ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ประเภท พลังงาน
บุคลากรหลัก ปรัชญา ภิญญาวัธน์
เว็บไซต์ www.pttep.com

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตัวย่อภาษาอังกฤษ PTTEP ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยคณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดตั้ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจหลัก คือ สำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มี โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 35 โครงการ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมอีก 2 โครงการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 [1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,167,500,700 65.29%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 78,974,969 2.38%
3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 77,623,441 2.34%
4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 70,963,184 2.14%
5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 69,566,545 2.10%

การลงทุนและการบริหาร[แก้]

ปี พ.ศ. 2530 ปตท.สผ. เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 3,322 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม[แก้]

 • ในประเทศไทย
  • โครงการบงกช (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการนางนวล (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ S1 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ PTTEP 1 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการอาทิตย์ (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ L22/43 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ L53/43 & L54/43 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ G9/48 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ G12/48 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ E5 (ร่วมทุน)
  • โครงการ Unocal III (ร่วมทุน)
  • โครงการไพลิน (ร่วมทุน)
  • โครงการ G4/43 (ร่วมทุน)
  • โครงการภูฮ่อม (ร่วมทุน)
  • โครงการ B8/32 & 9A (ร่วมทุน)
 • ประเทศพม่า
  • โครงการพม่า M3 & M4 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการพม่า M7 & M9 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการพม่า M11 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการยาดานา (ร่วมดำเนินการ)
  • โครงการเยตากุน (ร่วมดำเนินการ)
 • ประเทศเวียดนาม
  • โครงการเวียดนาม 9-2 (ร่วมดำเนินการ)
  • โครงการเวียดนาม 16-1 (ร่วมดำเนินการ)
  • โครงการเวียดนาม B&48/95 (ร่วมทุน)
  • โครงการเวียดนาม 52/97 (ร่วมทุน)
 • ประเทศอินโดนีเซีย
  • โครงการ อินโดนีเซีย Merangin I (ร่วมทุน)
 • ประเทศกัมพูชา
  • โครงการกัมพูชา B (ผู้ดำเนินการ)
 • พื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างประเทศ
  • โครงการพื้นที่คาบเกี่ยวไทย-กัมพูชา (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการพื้นที่ร่วมพัฒนาไทย-มาเลเซีย (ร่วมดำเนินการ)
 • ประเทศโอมาน
  • โครงการโอมาน 44 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการโอมาน 58 (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศอิหร่าน
  • โครงการอิหร่าน ซาเว่ห์ (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศแอลจีเรีย
  • โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b (ร่วมทุน)

ปริมาณสำรองปิโตรเลียม[แก้]

ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นปริมาณน้ำมันดิบและคอนเดนเสท 187 ล้านบาร์เรล1 และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,814 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 777 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ [2]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์ ปตท.สผ.