ศุภาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:SPALI
ก่อตั้ง26 มิถุนายน พ.ศ. 2532
สำนักงานใหญ่อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.[1]
บุคลากรหลัก
นาย ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการ)
นาย ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม (กรรมการผู้จัดการ)
เว็บไซต์https://www.supalai.com/

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:SPALI)[2] บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ในหลากหลายทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด [3]

ประวัติ[แก้]

บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2532 โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 โดยหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีตัวอักษรย่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “SUPALI” แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อย่อเป็น “SPALI”

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ในหลากหลายทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า คือ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานสูง 33 ชั้น บนถนนพระรามที่ 3 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศอีกด้วย[3]

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์[3]

  • บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”)
  • บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (“HN”)
  • การดำเนินงานร่วมกันและบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย (“AUS”)
  • บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด (“SPN”)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 554,224,855 25.86%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 212,209,623 9.90%
3 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 192,284,100 8.97%
4 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม 122,019,250 5.69%
5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 79,477,281 3.71%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม