ศ. 2552 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากกลุ่ม AIG ทำให้บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร [5]
 • พ.ศ. 2554 บริษัทเปิดบริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบรรทุก
 • พ.ศ. 2556 บริษัทเริ่มจำหน่ายประกันรถยนต์และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • พ.ศ. 2557 บริษัทเริ่มจำหน่าย ประกันสำหรับรถยนต์, พ.ร.บ., ต่อภาษีและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล [6]
 • พ.ศ. 2558 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด และเริ่มต้นให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance)
 • พ.ศ. 2561 บริษัทมีสาขา 800 สาขา [7] และรีแบรนด์ดิ้งใหม่ โดยนำคำว่า ศรีสวัสดิ์ออกจากโลโก้ของบริษัท
 • พ.ศ. 2563 บริษัทมีสาขามากกว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ [8]
 • พ.ศ. 2564 บริษัทเปิดตัวแอปพลิเคชันเงินติดล้อ [9]
 • พ.ศ. 2564 บริษัทเปิดตัว "อารีเกเตอร์" แพลตฟอร์มเสนอขายประกันออนไลน์สำหรับนายหน้าประกันภัยรายย่อย [10]
 • พ.ศ. 2565 บริษัทเปิดตัว "ประกันติดล้อ" แบรนด์นายหน้าประกันภัย [11]
 • พ.ศ. 2565 บริษัทมีสาขามากกว่า 1,500 สาขา ทั่วประเทศ[12]
 • พ.ศ. 2565 บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดหมุนเวียน (บัตรติดล้อ) สำหรับลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และรถกระบะ [13]
 • พ.ศ. 2565 บริษัทเปิดตัวบริการด้านแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการควบคุมให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นก้าวแรกของเงินติดล้อ สู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Tech Company) [14]
 • พ.ศ. 2566 บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Against Corruption) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (CAC Recertification)[15]
 • พ.ศ. 2566 บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท "ระดับดีเลิศ" (5 ดาว) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 หรือ CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.[16]
 • พ.ศ. 2566 บริษัทเปิดตัว “heygoody” โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ เจ้าแรกในประเทศไทยที่ไม่โทรขายประกัน (Telesales-Free) ให้ลูกค้าซื้อประกันได้ด้วยตัวเองแบบไม่มีคนกวนใจ[17]

รางวัล[แก้]

 • พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลจาก B.A.D Award และ Cannes Film Lions Awards 2 รางวัล
 • พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัล MAT Award ในหัวข้อผลงานแผนการตลาดโดยรวม และรางวัล Global Award for Financial Inclusion จาก The Banker [18]
 • พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล Financial Inclusion จาก IDC Financial Insights ในด้านการให้บริการทางการเงินสำหรับกลุ่มผู้เข้าไม่ถึงการเงินในระบบ [19]
 • พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล Silver ประเภท Corporate Image จาก ADFEST Lotus AWARD 2017, รางวัล Gold ประเภท Corporate Image & Sponsorship จาก Adman Awards & Symposium 2018 และ รางวัลจาก The Asian Banker ในหมวด Microfinance Business of the Year 2017 [20]
 • พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลอีก 4 รางวัลจาก Retail Banker International ในด้าน Excellence in Business Model Innovation: Highly Commended [21], 3 รางวัลจาก B.A.D Award 2018 [22] และ 2 รางวัล จาก The Digital Banker ประเภท Best New Product Launch และ Outstanding Financial Inclusion Initiative
 • พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2020 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง ในหมวดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน [23]
 • พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2021 เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ในหมวดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน [24]
 • พ.ศ. 2564 ได้รับ 16 รางวัล จาก 9 เวทีระดับโลก [25]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2022 เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง ในหมวดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน [26]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล สุดยอดนวัตกรรมนายหน้าประกันภัย จาก Global Banking & Finance Review 2022[27]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล Finance Company of the Year–Thailand และ Insurance Product Innovation of the Year–Thailand จาก Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2022[28]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล Thailand Technology Excellence Award for API - Financial Services จาก Asian Technology Excellence Awards 2022[29]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล CEO of the Year จาก IDC Future Enterprise Awards 2022[30]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies To Work For In Asia Award 2022 จาก HR Asia Awards 2022[31]
 • พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล Best Customer Centric Business Model - B2B2C จาก Global Retail Banking Innovation Awards 2022 จัดโดย The Digital Banker [32]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน จาก Thailand Zocial Awards 2023[33]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Best Benefits, Wellness and Well-Being Program จาก Retail Banker International Asia Trailblazer Awards 2023[34]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2023 เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง ในหมวดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน[35]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Best Insurance Technology จาก The Asian Banker Thailand Awards 2023[36]
 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Kaizen Award 2023 จาก Kaizen Institute Thailand[37]
 • พ.ศ. 2567 ได้รับรางวัล Most Innovative Brand (รางวัลองค์กรที่เป็นที่สุดด้านนวัตกรรม) จาก The Future Trends Awards 2024 เป็นผลจากความสำเร็จของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งสินเชื่อทะเบียนรถ และธุรกิจนายหน้าประกันภัย[38]
 • พ.ศ. 2567 ได้รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน จาก Thailand Social Awards 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 [39]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.hoonsmart.com/archives/28607
 2. "บริการ เงินกู้ ถูกกฎหมาย สินเชื่อวงเงินสูง เชื่อถือได้ที่ไหนดี". เพื่อนแท้เงินด่วน. 2023-06-26.
 3. https://techsauce.co/news/tidlor-first-day-tread-ipo-set
 4. https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=TIDLOR&ssoPageId=6&language=th&country=TH
 5. https://mgronline.com/daily/detail/9520000013724
 6. http://www.komchadluek.net/news/economic/288589
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-09. สืบค้นเมื่อ 2019-01-30.
 8. https://www.posttoday.com/pr/611279
 9. อีไฟแนนซ์ไทย, สำนักข่าว. "เงินติดล้อส่งแอปฯ เงินติดล้อพาลูกค้ากลุ่มฐานรากสู่วิถีใหม่ยุคดิจิทัล". efinancethai.com.
 10. ""เงินติดล้อ" เปิดตัว "อารีเกเตอร์" ชูนวัตกรรม InsureTech". ryt9.com.
 11. ""เงินติดล้อ" ปล่อยแบรนด์ลูก "ประกันติดล้อ" นายหน้าประกันภัยอันดับ 2 ใส่เกียร์เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัย - MarketPlus". www.marketplus.in.th.
 12. pum (2022-08-02). "เงินติดล้อ ลุยเปิดสาขาบริการลูกค้าปีนี้เพิ่ม 300 แห่ง". ประชาชาติธุรกิจ.
 13. https://www.bangkokbiznews.com/business/996314
 14. https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3641653
 15. ""เงินติดล้อ" ได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน จากเวที CAC Certification Ceremony 2023 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3". สยามรัฐ. 2023-08-11.
 16. "เงินติดล้อ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท "ระดับดีเลิศ" (5 ดาว) ประจำปี 2566 - ThaiPublica". thaipublica.org. 2023-11-20.
 17. Oops!, Marketing (2023-10-24). "ทำความรู้จัก "heygoody.com" แพลตฟอร์มประกันออนไลน์ยุคใหม่จากเงินติดล้อ กับ 6 กลยุทธ์พลิกโฉมตลาดประกันภัย พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ไม่โทรขาย ให้ซื้อเองได้ 24ชม". Marketing Oops! (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 18. http://www.asianbankerawards.com/thailand-awards/press/2017/Ngern.pdf
 19. https://www.ryt9.com/s/prg/2116100
 20. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-02. สืบค้นเมื่อ 2019-02-05.
 21. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-11. สืบค้นเมื่อ 2019-02-05.
 22. https://positioningmag.com/1201658
 23. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-03-03. สืบค้นเมื่อ 2020-09-28.
 24. "เงินติดล้อ คว้ารางวัลแบรนด์ที่ผู้ใช้สินเชื่อไว้วางใจ อันดับ 1 Thailand's Most Admired Brand Award ถึ". www.brandage.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-24. สืบค้นเมื่อ 2022-06-24.
 25. "2021 ปีแห่งการยอมรับด้านนวัตกรรม เงินติดล้อ คว้า 16 รางวัล จาก 9 เวที". ประชาชาติธุรกิจ. 2021-12-17.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 26. "เงินติดล้อ แบรนด์ Non Bank อันดับ 1 ทั้งเรื่อง Brand Awareness และ Trust". www.brandage.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-17. สืบค้นเมื่อ 2022-06-24.
 27. ""ประกันติดล้อ" คว้ารางวัล สุดยอดนวัตกรรมนายหน้าประกันภัย จากเวที Global Banking & Finance Review 2022 - MarketPlus". www.marketplus.in.th.
 28. Wattanasin, Kasamaporn. ""ประกันติดล้อ" คว้า 2 รางวัล จาก Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2022". เดลินิวส์.
 29. "'ประกันติดล้อ' คว้ารางวัลด้านเทคโนโลยีสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนายหน้าประกันภัย". banmuang.co.th (ภาษาอังกฤษ).
 30. มิติหุ้น, หนุ่ม (2022-10-11). "เงินติดล้อ คว้ารางวัล CEO of the Year จาก IDC Future Enterprise Awards 2022 ตอกย้ำความสำคัญของพนักงาน ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล". มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.
 31. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-27. สืบค้นเมื่อ 2022-10-27.
 32. https://www.banmuang.co.th/news/insure/304995
 33. "ประกาศผล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 แบรนด์และผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลยกทัพร่วมงานคับคั่ง". ไทยรัฐ. 2023-02-24. สืบค้นเมื่อ 2023-02-25.
 34. "เงินติดล้อ สร้างความสุขจากภายใน สู่แบรนด์อันดับ 1 ที่ลูกค้าเชื่อใจต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน - ThaiPublica". thaipublica.org. 6 April 2023. สืบค้นเมื่อ 10 April 2023.
 35. https://thaipublica.org/2023/04/tidlor-thailands-most-admired-brand-2023/
 36. "ประกันติดล้อ คว้ารางวัลสุดยอดเทคโนโลยีด้านประกันภัย จากเวที The Asian Banker Thailand Awards 2023". banmuang.co.th (ภาษาอังกฤษ).
 37. "Kaizen Institute Thailand ผู้นำด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจ ตามหลักปรัชญา KAIZEN™". mgronline.com. 2023-09-12.
 38. "เงินติดล้อ คว้ารางวัลจากเวที The Future Trends Awards 2024". สยามรัฐ. 2024-02-14.
 39. thaipr.net (2024-03-06). "เงินติดล้อ คว้ารางวัล "สุดยอดแบรนด์ยอดเยี่ยมทางโซเชียลมีเดีย" จากงาน THAILAND SOCIAL AWARDS 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4". ThaiPR.NET (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]