สยามโกลบอลเฮ้าส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภท พาณิชย์
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:GLOBAL)
ก่อตั้ง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ที่อยู่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด [1]
จำนวนที่ตั้ง 41 สาขา [2]
อุตสาหกรรม บริการ
ทุน 2,151,671,784 หุ้น [1]
คำขวัญ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ (ตัวจริง เรื่องบ้าน)
เว็บไซต์ http://www.globalhouse.co.th

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:GLOBAL) [3] บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าโดยเน้นวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) ปัจจุบันโกลบอลเฮ้าส์มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้ว 32 สาขา ครอบคลุม 3 ภาค[4]

ประวัติ[แก้]

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000,000 บาท ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ได้เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสาขาแรก หลังจากนั้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2543 บริษัทได้ก่อตั้ง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์(ขอนแก่น) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเท่ากับ 1,000,000 บาท และเปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 19 มกราคม 2545 เป็นสาขาที่ 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2547 เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดอุดรธานี เป็นสาขาที่ 3 และเปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ได้ควบรวมบริษัท กับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จำกัด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2549

วันที่ 8 มิถุนายน 2550 ได้ดำเนินการควบรวมระหว่างบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด และบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์(ขอนแก่น)จำกัด เสร็จเรียบร้อย โดยบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมดังกล่าว คือ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด และได้เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดระยอง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2550

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรไว้สำหรับการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และใน 4 มีนาคม 2551 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2551 บริษัทได้เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดชลบุรี และวันที่ 27 กันยายน 2551 ได้เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดนครปฐม[4]

มีสาขาที่เปิดดำเนินการไปแล้ว 37 สาขา

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) โดยปรัชญาเริ่มต้นของการก่อตั้ง ที่เน้นความ “ครบ และหลากหลาย” โดยเน้นแนวคิดเพื่อการบูรณาการจากกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ขนาดใหญ่ โดยปัจจุบัน บริษัทมีสินค้าครอบคลุมประเภทของงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง อาคารทุกประเภท เป็นจำนวนรายการรวมกว่า 90,000 รายการ ครอบคลุมทุกระดับราคา โดยมีพื้นที่การขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาตั้งแต่ 18,000 – 32,000 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถที่เตรียมไว้รองรับเป็นจำนวนกว่า 200 คัน [5]

พื้นที่ให้บริการแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน[5]

 • Shopping Area : คือ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสามารถเดินเลือกชม และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างใกล้ชิด
 • Drive Through : คือ ส่วนที่วางจำหน่ายประเภทสินค้าในกลุ่มโครงสร้าง ซึ่งในบริเวณพื้นที่ส่วนนี้ จะมี รถโฟล์คลิฟท์ และ โอเวอร์เฮด เครน พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

สาขา[แก้]

ชื่อสาขา ที่อยู่
ปทุมธานี 111/96 หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 [6]
ร้อยเอ็ด 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000[7]
ข่อนแก่น 377 หมู่ที่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000[8]
อุดรธานี 202 หมู่ที่ 5 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000[9]
กาฬสินธุ์ 193 หมู่ที่ 10 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000[10]
มหาสารคาม 28 ถ.สารคาม - วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000[11]
หนองคาย 365 หมู่ 6 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000[12]
นครราชสีมา 493 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000[13]
สกลนคร 444 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านนาอ้อย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000[14]
นครพนม 147/3 ถนนประชาร่วมมิตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000[15]
บึงกาฬ 328 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000[16]
ชัยภูมิ 8 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000[17]
สุรินทร์ 88 หมู่ที่ 13 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000[18]
มุกดาหาร 35/8 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000[19]
บ้านไผ่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110[20]
บ้านตาด 823 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000[21]
อุบลราชธานี 90 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190[22]
หนองบัวลำภู 240 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000[23]
บุรีรัมย์ 54 หมู่ที่ 16 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000[24]
ยโสธร 364 หมู่ที่ 3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000[25]
นครปฐม 222 หมู่ที่ 8 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000[26]
ราชบุรี 280 หมู่ที่ 2 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000[27]
นครสวรรค์ 99/6 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240[28]
สุโขทัย 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย 65000[29]
เวียงกุมกาม 99/3 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140[30]
กำแพงเพชร 11 หมู่ที่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
ลพบุรี 41/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เพชรบูรณ์ 333 หมู่ที่ 12 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
นครนายก 86/40 หมู่ที่ 10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ปราณบุรี 1441 หมู่ที่ 2 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
ศาลายา 8/8 หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
สิงห์บุรี 49/19 หมู่ที่ 6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ระยอง 137 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ชลบุรี 25/74 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
จันทบุรี 83 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
ตราด 62/26 หมู่ที่ 5 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
ลำพูน 161 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
แพร่ 158 หมู่ที่ 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
น่าน 288 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
ลำปาง 518 หมู่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 [31]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 672,306,284 31.25%
2 นายวิทูร สุริยวนากุล 375,989,587 17.47%
3 นายอนวัช สุริยวนากุล 270,942,964 12.59%
4 นางวารุณี สุริยวนากุล 106,552,362 4.95%
5 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล 44,060,040 2.05%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. ที่ตั้งสาขาสยามโกลบอลเฮ้าส์
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. 4.0 4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. 5.0 5.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ แบบรายงาน56-1 สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 6. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=39
 7. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=1
 8. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=2
 9. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=3
 10. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=9
 11. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=5
 12. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=6
 13. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=7
 14. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=8
 15. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=9
 16. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 17. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 18. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 19. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 20. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 21. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 22. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 23. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 24. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 25. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 26. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 27. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 28. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 29. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=10
 30. http://www.globalhouse.co.th/storeshowdetail.php?BrchID=4
 31. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย