กรุงเทพดุสิตเวชการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประเภทการแพทย์
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:BDMS)
ก่อตั้ง30 ตุลาคม 2512
ที่อยู่เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร[1]
อุตสาหกรรมบริการ
ทุน1,545,458,883 หุ้น [1]
เว็บไซต์http://www.bdms.co.th/

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BDMS) [2] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” โดยเริ่มเปิดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2515 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534 ในปี พ.ศ. 2555 กรุงเทพดุสิตเวชการ เปิด สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายกรุงเทพ อย่างเต็มรูปแบบ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลเด็กรัตนเวชได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก ลง ทะเบียนเตียงไว้ทั้งสิ้น 58 เตียง[3]

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 กลุ่มสมิติเวช ได้มีพิธีเปิด โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เปิด สถานพยาบาล ระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล[4]ชื่อทางการคือ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สาขา ระนอง จำนวน 5 เตียง ต่อมาวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ และ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 เปิด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำนวนเตียง 80 ราย ต่อมาในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการขายหุ้น โรงพยาบาลรามคำแหงทั้งหมด และเปิด โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562[5] จำนวนเตียง 3 เตียง[6]

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น 51 โรงพยาบาล จำนวนเตียงทั้งหมด 8099 เตียง (8011 เตียง รวมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 80 เตียง โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล 3 เตียง โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล 5 เตียง )[7]โดยนับโรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล และ โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นจำนวนโรงพยาบาลด้วย

ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้เปิดโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล Samitivej Japanese Regional Hospital[8]จำนวน 36 เตียง จำนวนเตียงทั้งหมดเท่ากับ 8135 เตียง[9]โรงพยาบาลแบงก์คอก อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมี ขนาดจำนวน 175 เตียง ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการมีจำนวนเตียงรวม 8310 เตียง จำนวนทั้งสิ้น 53 โรงพยาบาล นอกจากนั้นแล้วยังมีโครงการความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับวิริยะประกันภัย[10]

และถือหุ้นโรงพยาบาลอีก 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเอกอุดร (ถือหุ้น 25.11 % ณ สิ้นปี 2560) โรงพยาบาลเอกชล (ถือหุ้น 0.20% ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) โรงพยาบาลมหาชัย (ถือหุ้น 4.28%)

ในรายงานประจำปีของ กรุงเทพดุสิตเวชการ ไม่ได้นับ โรงพยาบาล Samitivej Japanese Regional Hospital โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก และ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานไว้ที่ 47 โรงพยาบาล ซึ่งถ้ารวมทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเปิดโรงพยาบาลแบงก์คอก อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาดจำนวน 175 เตียง กลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการมีโรงพยาบาลรวม 53 โรงพยาบาล ในวันดังกล่าว

กรุงเทพดุสิตเวชการยังมี ศูนย์การแพทย์ 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์ฟีนิกส์ จำนวน 220 เตียง เปิดให้บริการภายในพื้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

กรุงเทพดุสิตเวชการ บริการคลินิกสำหรับผู้ป่วยนอกสามแห่ง ได้แก่ BDMS Wellness Clinic คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาเขาหลัก และ คลินิกสมิติเวช ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ชนิดสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (ถือหุ้น 80%)

ในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 กรุงเทพดุสิตเวชการได้เปิดโรงแรมรีสอร์ท ได้แก่ โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok[11]จำนวนห้อง 290 ห้อง

กรุงเทพดุสิตเวชการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาลเทพากรโดยตรง แต่ มีหุ้นที่ถือเพียง 44.53%

กรุงเทพดุสิตเวชการ วางแผนในปี พ.ศ. 2563 จะเปิดโรงพยาบาลเพิ่ม 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ และ โรงพยาบาลจอมเทียน ขนาด 233 เตียง จำนวนโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 55 โรงพยาบาล

จำนวนโรงพยาบาลที่นับจำนวนเตียงรวมไว้ในกลุ่มโรงพยาบาล มีจำนวน 2 โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานจำนวนเตียงไว้ที่ 130 เตียง ซึ่งรวมในกลุ่มของโรงพยาบาลสมิติเวช[12]ส่วนโรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก จำนวน 58 เตียง [13]นับจำนวนเตียงรวมไว้ในกลุ่ม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ธุรกิจในเครือบริษัท[แก้ไขต้นฉบับ]

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ[แก้ไขต้นฉบับ]

Airbus Helicopters BK117D-2 HS-BHQ
 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) 373 เตียง
 2. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 97 เตียง
 3. โรงพยาบาลวัฒโนสถ 48 เตียง
 4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 400 เตียง (ถือหุ้น 97.27%)
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 220 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 114 เตียง (ถือหุ้น 99.76%)
 7. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 64 เตียง
 8. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 180 เตียง (ถือหุ้น 91.42% )
 9. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 200 เตียง (ถือหุ้น 98.82%)
 10. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 266 เตียง (ถือหุ้น 99.70%)
 11. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 52 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 12. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 170 เตียง (ถือหุ้น 99.72%)
 13. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 120 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 14. โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง 31 เตียง (ถือหุ้น 91.36%)
 15. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 175 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 16. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 140 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 17. โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 225 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 18. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ 210 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 19. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 142 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 20. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 137 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 21. โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก 58 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 22. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 150 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 23. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 80 เตียง (ถือหุ้น 100%) เปิด 3 มกราคม พ.ศ. 2562
 24. โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล 5 เตียง
 25. โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล 3 เตียง
 26. โรงพยาบาลแบงก์คอก อินเตอร์เนชั่นแนล 175 เตียง (ยังไม่เปิดดำเนินการ) (ถือหุ้น 100%)
 27. โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ (ยังไม่เปิดดำเนินการ) (ถือหุ้น 100%)
 28. โรงพยาบาลจอมเทียน 233 เตียง (ยังไม่เปิดดำเนินการ) (ถือหุ้น 100%)

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 275 เตียง (ถือหุ้น 95.76%)
 2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 400 เตียง (ถือหุ้น 95.78%)
 3. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 184 เตียง (ถือหุ้น 67.17%)
 4. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 150 เตียง (ถือหุ้น 63.45%)[14]
 5. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 220 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 6. โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ 59 เตียง
 7. โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (จำนวนเตียงจดทะเบียนรวมกับกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์)
 8. Samitivej Japanese Regional Hospital[15]30 เตียง อยู่ภายใน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

กลุ่มโรงพยาบาลบีเอ็นเอช[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 144 เตียง (ถือหุ้น 91.48%)

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โรงพยาบาลพญาไท 1 (ถนนศรีอยุธยา) 224 เตียง (ถือหุ้น 68.59%)
 2. โรงพยาบาลพญาไท 2 (สนามเป้า) 260 เตียง (ถือหุ้น 97.78%)
 3. โรงพยาบาลพญาไท 3 (เพชรเกษม) 267 เตียง (ถือหุ้น 96.84%)
 4. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 350 เตียง (ถือหุ้น 74.01%)
 5. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 140 เตียง (ถือหุ้น 99.76%) (ชื่อเดิม โรงพยาบาลศรีสยาม และโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ ตามลำดับ)

กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 267 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 2. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 169 เตียง (ถือหุ้น 85.71%)
 3. โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 200 เตียง (ถือหุ้น 93.65%)
 4. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 150 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 5. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 162 เตียง (ถือหุ้น 100%) (ชื่อเดิม โรงพยาบาลเมโย)
 6. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 60 เตียง (ถือหุ้น 84%)

กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โรงพยาบาลนานาชาติรอยัลอังกอร์ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 30 เตียง (ถือหุ้น 80%)
 2. โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ (พนมเปญ) ประเทศกัมพูชา 100 เตียง (ถือหุ้น 100%)

โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โรงพยาลศรีระยอง 195 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 2. โรงพยาบาลดีบุก 100 เตียง (ถือหุ้น 100%) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
 3. โรงพยาบาลสิริโรจน์ 151 เตียง (ถือหุ้น 100%) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 4. โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ [16]52 เตียง (ถือหุ้น 100%) เปิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 5. โรงพยาบาลเทพากร 100 เตียง (ถือหุ้น 44.53%)

การถือหุ้นร่วมในบริษัทอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ( ถือหุ้น 0.85% )
 2. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ถือหุ้น 24.88 % ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)
 3. โรงพยาบาลเอกอุดร (ถือหุ้น 25.11 % ณ สิ้นปี 2560)
 4. โรงพยาบาลเอกชล (ถือหุ้น 0.20% ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)[17]
 5. โรงพยาบาลมหาชัย (ถือหุ้น 4.28%)
 6. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 0.02%) [18]
 7. บริษัท เอ็กซเรย์คอมพิวเอตร์ อุรุพงษ์ จำกัด (ถือหุ้น 4.09%)
 8. บริษัท เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 9. บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 10. บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 11. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (ถือหุ้น 98.69%)
 12. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 99.99%)
 13. บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (ถือหุ้น 87.05%)
 14. บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 15. บริษัท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จำกัด (ถือหุ้น 95.76%)
 16. บริษัท กรุงเทพ พรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด (ถือหุ้น 100%)[19]
 17. บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้น 95.00%)
 18. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 46.03%)
 19. บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราดอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 20. บริษัท เอ็น เฮสท์ พยาธิวิทยา จำกัด (ถือหุ้น 95.00%)
 21. บริษัท N Health Cambodia Co., Ltd. (ถือหุ้น 100.00%)
 22. บริษัท N Health Mynmar Co., Ltd. (ถือหุ้น 100.00%)
 23. บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 24. บริษัท เอสวี โฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 95.76%)
 25. บริษัท เออร์วิ่ง เชอริเดน เอสอี จำกัด (ถือหุ้น 95.74%)
 26. บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 27. บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 28. บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 29. บริษัท ประสิทธ์พัฒนา จำกัด (ถือหุ้น 98.59%)
 30. บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 31. N Health Asia Pte. Ltd. (ถือหุ้น 100.00%)
 32. Phnom Penh First Property Co., Ltd. (ถือหุ้น 49.00%)
 33. S.R. Property Investment Co., Ltd. (ถือหุ้น 49.00%)
 34. Siem Reap Land Investment Co., Ltd. (ถือหุ้น 49.00%)
 35. บริษัท ประสิทธิรัตน์ จำกัด (ถือหุ้น 33.33%) ดำเนินธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 36. บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด (ถือหุ้น 100%)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้ไขต้นฉบับ]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 [20]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 290,201,434 18.78%
2 นาย วิชัย ทองแตง 153,669,155 9.94%
3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 104,341,869 6.75%
4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 96,113,863 6.22%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,289,095 3.51%

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล
 4. ระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล
 5. วันเปิดทำการ
 6. โรงพยาบาลเกาะช้าง
 7. http://investor.bangkokhospital.com/storage/general-info/bdms-at-a-glance/20181004-bdms-healthcare-business-th.pdf
 8. บทวิเคราะห์
 9. โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล
 10. BDMS จับมือวอรอยะประกันภัย
 11. http://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/minutes/agm/20190426-bdms-agm2019-minutes-th-03.pdf
 12. จำนวนเตียงโรงพยาบาลเด็ก
 13. รหัสบริการสุขภาพโรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก
 14. รายงานประจำปี
 15. https://www.thaipost.net/main/detail/17843
 16. http://new.bangkokhospital.com/th/Chiva-Transitional-Care
 17. http://bdms.listedcompany.com/misc/FS/3q2018/20181114-bdms-fs-3q2018-th.pdf
 18. http://bdms.listedcompany.com/misc/FS/20180228-bdms-fs-fy201703-th.pdf
 19. แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
 20. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม