บ้านปู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงานครบวงจร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:BANPU)
ก่อนหน้าบริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด (2526-2532)
ก่อตั้ง16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 (37 ปี)
ที่ตั้ง,
อุตสาหกรรมพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ถ่านหิน ก๊าซ ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน
มูลค่าตลาด94,793.66 ล้านบาท (31ธ.ค.2559)
รายได้85,092.29 ล้านบาท (31ธ.ค.2559)
ทุน5,161,925,515 หุ้น (31ธ.ค.2559)
คำขวัญ“ผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”
เว็บไซต์http://www.banpu.com

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BANPU)[1] เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศมากว่า 30 ปี ในด้านการลงทุน สำรวจ พัฒนา และดำเนินการผลิตถ่านหินประเภทให้ความร้อน (Thermal Coal) ตลอดจนถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก (Coking Coal) มีความเชี่ยวชาญทางด้านเหมืองถ่านหินแบบเปิดและเหมืองใต้ดิน บริษัทยังมีการพัฒนา Smart Energy Solution

ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานธุรกิจใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็น ประธานกรรมการ นาง สมฤดี ชัยมงคล เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติ[แก้]

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ภายใต้ชื่อ บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูล ว่องกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำ สัญญาเช่าช่วงการทำเหมืองถ่านหินที่เหมืองบ้านปู (BP-1) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)”

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการทำเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทั้งใน ประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อดำเนินการผลิต และจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ ด้วยการรับจ้างขุดขนดินและถ่านหินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สัญญาได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน 2544) การผลิตและจำหน่ายแร่อุตสาหกรรม การให้บริการท่าเรือ (ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจท่าเรือและธุรกิจแร่) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีการลงทุน ในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

การประกอบธุรกิจ[แก้]

ปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์การลงทุนเป็นแบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

 • ธุรกิจต้นน้ำ

ผลิตและจัดจำหน่ายถ่านหิน โดยมีแหล่งผลิตอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (Shale Gas) มีแหล่งผลิตอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ในแหล่ง Marcellus Shale รัฐเพนซิลเวเนีย

 • ธุรกิจกลางน้ำ

Coal Trading หรือ การนำถ่านหินที่มีคุณภาพค่าความร้อนต่างกันมาผสมกัน ให้ได้คุณสมบัติใหม่และจัดจำหน่ายตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • ธุรกิจปลายน้ำ

ธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้า BLCP โรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CHP) 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โจวผิง เจิ้งติ้ง และหลวนหนาน) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปุ่น

ข้อมูลการเงินของบริษัท[2]

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 249,849.89
รายได้รวม 85,092.29 
กำไรสุทธิ 1,677.12
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.46

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 408,674,273 8.08%
2 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 288,309,528 5.70%
3 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด 124,032,000 2.45%
4 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 118,508,880 2.34%
5 สำนักงานประกันสังคม 108,893,000 2.15%

แหล่งถ่านหิน[แก้]

 • เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  1. อินโดมินโค-บอนตัง
  2. ทรูบาอินโด
  3. บารินโต
  4. โจ-ร่ง
  5. คิทาดิน-เอ็มบาลุต
  6. คิทาดิน-ทันดุงมายัง
 • เหมืองถ่านหินประเทศออสเตรเลีย
 • เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ เหมืองเกาเหอ และเหมืองเฮ้อปี้

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน แบบรายงาน56-1 บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]