ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 โดยนาย สมหวัง สินเจริญกุล บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา บริษัทได้มีการขยายการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความเติบโตของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทเริ่มต้นจากสายการผลิตยางแผ่นรมควัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ในปลายปี 2536 ได้เริ่มขยายสายการผลิตทำการผลิตน้ำยางข้นเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ ถุงยาง อุตสาหกรรมยางยืด และอื่น ๆ

ถัดมาในปี 2540 ศรีตรังได้เริ่มโครงการยางแท่ง STR เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ที่ผู้ใช้นิยมหันไปใช้ยางแท่งมากขึ้นเรื่อยๆ ศรีตรังได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย ในฐานะ “ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก” ด้วยกำลังการผลิตกว่า 2.6 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นกำลังการผลิตที่สูงที่สุดในโลก จากจำนวนโรงงานรวม 34 โรงงาน ในประเทศไทย อินโดนีเซีย รวมทั้งเมียนมา ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมแหล่งใหม่ ศรีตรังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น

นอกจากนี้ ศรีตรังได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจปลายน้ำ ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ที่ใช้ในทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรม โดยดำเนินการผลิตทั้งในลักษณะการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) ให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามคุณสมบัติ และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท อาทิ “ศรีตรังโกลฟส์” ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยกำลังการผลิตถุงมือยางของบริษัทที่ 15,700 ล้านชิ้นต่อปี ถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจัดเป็นผู้ผลิตถุงมือยางติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกทั้งศรีตรังยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัทจากประเทศออสเตรียผลิตและจำหน่ายท่อไฮโดรลิคแรงดันสูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและเพื่อเป็นผู้ประกอบการยางธรรมชาติที่ครบวงจร ศรีตรังยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจต้นน้ำในการบริหารจัดการสวนยางพาราขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยพื้นที่กว่า 50,000 ไร่ ครอบคลุม 19 จังหวัดในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติ[แก้]

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2530 ในรูปบริษัทจำกัด เพื่อดำเนินการผลิตยางแผ่นรมควันที่อำเภอหาดใหญ่ จากนั้นได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความเติบโตของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2534 ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2536 [1]

ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศสิงคโปร์ และได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ซึ่งปัจจุบันหุ้นของบริษัททเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Dual Listing) [1] [2]วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท ในขณะที่ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 [3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38%
2 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 164,712,009 10.72%
3 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 81,149,168 5.28%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,117,474 4.11%
5 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด 35,300,000 2.30%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  2. ข่าวสาร เก็บถาวร 2012-08-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  3. [https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=STA&ssoPageId=6&language=th&country=TH