กรุงเทพดุสิตเวชการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ประเภทการแพทย์
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:BDMS)
ก่อตั้ง30 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ที่อยู่เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร[1]
อุตสาหกรรมบริการ
ทุน1,545,458,883 หุ้น [1]
เว็บไซต์http://www.bdms.co.th/

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BDMS) [2] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” โดยเริ่มเปิดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2515 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534 ในปี พ.ศ. 2555 กรุงเทพดุสิตเวชการ เปิด สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายกรุงเทพ อย่างเต็มรูปแบบ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลเด็กรัตนเวชได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก ลง ทะเบียนเตียงไว้ทั้งสิ้น 58 เตียง[3]

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เปิด สถานพยาบาล ระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล[4]ชื่อทางการคือ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สาขา ระนอง จำนวน 5 เตียง ต่อมาวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ และ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 เปิด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำนวนเตียง 80 ราย ต่อมาในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการขายหุ้น โรงพยาบาลรามคำแหงทั้งหมด และเปิด โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562[5] จำนวนเตียง 3 เตียง[6]

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น 47 แห่ง จำนวนเตียงทั้งหมด 8091 เตียง (8011 เตียง รวมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 80 เตียง)[7]

เมื่อรวมโรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล อีก 5 เตียง และ โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล อีก 3 เตียง จำนวนเตียงทั้งหมดเท่ากับ 8099 เตียง[8]โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานจำนวนเตียงไว้ที่ 130 เตียง ซึ่งรวมในกลุ่มของโรงพยาบาลสมิติเวช[9]ส่วนโรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก นับจำนวนเตียงรวมไว้ในกรุง โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 จำนวนโรงพยาบาลทั้งสิ้น 51 โรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลที่มี รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ทั้งสิ้น 50 โรงพยาบาล โรงพยาบาลที่ไม่มี รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ในเดือน มิถุนายน 2562 เปิด โรงพยาบาลแบงก์คอก อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมี ขนาดจำนวน 175 เตียง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการมีจำนวนเตียงรวม 8274 เตียง

และถือหุ้นโรงพยาบาลอีก 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเอกอุดร (ถือหุ้น 25.11 % ณ สิ้นปี 2560) โรงพยาบาลเอกชล (ถือหุ้น 0.20% ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) โรงพยาบาลมหาชัย (ถือหุ้น 4.28%) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (ถือหุ้น 1.50%)

กรุงเทพดุสิตเวชการ วางแผนในปี พ.ศ. 2563 กรุงเทพดุสิตเวชการมีโรงพยาบาลครบ 50 แห่ง โดยมี โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย โรงพยาบาลจอมเทียน Samitivej Japanese Regional Hospital เพิ่มในระหว่าง 2 ปี

ในรายงานประจำปีของ กรุงเทพดุสิตเวชการ ไม่ได้นับ โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก และ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานไว้ที่ 47 โรงพยาบาล

กรุงเทพดุสิตเวชการยังมี ศูนย์การแพทย์ 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์ฟีนิกส์ จำนวน 220 เตียง เปิดให้บริการภายในพื้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

กรุงเทพดุสิตเวชการ บริการคลินิกสำหรับผู้ป่วยนอกสามแห่ง ได้แก่ BDMS Wellness Clinic คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาเขาหลัก และ คลินิกสมิติเวช ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ชนิดสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (ถือหุ้น 80%)

ในปี พ.ศ. 2562 กรุงเทพดุสิตเวชการได้เปิดโรงแรมรีสอร์ท ได้แก่ โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok[10]

กรุงเทพดุสิตเวชการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาลเทพากรโดยตรง แต่ มีหุ้นที่ถือเพียง 44.53%

ธุรกิจในเครือบริษัท[แก้]

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ[แก้]

Airbus Helicopters BK117D-2 HS-BHQ
 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) 373 เตียง
 2. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 97 เตียง
 3. โรงพยาบาลวัฒโนสถ 48 เตียง
 4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 400 เตียง (ถือหุ้น 97.27%)
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 220 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 114 เตียง (ถือหุ้น 99.76%)
 7. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 64 เตียง
 8. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 180 เตียง (ถือหุ้น 91.42% )
 9. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 200 เตียง (ถือหุ้น 98.82%)
 10. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 266 เตียง (ถือหุ้น 99.70%)
 11. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 52 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 12. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 170 เตียง (ถือหุ้น 99.72%)
 13. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 120 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 14. โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง 31 เตียง (ถือหุ้น 91.36%)
 15. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 175 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 16. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 140 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 17. โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 225 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 18. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ 210 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 19. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 142 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 20. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก และ โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก 195 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 21. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 150 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 22. โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ (ยังไม่เปิดดำเนินการ) (ถือหุ้น 100%)
 23. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 80 เตียง (ถือหุ้น 100%) เปิด 3 มกราคม พ.ศ. 2562
 24. โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชั่นแนล 5 เตียง
 25. โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล 3 เตียง
 26. โรงพยาบาลจอมเทียน (ยังไม่เปิดดำเนินการ)

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช[แก้]

 1. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 275 เตียง (ถือหุ้น 95.76%)
 2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 400 เตียง (ถือหุ้น 95.78%)
 3. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 184 เตียง (ถือหุ้น 67.17%)
 4. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 150 เตียง (ถือหุ้น 63.45%)[11]
 5. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 220 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 6. โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ 59 เตียง
 7. โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (จำนวนเตียงจดทะเบียนรวมกับกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์)
 8. Samitivej Japanese Regional Hospital[12]36 เตียง (เปิดปี 2562 เป็นอาคาร 7 ชั้นอยู่ภายใน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์)

กลุ่มโรงพยาบาลบีเอ็นเอช[แก้]

 1. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 144 เตียง (ถือหุ้น 91.48%)

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท[แก้]

 1. โรงพยาบาลพญาไท 1 (ถนนศรีอยุธยา) 224 เตียง (ถือหุ้น 68.59%)
 2. โรงพยาบาลพญาไท 2 (สนามเป้า) 260 เตียง (ถือหุ้น 97.78%)
 3. โรงพยาบาลพญาไท 3 (เพชรเกษม) 267 เตียง (ถือหุ้น 96.84%)
 4. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 350 เตียง (ถือหุ้น 74.01%)
 5. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 140 เตียง (ถือหุ้น 99.76%) (ชื่อเดิม โรงพยาบาลศรีสยาม และโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ ตามลำดับ)

กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล[แก้]

 1. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 267 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 2. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 169 เตียง (ถือหุ้น 85.71%)
 3. โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 200 เตียง (ถือหุ้น 93.65%)
 4. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 150 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 5. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 162 เตียง (ถือหุ้น 100%) (ชื่อเดิม โรงพยาบาลเมโย)
 6. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 60 เตียง (ถือหุ้น 84%)

กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล[แก้]

 1. โรงพยาบาลนานาชาติรอยัลอังกอร์ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 30 เตียง (ถือหุ้น 80%)
 2. โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ (พนมเปญ) ประเทศกัมพูชา 100 เตียง (ถือหุ้น 100%)

โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ[แก้]

 1. โรงพยาลศรีระยอง 195 เตียง (ถือหุ้น 100%)
 2. โรงพยาบาลดีบุก 100 เตียง (ถือหุ้น 100%) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
 3. โรงพยาบาลสิริโรจน์ 151 เตียง (ถือหุ้น 100%) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 4. โรงพยาบาลเทพากร 100 เตียง (ถือหุ้น 44.53%)
 5. โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ [13]52 เตียง (ถือหุ้น 100%) เปิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การถือหุ้นร่วมในบริษัทอื่น[แก้]

 1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ( ถือหุ้น 0.85% )
 2. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ถือหุ้น 24.88 % ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)
 3. โรงพยาบาลเอกอุดร (ถือหุ้น 25.11 % ณ สิ้นปี 2560)
 4. โรงพยาบาลเอกชล (ถือหุ้น 0.20% ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)[14]
 5. โรงพยาบาลมหาชัย (ถือหุ้น 4.28%)
 6. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 1.50%)
 7. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 0.02%) [15]
 8. บริษัท เอ็กซเรย์คอมพิวเอตร์ อุรุพงษ์ จำกัด (ถือหุ้น 4.09%)
 9. บริษัท เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 10. บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 11. บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 12. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (ถือหุ้น 98.69%)
 13. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 99.99%)
 14. บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (ถือหุ้น 87.05%)
 15. บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 16. บริษัท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จำกัด (ถือหุ้น 95.76%)
 17. บริษัท กรุงเทพ พรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 18. บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้น 95.00%)
 19. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 46.03%)
 20. บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราดอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ถือหุ้น 100%)
 21. บริษัท เอ็น เฮสท์ พยาธิวิทยา จำกัด (ถือหุ้น 95.00%)
 22. บริษัท N Health Cambodia Co., Ltd. (ถือหุ้น 100.00%)
 23. บริษัท N Health Mynmar Co., Ltd. (ถือหุ้น 100.00%)
 24. บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 25. บริษัท เอสวี โฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 95.76%)
 26. บริษัท เออร์วิ่ง เชอริเดน เอสอี จำกัด (ถือหุ้น 95.74%)
 27. บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 28. บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 29. บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 30. บริษัท ประสิทธ์พัฒนา จำกัด (ถือหุ้น 98.59%)
 31. บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด (ถือหุ้น 100.00%)
 32. N Health Asia Pte. Ltd. (ถือหุ้น 100.00%)
 33. Phnom Penh First Property Co., Ltd. (ถือหุ้น 49.00%)
 34. S.R. Property Investment Co., Ltd. (ถือหุ้น 49.00%)
 35. Siem Reap Land Investment Co., Ltd. (ถือหุ้น 49.00%)
 36. บริษัท ประสิทธิรัตน์ จำกัด (ถือหุ้น 33.33%) ดำเนินธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 37. บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด (ถือหุ้น 100%)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 [16]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 290,201,434 18.78%
2 นาย วิชัย ทองแตง 153,669,155 9.94%
3 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 104,341,869 6.75%
4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 96,113,863 6.22%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,289,095 3.51%

อ้างอิง[แก้]