บ้านปู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ประเภท พลังงานและสาธารณูปโภค
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:BANPU)
ก่อนหน้า ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น (2522-2526)
ก่อตั้ง 1 มกราคม พ.ศ. 2522
ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 26-28, 1550 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1]
จำนวนที่ตั้ง 2
อุตสาหกรรม ทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน พลังงาน
บริการ การกลั่นน้ำมัน
มูลค่าตลาด 2000 บาท
รายได้ 20 หุ้น
รายได้จากการดำเนินงาน 2000 บาท
ทุน 271,747,855 หุ้น [1]
พนักงาน 20 คน
คำขวัญ ก้าวไกล้ ได้พัฒนา(อดีต) ก้าวได้ไปพัฒนา (ปัจจุบัน)
เว็บไซต์ http://www.banpu.co.th
ปตท.

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BANPU)[2] เป็นบริษัทมหาชน ดำเนินกิจการด้านเหมืองแร่ โดยเฉพาะถ่านหิน ซึ่งนำมาใช้อุตสาหกรรมต่าง ๆ และธุรกิจการผลิตไฟฟ้า โดยมีแหล่งถ่านหินในประเทศไทยที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (ปัจจุบันทั้งสองเหมืองปิดดำเนินการแล้ว) และขยายกิจการไปประเทศอื่น ๆ เช่น จีน อินโดนีเซีย

ประวัติ[แก้]

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ใช้ขื่อว่า "บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด" โดยบุคคลในตระกูลว่องกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำสัญญาเช่าช่วงการทำเหมืองถ่านหินที่เหมืองบ้านปู (BP-1) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)” [3] และได้ขยายการทำเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและในอินโดนีเซีย เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหิน บริษัทได้ทำการขยายธุรกิจเข้าไปในการรับจ้างขุดขนดินและถ่านหินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การผลิตและจำหน่ายแร่อุตสาหกรรม การให้บริการท่าเรือ และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีการลงทุนในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว และมองโกเลีย [3]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในด้านการลงทุน สำรวจ พัฒนา และดำเนินการผลิตถ่านหินประเภทให้ความร้อน (Thermal Coal) ตลอดจนถ่านหินคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก (Coking Coal) มีความเชี่ยวชาญทางด้านเหมืองถ่านหินแบบเปิดและเหมืองใต้ดิน รวมทั้งธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบัน บริษัทมีฐานธุรกิจในประเทศไทย ลาว อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย และมองโกเลีย

ปัจจุบัน เหมืองถ่านหินของบ้านปูฯ ในประเทศไทยได้ปิดตัวลง เนื่องจากปริมาณสำรองถ่านหินหมดลง แต่บริษัทยังคงขยายและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และบริษัทยังมีการลงทุนในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ประเทศลาว คือ โครงการ "โรงไฟฟ้าหงสา" ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบ้านปูฯ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท Lao Holding State Enterprise ซึ่งเป็นวิสาหกิจของรัฐบาลลาว ปัจจุบัน โครงการ "โรงไฟฟ้าหงสา" กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปีพ.ศ 2558 [4]

โครงสร้างรายได้ของบริษัท[5]

รายได้ จำนวน(ปี 2555)
ธุรกิจถ่านหิน 110,807 ล้านบาท
ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ 5,679 ล้านบาท
ธุรกิจอื่นๆ* 851 ล้านบาท
รวม 117,337 ล้านบาท

รายได้อื่นๆ* จำนวน 851 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนค่า Carbon tax ที่บริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย โดยตามสัญญาสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,897,037 10.27%
2 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 14,406,408 5.30%
3 THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE 9,342,162 3.44%
4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 8,964,433 3.20%
5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 8,490,510 3.12%

แหล่งถ่านหิน[แก้]

 • ถ่านหินประเทศอินโดนีเซีย
  • อินโดมินโค-บอนตัง
  • คิทาดิน-เอ็มบาลุต
  • คิทาดิน-ทันดุง มายัง
  • โจ-ร่ง
  • ทรูบาอินโด
  • บารินโต
 • ถ่านหินประเทศออสเตรเลีย
  • เซนเทนเนียล

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. ข้อมูลบริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 5. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน แบบรายงาน56-1 บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 6. http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=BANPU&selectPage=5

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]