อิออน ธนสินทรัพย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:AEONTS
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
เงินทุนและหลักทรัพย์
ก่อตั้ง18 กันยายน พ.ศ. 2535 (31 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
ฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ (ประธานกรรมการ)
ซึโทะมุ โอโมะเดะระ (รองประธานกรรมการ)
รายได้เพิ่มขึ้น 22,262.60 ล้านบาท (2563)[1]
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 95,395.61 ล้านบาท (2563)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 20,727.98 ล้านบาท (2563)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือFitch: A-(tha)[2]
เว็บไซต์www.aeon.co.th

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:AEONTS) [3] บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอร์วิส จำกัด ต่อมาในเดือนธันวาคม 2535 บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโดยการร่วมทำธุรกิจกับห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นที่เปิดให้บริการในประเทศไทย และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามเอ็นซีเอส จำกัด หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม 2537 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2544 ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ [4]

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม[แก้]

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้ (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)[5]

บริษัทย่อยในประเทศ
 • บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทติดตามหนี้
บริษัทย่อยต่างประเทศ
 • AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC ถือหุ้นร้อยละ 80.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศกัมพูชา
 • บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศพม่า
 • บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศลาว
บริษัทอื่น
 • บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 5.23 ค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ร้านแมกซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต และแมกซ์แวลูทันใจ[6]
 • PT. AEON Credit Service Indonesia Company ถือหุ้นร้อยละ 5.18 บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
 • บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 3.33 บริษัทระบบสารสนเทศ ประเทศฟิลิปปินส์
 • บริษัท เอซีเอส เทรดดิ้ง เวียดนาม จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.00 บริษัทขายสินค้าโดยการผ่อนชำระในประเทศเวียดนาม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[7]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. 87,800,000 35.12%
2 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 48,000,000 19.20%
3 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22,000,000 8.80%
4 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 14,700,000 5.88%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,278,555 5.31%
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 5,785,900 2.31%
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 4,034,316 1.61%
8 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 2,855,100 1.14%
9 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 2,225,800 0.89%
10 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 1,732,400 0.69%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2554
 5. รายงานประจำปี 2560
 6. “อิออน” ยึดไทยฮับลงทุนอาเซียน ระดมโมเดล “ค้าปลีก” บุกรอบทิศ
 7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เก็บถาวร 2021-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย