อาร์ ซี แอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2523 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเรือเดินทะเล ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดยรับขนส่งสินค้าในระบบคอนเทนเนอร์ประเภทเรือ เพื่อนำไปขนถ่ายลงเรือใหญ่ที่สิงคโปร์ และเกาจุง (ไต้หวัน) และฮ่องกง บริษัทเข้าซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2531 และบริษัทฯจดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2536 ทะเบียนเลขที่ บมจ.76 ปัจจุบันทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000021

คณะผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี้ คือ นายจำลอง อติกุล เป็นประธานกรรมการ, นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ เป็นประธานกรรมการผู้จัดการ และนายทวินโชค ตันธุวนิตย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 127/35 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-1096-7 โทรสาร 0-2296-1098 กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ

หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ http://www.rclgroup.com

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]