อิออน ธนสินทรัพย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ประเภทเงินทุนและหลักทรัพย์
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:AEONTS)
ก่อตั้ง18 กันยายน พ.ศ. 2535
บุคลากรหลักนาย ฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ (ประธานกรรมการ)
นาย ซึโทะมุ โอโมะเดะระ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ)
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ทุน250,000,000 หุ้น [1]
เว็บไซต์http://www.aeon.co.th

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:AEONTS) [2] บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอร์วิส จำกัด ต่อมาในเดือนธันวาคม 2535 บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโดยการร่วมทำธุรกิจกับห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นที่เปิดให้บริการในประเทศไทย และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามเอ็นซีเอส จำกัด หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม 2537 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2544 ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ [3]

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม[แก้]

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้ (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)[4]

บริษัทย่อยในประเทศ
 • บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทติดตามหนี้
บริษัทย่อยต่างประเทศ
 • AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC ถือหุ้นร้อยละ 80.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศกัมพูชา
 • บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศพม่า
 • บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศลาว
บริษัทอื่น
 • บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 5.23 ค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ร้านแมกซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต และแมกซ์แวลูทันใจ[5]
 • PT. AEON Credit Service Indonesia Company ถือหุ้นร้อยละ 5.18 บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
 • บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 3.33 บริษัทระบบสารสนเทศ ประเทศฟิลิปปินส์
 • บริษัท เอซีเอส เทรดดิ้ง เวียดนาม จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.00 บริษัทขายสินค้าโดยการผ่อนชำระในประเทศเวียดนาม

อ้างอิง[แก้]

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2554
 4. รายงานประจำปี 2560
 5. “อิออน” ยึดไทยฮับลงทุนอาเซียน ระดมโมเดล “ค้าปลีก” บุกรอบทิศ