ข้ามไปเนื้อหา

วัดพิกุลเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพิกุลเงิน
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพิกุลเงิน, วัดพิกุล
ที่ตั้งเลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระนนทสารเวที (สมบุญ ปภากโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพิกุลเงิน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านหลังวัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของตลาดน้ำวัดพิกุลเงิน

วัดพิกุลเงินสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2374 สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง ต่อมาได้มีชาวจีนชื่อ ฮะ ซึ่งเป็นต้นตระกูลโฑณวนิกได้ล่องเรือผ่านมาเห็นสภาพวัด เกิดศรัทธาจึงบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวสร้างอุโบสถขึ้นในราว พ.ศ. 2521 ประชาชนทั่วไปมักเรียกว่า วัดพิกุล[1] และเพื่อให้มีชื่อต่างจากวัดพิกุลอีกแห่ง (วัดพิกุลทอง) จึงเรียกว่า "วัดพิกุลเงิน"

วัดพิกุลเงินเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรจำลององค์แรกของประเทศไทย[2] เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางที่มีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเพชร พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย วางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา มีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว พระเพลากว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดพิกุลเงิน". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดพิกุลเงิน". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  3. "วัดพิกุลเงิน". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.[ลิงก์เสีย]