ข้ามไปเนื้อหา

เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน (SET:JWD)
อุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์
ก่อตั้งพ.ศ. 2522
ผู้ก่อตั้งดร.วิทยา บัณฑิตกฤษดา
สำนักงานใหญ่เลขที่ 36 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พนักงาน
2,000 คน (2021)
เว็บไซต์www.jwd-group

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: JWD InfoLogistics Public Company Limited ชื่อย่อ: JWD) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในภูมิภาคอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2566 ได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCGL) และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (SCGJWD)

ประวัติ[แก้]

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อบริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ให้บริการขนย้ายบ้านและสำนักงาน จากนั้น บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไต้หวัน อินโดนีเซีน สิงค์โปร์ และมาเลเซีย [1]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

แบ่งธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่[2]

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน[แก้]

กลุ่มธุรกิจอาหาร[แก้]

กลุ่มธุรกิจไอทีโซลูชั่น[แก้]

กลุ่มธุรกิจการลงทุน[แก้]

บริษัทในเครือ และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท[แก้]

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งหมด 41 บริษัท (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)[3]

โครงสร้างผู้ถือหุ้น[แก้]

บริษัทเริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 และมีทุนจดทะเบียน 510 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,667,60020.95 20.95%
2 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 128,784,18012.63 12.63%
3 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา 96,719,4609.48 9.48%
4 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา 70,923,6606.95 6.95%
5 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 51,653,1405.06 5.06%

อ้างอิง[แก้]

  1. เกี่ยวกับ JWD
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. แบบ 56-1 แสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]