คาราบาวกรุ๊ป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
(SET:CBG)
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ก่อตั้งพ.ศ. 2544 [1]
ผู้ก่อตั้งนาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์
นาย ยืนยง โอภากุล
สำนักงานใหญ่เลขที่ 393 อาคาร 393สีลม ชั้นที่ 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บุคลากรหลัก
ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ (ประธานกรรมการ)
ยืนยง โอภากุล (กรรมการ)
ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ)
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
เว็บไซต์www.carabaogroup.com

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ย่อ: CBG) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ด้วยการลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่งได้แก่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด หรือ CBD ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด หรือ DCM ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท และบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด หรือ APG ผู้ผลิตและจัดหาขวดแก้ว เพื่อใช้ในการบรรจุเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆของกลุ่มบริษัท [2] โดยได้ตั้งบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557[3] และนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนโดยเริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557[4]

บริษัทย่อย[แก้]

ลำดับที่ ชื่อบริษัท ชื่อย่อ
1 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด CBD
2 บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด DCM
3 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด APG
4 บริษัท INTERCARABAO LIMITED ICUK
5 บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด ACM [5]
6 เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด APM [6]
7 บริษัท เอ วู้ดดี้ ดริงค์ จำกัด AWD [7]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564
  2. "คาราบาวกรุ๊ป" อวดฝัน กินรวบตลาด CLMV 25 พฤศจิกายน 2557 สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564
  3. ชื่อนิติบุคคล : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)[ลิงก์เสีย] สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564
  4. ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564
  5. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และ ร่างหนังสือชี้ชวน[ลิงก์เสีย] 25 พฤศจิกายน 2557 สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564
  6. CBG คาดปี 64 กำไรทำนิวไฮต่อเนื่องเน้นคุมค่าใช้จ่าย-ออกสินค้าใหม่,รุกขยายตปท 15 กุมภาพันธ์ 256̠4 สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564
  7. มติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่[ลิงก์เสีย] 10 มีนาคม 256̠3 สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]