ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงาน, สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ก่อตั้ง20 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (37 ปี)
สำนักงานใหญ่
บุคลากรหลัก
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ
พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล รองประธานกรรมการ
มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. หรือ PTT Exploration and Production (PTTEP) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยคณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดตั้ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจหลัก คือ สำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มี โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 36 โครงการ ใน 10 ประเทศ โดยอยู่ในระยะการสำรวจ 13 โครงการ และระยะการผลิต 23 โครงการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2561 [1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,591,860,489 65.29%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 346,361,052 8.72%
3 STATE STREET EUROPE LIMITED 101,184,340 2.57%
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 93,053,578 2.34%
5 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) MINITED 48,982,205 1.23%
6 สำนักงานประกันสังคม 38,247,277 0.96%

การลงทุนและการบริหาร[แก้]

ปี พ.ศ. 2530 ปตท.สผ. เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 3,322 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม[แก้]

 • ในประเทศไทย
  • โครงการบงกช (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ S1 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ PTTEP 1 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ B6/27 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการอาทิตย์ (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ L22/43 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ L53/43 & L54/43 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ E5 (ร่วมทุน)
  • โครงการ Contract 3 (ร่วมทุน)
  • โครงการ Contract 4 (ร่วมทุน)
  • โครงการ G4/43 (ร่วมทุน)
  • โครงการสินภูฮ่อม (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการ B8/32 & 9A (ร่วมทุน)
  • โครงการ G4/48 (ร่วมทุน)
 • พื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างประเทศ
  • โครงการ G 9/43 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (ร่วมดำเนินการ)
 • ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • โครงการเมียนมาร์ M3 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการเมียนมาร์ M11 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการซอติก้า (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการยาดานา (ร่วมทุน)
  • โครงการเยตากุน (ร่วมทุน)
  • โครงการเมียนมาร์ MD-7 (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการเมียนมาร์ MOGE3 (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศเวียดนาม
  • โครงการเวียดนาม 9-2 (ร่วมดำเนินการ)
  • โครงการเวียดนาม 16-1 (ร่วมดำเนินการ)
  • โครงการเวียดนาม B&48/95 (ร่วมทุน)
  • โครงการเวียดนาม 52/97 (ร่วมทุน)
 • ประเทศอินโดนีเซีย
  • โครงการนาทูน่า ซี เอ (ร่วมทุน)
 • ประเทศมาเลเซีย
  • โครงการซาราวัคเอสเค 410 บี (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศแอลจีเรีย
  • โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ (ผู้ดำเนินการ)
  • โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b (ร่วมทุน)
 • ประเทศออสเตรเลีย
  • โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศแคนาดา
  • โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (ผู้ดำเนินการ)
 • ประเทศโมซัมบิก
  • โครงการโมซัมบิก โวรูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน (ร่วมทุน)
 • ประเทศบราซิล
  • โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 (ร่วมทุน)
  • โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 (ร่วมทุน)

ปริมาณสำรองปิโตรเลียม[แก้]

ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นปริมาณ 631 ล้านบาร์เรลทียบเท่าน้ำมันดิบ[2]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์ ปตท.สผ.