อาร์ ซี แอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเรือเดินทะเล ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดยรับขนส่งสินค้าในระบบคอนเทนเนอร์ประเภทเรือ เพื่อนำไปขนถ่ายลงเรือใหญ่ที่สิงคโปร์ และเกาจุง (ไต้หวัน) และฮ่องกง บริษัทเข้าซื้อครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2531

นาย จำลอง อติกุล เป็นประธานกรรมการ นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]