กรุงเทพประกันชีวิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประเภทประกันภัยและประกันชีวิต
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:BLA)
ก่อตั้ง1 มิถุนายน พ.ศ. 2494
เว็บไซต์https://www.bangkoklife.com/

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BLA) [2] บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยรับประกันชีวิตทั้งแก่บุคคลทั่วไป และการประกันชีวิตกลุ่ม โดยบริษัทจะจัดสรรเบี้ยประกันรับส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต และบริหารเงินสำรองประกันชีวิตโดยการนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เอาประกัน นอกจากการประกันชีวิตแล้ว การลงทุนก็ถือเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท[3]

ประวัติ[แก้]

บริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด" โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้านสวัสดิการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด" และในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด [4] และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 [3]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต โดยมีการดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้โดยนำไปลงทุน [5] บริษัทจะบริหารเงินลงทุนโดยกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงการให้บริการสินเชื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อประเภทที่มีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน ทั้งนี้การลงทุนของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต [3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2556 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A. 294,994,648 24.43%
2 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 159,525,000 13.21%
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 92,873,200 7.69%
4 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 56,103,400 4.65%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,491,846 4.26%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ข้อมูลองค์กรบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  5. แบบรายงาน56-1การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
  6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม