ทิปโก้แอสฟัลท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:TASCO)
ก่อตั้ง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 (37 ปี)
ผู้ก่อตั้ง ประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร (กิมจั๊ว แซ่เบ๊)
ที่อยู่ อาคารทิปโก้ทาวเวอร์
จำนวนที่ตั้ง 4 โรงงาน(เฉพาะในประเทศไทย)
พื้นที่ที่ให้บริการ ประเทศไทย
บุคลากรหลัก ชายน้อย เผื่อนโกสุม
ลักษณา ทรัพย์สาคร
สมจิตต์ เศรษฐิน
ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
อุตสาหกรรม ยางมะตอย
ผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ยางมะตอย ยางมะตอยน้ำ
บริการ ขายยางมะตอย
มูลค่าตลาด 7781.62 ล้านบาท
รายได้ 34140.37 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงาน 831.45 ล้านบาท
ทุน 1,542,931,070
เจ้าของ เรียม ทรัพย์สาคร
ลักษณา ทรัพย์สาคร
สมจิตต์ เศรษฐิน
ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
พลตำรวจตรี ธวัชชัย เทียมทัน
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
รวมสิน ทรัพย์สาคร
พนักงาน 933 (ส.ค.2557)นับรวมบริษัทต่างประเทศ
บริษัทแม่ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
บริษัทลูก Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
Tasco International (Hong Kong) Ltd.
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์แอนด์เทอร์มินอล
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.
Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.
Langfang Tongfai Road Material Co., Ltd.
Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.
Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.
KBC Energy Pte. Ltd. (Singapore)
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำกัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
คำขวัญ ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่น สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง
เว็บไซต์ http://www.tipcoasphalt.com/index.aspx

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TASCO)[1] บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยางมะตอย ยางมะตอยสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์แอสฟอลต์ รายใหญ่ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นรายแรกในประเทศไทยที่นำระบบ ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการทำงานและผ่านการทวนสอบโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 26000 (MASCI)[2] เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทิปโก้แอสฟัลท์ เรย์โคลแอสฟัลท์ ไทยบิทูเมน เรย์โคลแอสฟัลท์ และกลุ่มธุรกิจเรือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 766 คน เป็นพนักงานประจำ 611 ราย พนักงานชั่วคราวอยู่ในกลุ่มธุรกิจเรือเสีย 152 ราย อยู่ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 3 ราย แต่ไม่รวมพนักงานในบริษัทลูกในต่างประเทศ อีก 8 บริษัทรายได้หลักของทิปโก้แอสฟัลท์ มาจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนั้นมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ให้บริษัทในเครือค่าบริการต่าง ๆ ระหว่างบริษัทในเครือค่าระวางเรือจากบริษัท Colas S.A.(Highway Resources)และค่าบริการบริหารเรือให้แก่บริษัท Colas S.A.CAD Shipping Retalink

ทิปโก้แอสฟัลท์ก่อสร้างเมื่อ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2522 โรงงานแรกก่อตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวัน 1 มีนาคม 2534[3] และในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2535 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน[4]

โรงงาน[แก้]

ในปัจจุบันบริษัทมีโรงงานจำนวนทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ที่ อำเภอพระประแดง,จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดพิษณุโลก และมีโรงงานของบริษัทลูกอีก 2 โรงงานได้แก่ โรงงานที่กิ่งอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองของบริษัทเรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด ส่วนอีกสองโรงงานได้แก่ที่ อำเภอพุนพิน,อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีของบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางมะตอยใน ประเทศจีน ประเทศกัมพูชา รวมทั้งมีโรงกลั่นยางมะตอยแห่งแรกตั้งอยู่ในรัฐตรังกานู อำเภอคีมามัน (Kemaman)ประเทศมาเลเซีย

ส่วนโรงงานใน ประเทศอินเดีย ประเทศกัมพูชา บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ร่วมทุนกับบริษัท Colasie S.A. ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศฝรั่งเศส โดยบริษัท Colasie S.A.ถือหุ้นในทิปโก้แอสฟัลท์ร้อยละ 31.81 และใน ปีพ.ศ. 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท Colasie S.A.เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็น ประธานกรรมการบริษัท และให้ นาย โก บัน เฮ็ง เป็นรองประธานกรรมการบริษัท[5]

บริษัทร่วมทุน[แก้]

ทิปโก้แอสฟัลท์ได้ดำเนินการร่วมทุนกับบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และ Kemaman Bituman Company Sdn. Bhd. ภายใต้สัญญาร่วมทุนบริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยโดยถือหุ้นผ่านทั้งบริษัทและบริษัทย่อยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นบริษัท Kemaman Bituman Company Sdn Bhd ร้อยละ 100[6]และ Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd ร้อยละ 100[7] ทิปโก้แอสฟัลท์ยังมีบริษัทย่อยในต่างประเทศเช่นในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและในประเทศกัมพูชาได้แก่บริษัท TASCO International (Hong Kong) Ltd.และบริษัท Tipco Asphalt(Combodia) Co., Ltd.โดยถือหุ้นผ่านบริษัทร่วมกับบริษัทในอัตรา 100% และในประเทศจีน 3 บริษัทได้แก่บริษัท Langfang Tongfai Road Material Co., Ltd. บริษัทZhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.และบริษัท Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.ในประเทศสิงคโปร์ 1 บริษัทได้แก่บริษัท KBC Energy Pte. Ltd. (Singapore)

ลำดับที่ รายชื่อบริษัทที่ถือหุ้น รายได้(ล้านบาท)ปี2557 สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนรายได้ในกลุ่มบริษัท %
1 บริษัท TASCO International (Hong Kong) Ltd. 2002.09 100% 4.33%

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน[แก้]

บริษัทที่เกี่ยวโยงกันเป็นบริษัทในเครือทิปโก้และทำรายได้ให้กับบริษัททิปโก้แอสฟัลท์[8]มีดังต่อไปนี้ในปีพ.ศ. 2556 บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ จำกัด และ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด ได้ควบรวมกิจการส่งผลให้เหลือแต่บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด เพียงบริษัทเดียว 2 บริษัทดังกล่าวสร้างรายจ่ายแก่บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ ใน ปี พ.ศ. 2556 โดย บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์ จำกัด สร้างรายจ่าย 2 ล้านบาท และ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด 3 ล้านบาทก่อนครบรวมกิจการ ต่อมา ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทิปโก้แอสฟัลท์ ก่อกำเนิด บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด โดยแยกจำนวนพนักงานในกลุ่ม บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ในกลุ่มบริหารอาคาร วิศวกรรม และกิจการสถานที่ออกกำลังกายภายในอาคารทิปโก้ ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกกลุ่มบริษัท 2928 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายให้กับทุกกุล่มบริษัท 125 ล้านบาท

ลำดับที่ รายชื่อบริษัทที่ถือหุ้น รายได้(ล้านบาท)ปี2560
1 บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด 216
2 บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด 127
3 บริษัท ทิปโก้ฟูด จำกัด (มหาชน) 1
4 Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources) 1168
5 ISCO Industy PTE 9
6 Hindustan Colus 0
7 PT sarana Distribusi Aspal Nusantara 0
8 บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด 1
9 บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด 1
10 Asia Bitumen Trading Pte Ltd. 1405
11 รายได้รวมจากการขายสินค้าและบริการ 2928

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้บริหารถือหุ้น 4 รายได้แก่ นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ 767,000 หุ้น 0.046% นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ 1,500,000 หุ้น 0.096% นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ 1,400,000 หุ้น 0.090% นายสรนารถ นันทมนตรี 140000หุ้น 0.0009% นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ 1,331,000 หุ้น 0.009% นายโก๊ะ ไล้ ฮวด 1070,000 หุ้น 0.007%

 • ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

เจ้าของบริษัท พลตำรวจตรี ธวัชชัย เทียมทัน ลักษณา ทรัพย์สาคร รวมสิน ทรัพย์สาคร นาตาลี ทรัพย์สาคร สมจิตต์ เศรษฐิน ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร อลิดา เศรษฐิน สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กฤษฎิ์ เศรษฐิน ถือหุ้นรวมกัน 7.749%

 • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD-FOR COLAS 490,731,040 31.37%
2 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 369,881,660 23.65%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 64,850,177 4.15%
4 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน 30,000,000 1.92%
5 นางสาว รวมสิน ทรัพย์สาคร 18,200,000 1.16%

ผลิตภัณฑ์[แก้]

ธุรกิจเรือขนส่ง[แก้]

บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ดำเนินธุรกิจเรือเพื่อใช้ขนส่งยางมะตอยโดยมีบริษัทย่อยทั้งหมด 5 บริษัทได้แก่[9] โดยปัจจุบันมี Mr.Louis -Frederic Sachs เป็นผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ

ลำดับที่ รายชื่อบริษัทที่ถือหุ้น รายได้(ล้านบาท)ปี2558 สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนรายได้ในกลุ่มบริษัทปี2556
1 บริษัท ทิปโก้ มารีไทม์ 45 99.99% 0.12%
2 บริษัท เดลต้า ชิพปิ้ง 433.78 99.99% 1.16%
3 บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ 259.87 99.99% 0.69%
4 บริษัท บิทูเมน มารีน 209.17 99.99% 0.56%
5 บริษัท ทาสโก้ ชิพปิ้ง 340.94 99.99% 0.91%

โดยในปี พ.ศ. 2558 เมื่อหักรายการระหว่างกัน จำนวน 1222.97 ล้านบาทแล้ว กลุ่มธุรกิจเรือนำรายได้ให้แก่บริษัท 65.79 ล้านบาท คิดเป็น 0.18%

ธุรกิจยางมะตอย[แก้]

กลุ่มธุรกิจยางมะตอยเป็นกลุ่มที่ทำรายได้ให้บริษัทมากที่สุดโดยทิปโก้แอสฟัลท์ มีบริษัทย่อยในจีนทั้งหมด 3 บริษัท บริษัทย่อยในประเทศสิงค์โปร์ 1 บริษัท และบริษัทในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท บริษัทในประเทศมาเลเซีย 2 บริษัท เป็นประเภทธุรกิจยางมะตอย 1 บริษัท และประเภทกิจการลงทุน 1 บริษัท

ลำดับที่ รายชื่อบริษัทที่ถือหุ้น รายได้(ล้านบาท)ปี2557 สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนรายได้ในกลุ่มบริษัท %
1 บริษัท ไทยบิทูเมน 1412.84 99.99% 3.06%
2 บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ 994.62 41.44% 2.15%
3 Tipco Asphlt (combodia) co.,ltd. 701.23 100% 1.52%
4 Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd. 3163.58 100% 6.85%
5 Langfang Tongfai Road Material Co., Ltd. 51%
6 Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. 51%
7 Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd. 100%
8 KBC Energy Pte. Ltd. (Singapore) 100%

มาตรฐานและรางวัลที่บริษัทได้รับ[แก้]

 • ISO/IEC17025 - มอก.17025-2548 มาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการ โรงงานนครราชสีมา
 • CSR-DIW 2555 ทุกโรงงานในประเทศ
 • ISO9001:2008
 • ISO14001:2004
 • ISO26000:2010
 • มอก.18001-2554 ทุกโรงงานในประเทศ
 • มอก. 9001-2552 ทุกโรงงานในประเทศ
 • มอก.14001-2548 ทุกโรงงานในประเทศ
 • มอก.26000-2553 ผ่านการทวนสอบทุกโรงงานทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2558
 • รางวัลชมเชย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ทิปโก้แอสฟัลท์ มั่นใจเลือกผลิตภัณฑ์ “ไอบีเอ็ม บิสิเนส อนาลิติกส์” เสริมประสิทธิภาพการบริหารระบบการเงินและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 3. ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. TASCO แต่งตั้ง “ชายน้อย เผื่อนโกสุม” นั่งประธานกรรมการ
 6. http://www.set.or.th/set/newsdetails.do?headline=%A1%D2%C3%E0%BB%D4%B4%E0%BC%C2%E0%A1%D5%E8%C2%C7%A1%D1%BA%E0%A7%D4%B9%C5%A7%B7%D8%B9%E3%B9%E2%C3%A7%A1%C5%D1%E8%B9%C2%D2%A7%C1%D0%B5%CD%C2%E3%B9%BB%C3%D0%E0%B7%C8%C1%D2%E0%C5%E0%AB%D5%C2%A2%CD%A7%BA%C3%D4%C9%D1%B7%CF+%28%E1%A1%E9%E4%A2%29&time=1395108360000&source=TASCO&symbol=TASCO&pdf=dat%2Fnews%2F201403%2F14017439.pdf++++++++++++++++++&filename=dat%2Fnews%2F201403%2F14017439.t14++++++++++++++++++&type=H&language=th&country=TH
 7. http://www.set.or.th/set/newsdetails.do?headline=%A1%D2%C3%E0%BB%D4%B4%E0%BC%C2%E0%A1%D5%E8%C2%C7%A1%D1%BA%E0%A7%D4%B9%C5%A7%B7%D8%B9%E3%B9%E2%C3%A7%A1%C5%D1%E8%B9%C2%D2%A7%C1%D0%B5%CD%C2%E3%B9%BB%C3%D0%E0%B7%C8%C1%D2%E0%C5%E0%AB%D5%C2%A2%CD%A7%BA%C3%D4%C9%D1%B7%CF+%28%E1%A1%E9%E4%A2%29&time=1395108360000&source=TASCO&symbol=TASCO&pdf=dat%2Fnews%2F201403%2F14017439.pdf++++++++++++++++++&filename=dat%2Fnews%2F201403%2F14017439.t14++++++++++++++++++&type=H&language=th&country=TH
 8. http://www.tipco.co.th/pdf/AnnualReportThai2013.pdf
 9. http://www.tipcoasphalt.com/annual_reports_pdf/Annual_Report_ENG2012.pdf