ทิปโก้แอสฟัลท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน (SET:TASCO)
อุตสาหกรรมยางมะตอย
ก่อตั้ง15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 (40 ปี)
ผู้ก่อตั้งประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร
สำนักงานใหญ่อาคารทิปโก้ 1,
กรุงเทพมหานคร
,
ประเทศไทย
พื้นที่ให้บริการ
ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำ พาราเอซี
บริการผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
เว็บไซต์https://www.tipcoasphalt.com/

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)(อังกฤษ: TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TASCO)[1] ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัทฯ) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยางมะตอยสำหหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน และโรงกลั่นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนโดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 25 จากบริษัทผู้รับเหมาไทยและบริษัทย่อยซึ่งมีความชำนาญพิเศษในการซ่อมบำรุงและสร้างทั้งผิวถนน ทางยกระดับและผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน

จากความร่วมมือกับบริษัท Colas S.A. ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูง และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท โดยกลุ่มตระกูล "ทรัพย์สาคร" เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น (Asphalt Emulsion) หรือเรียกว่า "ยางมะตอยน้ำ" สำหรับใช้สร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทางหลวงและผิวจราจรด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 60,000 ตันต่อปี ภายใต้ชื่อ "บริษัท ทิปโก้ จำกัด" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ทิปโก้อิมัลชั่น จำกัด" และ "บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด" ตามลำดับ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยน้ำรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 และผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ทุกชนิดได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044 (เดิม บมจ.37) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)"

ในปี พ.ศ. 2543 บริษัท โคลาส เอสเอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบำรุงถนนในประเทศฝรั่งเศส เข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบันร้อยละ 31.599 ทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ บริษัท โคลาส เอสเอ และ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ และกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น

บริษัทร่วมทุน[แก้]

ทิปโก้แอสฟัลท์ได้ดำเนินการร่วมทุนกับบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และ Kemaman Bituman Company Sdn. Bhd. ภายใต้สัญญาร่วมทุนบริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยโดยถือหุ้นผ่านทั้งบริษัทและบริษัทย่อยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นบริษัท Kemaman Bituman Company Sdn Bhd ร้อยละ 100[2]และ Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd ร้อยละ 100[3] ทิปโก้แอสฟัลท์ยังมีบริษัทย่อยในต่างประเทศเช่นในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและในประเทศกัมพูชาได้แก่บริษัท TASCO International (Hong Kong) Ltd.และบริษัท Tipco Asphalt(Combodia) Co., Ltd.โดยถือหุ้นผ่านบริษัทร่วมกับบริษัทในอัตรา 100% และในประเทศจีน 3 บริษัทได้แก่บริษัท Langfang Tongfai Road Material Co., Ltd. บริษัทZhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.และบริษัท Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.ในประเทศสิงคโปร์ 1 บริษัทได้แก่บริษัทHighway Resources Trading Pte. Ltd.

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัทย่อย Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน[แก้]

บริษัทที่เกี่ยวโยงกันเป็นบริษัทในเครือทิปโก้และทำรายได้ให้กับบริษัททิปโก้แอสฟัลท์[4]มีดังต่อไปนี้ในปีพ.ศ. 2556 บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ จำกัด และ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด ได้ควบรวมกิจการส่งผลให้เหลือแต่บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด เพียงบริษัทเดียว 2 บริษัทดังกล่าวสร้างรายจ่ายแก่บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ ใน ปี พ.ศ. 2556 โดย บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ จำกัด สร้างรายจ่าย 2 ล้านบาท และ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด 3 ล้านบาทก่อนครบรวมกิจการ ต่อมา ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทิปโก้แอสฟัลท์ ก่อกำเนิด บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด โดยแยกจำนวนพนักงานในกลุ่ม บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ในกลุ่มบริหารอาคาร วิศวกรรม และกิจการสถานที่ออกกำลังกายภายในอาคารทิปโก้ ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกกลุ่มบริษัท 2928 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายให้กับทุกกุล่มบริษัท 125 ล้านบาท

ลำดับที่ รายชื่อบริษัทที่ถือหุ้น รายได้(ล้านบาท)ปี2560
1 บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด 216
2 บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด 127
3 บริษัท ทิปโก้ฟูด จำกัด (มหาชน) 1
4 Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources) 1168
5 ISCO Industy PTE 9
6 Hindustan Colus 0
7 PT sarana Distribusi Aspal Nusantara 0
8 บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด 1
9 บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด 1
10 Asia Bitumen Trading Pte Ltd. 1405
11 รายได้รวมจากการขายสินค้าและบริการ 2928

ผลิตภัณฑ์[แก้]

ธุรกิจเรือขนส่ง[แก้]

บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ดำเนินธุรกิจเรือเพื่อใช้ขนส่งยางมะตอยโดยมีบริษัทย่อยทั้งหมด 5 บริษัทได้แก่[5] โดยปัจจุบันมี Mr.Louis -Frederic Sachs เป็นผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ

ลำดับที่ รายชื่อบริษัทที่ถือหุ้น รายได้(ล้านบาท)ปี2558 สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนรายได้ในกลุ่มบริษัทปี2556
1 บริษัท ทิปโก้ มารีไทม์ 45 99.99% 0.12%
2 บริษัท เดลต้า ชิพปิ้ง 433.78 99.99% 1.16%
3 บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ 259.87 99.99% 0.69%
4 บริษัท บิทูเมน มารีน 209.17 99.99% 0.56%
5 บริษัท ทาสโก้ ชิพปิ้ง 340.94 99.99% 0.91%

โดยในปี พ.ศ. 2558 เมื่อหักรายการระหว่างกัน จำนวน 1222.97 ล้านบาทแล้ว กลุ่มธุรกิจเรือนำรายได้ให้แก่บริษัท 65.79 ล้านบาท คิดเป็น 0.18%

ธุรกิจยางมะตอย[แก้]

กลุ่มธุรกิจยางมะตอยเป็นกลุ่มที่ทำรายได้ให้บริษัทมากที่สุดโดยทิปโก้แอสฟัลท์ มีบริษัทย่อยในจีนทั้งหมด 3 บริษัท บริษัทย่อยในประเทศสิงค์โปร์ 1 บริษัท และบริษัทในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท บริษัทในประเทศมาเลเซีย 2 บริษัท เป็นประเภทธุรกิจยางมะตอย 1 บริษัท และประเภทกิจการลงทุน 1 บริษัท

ลำดับที่ รายชื่อบริษัทที่ถือหุ้น รายได้(ล้านบาท)ปี2557 สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนรายได้ในกลุ่มบริษัท %
1 บริษัท ไทยบิทูเมน 1412.84 99.99% 3.06%
2 บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ 994.62 41.44% 2.15%
3 Tipco Asphlt (combodia) co.,ltd. 701.23 100% 1.52%
4 Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd. 3163.58 100% 6.85%
5 Langfang Tongfai Road Material Co., Ltd. 51%
6 Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. 51%
7 Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd. 100%
8 KBC Energy Pte. Ltd. (Singapore) 100%

มาตรฐานและรางวัลที่บริษัทได้รับ[แก้]

 • ISO/IEC17025 - มอก.17025-2548 มาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการ โรงงานนครราชสีมา
 • CSR-DIW 2555 ทุกโรงงานในประเทศ
 • ISO9001:2008
 • ISO14001:2004
 • ISO26000:2010
 • มอก.18001-2554 ทุกโรงงานในประเทศ
 • มอก. 9001-2552 ทุกโรงงานในประเทศ
 • มอก.14001-2548 ทุกโรงงานในประเทศ
 • มอก.26000-2553 ผ่านการทวนสอบทุกโรงงานทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2558
 • รางวัลชมเชย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • รางวัล SET Sustainability Awards 2018 ประจำปี พ.ศ. 2561

อ้างอิง[แก้]