ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด
สำนักงานใหญ่777 อาคารดับบลิวเอชเอ ชั้น 23-25 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ,
พื้นที่ให้บริการ
ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)
เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (รองประธานกรรมการ)
บริการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์https://www.wha-logistics.com/

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ WHA) เป็นบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Hub) ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Hub) และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform Hub)[1]

บริษัทยังขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ (WHART HREIT และ WHABT) และลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนในกองทรัสต์ และ/หรือกองทุนรวม เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผล

จรีพร จารุกรสกุล และสมยศ อนันตประยูร ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขึ้นในปี 2550 เพื่อทำธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยเงิน 1 ล้านบาท[2]

โครงสร้างบริษัท[แก้]

จากข้อมูล 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างบริษัทมีดังนี้[3]

บริษัทในเครือ[แก้]

 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด (ALL)
  • บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด (WHAHK)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด (WHAINDO)
 • บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จำกัด (WAA)
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (WHARM)
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (WHAVH)
  • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WHA ID)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (WHA EIE)
   • บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด (ESIE)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (WHA ESIE)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด (WHA SIL)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด (WHA RIL)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด (WHA EPS)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด (WHA IDIBVI)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (WHA II)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WHA IDE)
   • บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด (THE PARK)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด (WHA IB)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (WHA IDI)
    • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด (WHA IDISG)
     • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (เอสจี) พีทีอี (WHA IDSG)
      • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์ สต็อค จำกัด (WHA IZ)
    • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส เวียดนาม จำกัด (WHA IMSV)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด (WHA R36)
   • บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเซส จำกัด (EPM)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท 4 จำกัด (WHA ESIE4)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลรีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (WHA IRM)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเอสเตท ระยอง จำกัด (WHA IER)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)
    • บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด (WHAWT)
    • บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (WHAEG)
     • บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด (WHAET)
     • บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซ่ลาร์ จำกัด (WHASL)
    • บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (WUPIN)
     • WHAUP (SG) 1 PTE. Limited (WUPS1)
      • WHAUP (SG) 2 PTE. Limited (WUPS2)
       • WHAUP Nghe An Joint Stock Company (WUPNA)
   • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 2 (เอสจี) จำกัด
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด (WHA Infonite)

บริษัทร่วมทุน[แก้]

 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด (WHA-KPN)
 • บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด (CENTRAL-WHA)
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (WHA-Daiwa)
 • บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (BYD Auto (Thailand))
 • บริษัท บีวายดี ออโต้ คอมโพเนนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (BYD AUTO COMPONENTS (THAILAND))

บริษัทร่วมทุนของ WHA Infonite[แก้]

 • บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (Genesis)

บริษัทร่วมทุนของ WHAUP[แก้]

 • บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด

บริษัทร่วมทุนของ WHAEG[แก้]

 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำกัด
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำกัด
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำกัด
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำกัด
 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
 • บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
 • บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด

บริษัทร่วมทุนของ WHAET[แก้]

 • บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
 • บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
 • บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด
 • บริษัท ห้วยเหาะพาวเวอร์ จำกัด

อ้างอิง[แก้]

 1. "สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)". ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. "จรีพร จารุกรสกุล พลิกโฉมวงการโลจิสติกส์ไทย เตรียมนำทัพ WHA ข้ามภูเขาลูกใหม่". ฟอบส์ประเทศไทย.
 3. "รายงานประจำปี 2561". ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)