คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีเปรม 3
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531
Prem Tinsulanoda cropped.JPG
วันแต่งตั้ง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
วันสิ้นสุด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(1 ปี 363 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี เปรม ติณสูลานนท์
ประวัติ
วาระสภานิติบัญญัติ 4 ปี
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 43
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 45

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 44 ของไทย (5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531)

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอุกฤษ มงคลนาวิน เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 44 ของไทย[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 29 เมษายน พ.ศ. 2531 มีพระบรมราชโองการ
ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
ทหาร
30 เมษายน พ.ศ. 2531 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง ทหาร
รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
นายพงส์ สารสิน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
LACMTA Circle L Line.svg เรืออากาศไท ศุลี มหาสันทนะ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
LACMTA Circle L Line.svg นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ลาออกจากตำแหน่ง อิสระ
LACMTA Circle L Line.svg นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
LACMTA Circle L Line.svg นายอำนวย สุวรรณคีรี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
LACMTA Circle L Line.svg นายวิชิต แสงทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
LACMTA Circle L Line.svg นายอรุณ ภานุพงศ์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle L Line.svg นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
Circle Ash-grey Solid.svg นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายประภัตร โพธสุธน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
LACMTA Circle L Line.svg พลเอก หาญ ลีลานนท์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายเสนาะ เทียนทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle L Line.svg นายบรรหาร ศิลปอาชา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg พันตรีสนั่น ขจรประศาสน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุรพันธ์ ชินวัตร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ลาออกจากตำแหน่ง พรรคกิจสังคม
LACMTA Circle L Line.svg นายมนตรี พงษ์พานิช 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายประจวบ ไชยสาส์น 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
LACMTA Circle L Line.svg นายวีระ มุสิกพงศ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายมนตรี พงษ์พานิช 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายเฉลียว วัชรพุกก์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร
Circle Ash-grey Solid.svg นายสันติ ชัยวิรัตนะ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายไสว พัฒโน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg นายสะอาด ปิยวรรณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน LACMTA Circle L Line.svg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายพิจิตต รัตตกุล 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
กระทรวงศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg นายมารุต บุนนาค 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายมานะ รัตนโกเศศ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร
กระทรวงสาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
กระทรวงอุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg นายประมวล สภาวสุ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมบูรณ์ จีระมะกร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายกร ทัพพะรังสี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย LACMTA Circle L Line.svg นายสุบิน ปิ่นขยัน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม

การปรับปรุงคณะรัฐมนตรี[แก้]

  • วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้[1]
  1. นายมนตรี พงษ์พานิช พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สืบแทนร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2529
  2. นายสันติ ชัยวิรัตนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายไสว พัฒโน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[2]
  • วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายอรุณ ภานุพงศ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สืบแทนนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง[3]

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ สิ้นสุดลงเพราะมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]