รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระกุลเชษฐ์ คือพระบรมวงศ์ที่ทรงดำรงฐานะสูงสุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. โดยพระอิสริยยศ คือพระบรมวงศ์ที่ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงสุด ซึ่งจะหมายถึงพระมหากษัตริย์เสมอ
  2. โดยพระชนมายุ คือพระบรมวงศ์ที่มีพระชนมายุสูงสุด

ในที่นี้จะเรียงลำดับพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรรัตนโกสินทร์ หรือประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเรียงลำดับตามพระชันษา[1]

      พระกุลเชษฐ์พระองค์ปัจจุบัน

ลำดับ พระรูปและพระนาม พระราชสมภพ/ประสูติ เริ่มดำรงตำแหน่ง สวรรคต/สิ้นพระชนม์ พระชนมพรรษา/พระชันษา รัชสมัย
1
กรมพระเทพสุดาวดี.jpg
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
พ.ศ. 2272 6 เมษายน พ.ศ. 2325 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342 มากกว่า 69 ปี 235 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
20 มีนาคม พ.ศ. 2280 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342 7 กันยายน พ.ศ. 2352 72 ปี 171 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
9 มีนาคม พ.ศ. 2281 7 กันยายน พ.ศ. 2352 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 88 ปี 77 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
4
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี
ก่อน พ.ศ. 2303 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 พ.ศ. 2370 มากกว่า 66 ปี 364 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
21 กันยายน พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2370 18 ตุลาคม พ.ศ. 2372 69 ปี 27 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
28 มกราคม พ.ศ. 2314 18 ตุลาคม พ.ศ. 2372 17 ตุลาคม พ.ศ. 2380 66 ปี 263 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ
พ.ศ. 2328 17 ตุลาคม พ.ศ. 2380 5 มีนาคม พ.ศ. 2410[2] มากกว่า 80 ปี 326 วัน
Rama4 portrait (cropped).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
8
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น
22 มีนาคม พ.ศ. 2333 5 มีนาคม พ.ศ. 2410 14 กันยายน พ.ศ. 2412 79 ปี 176 วัน
King Chulalongkorn.jpg
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
9
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก
31 ตุลาคม พ.ศ. 2335 14 กันยายน พ.ศ. 2412 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 80 ปี 285 วัน
10
กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2349 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 71 ปี 5 วัน
11
กรมหลวงวรศักดาพิศาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2355 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 76 ปี 5 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม
17 มีนาคม พ.ศ. 2359 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 22 มกราคม พ.ศ. 2433 73 ปี 311 วัน
13
พระองค์เจ้านิเวศน์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
พ.ศ. 2359 22 มกราคม พ.ศ. 2433 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 มากกว่า 81 ปี 212 วัน
14
พระองค์เจ้าแม้นเขียน.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
15 ธันวาคม พ.ศ. 2366 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 28 กันยายน พ.ศ. 2456 89 ปี 288 วัน
King Vajiravudh.jpg
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
15
พระองค์เจ้าโสมาวดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395[3] 28 กันยายน พ.ศ. 2456 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 78 ปี 172 วัน
Prajadhipok portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
16
พระองค์เจ้าอรุณวดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
13 มกราคม พ.ศ. 2401[3] 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 75 ปี 226 วัน
17
พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
27 มกราคม พ.ศ. 2401[3] 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 25 มกราคม พ.ศ. 2479 77 ปี 363 วัน
Ananda Mahidol Portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
18
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
27 สิงหาคม พ.ศ. 2404[3] 25 มกราคม พ.ศ. 2479 28 มกราคม พ.ศ. 2479 74 ปี 154 วัน
19
Prince Ditsawarakuman.png
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
21 มิถุนายน พ.ศ. 2405[3] 28 มกราคม พ.ศ. 2479 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 81 ปี 163 วัน
20
HM Queen Savang Vadhana of Siam.jpg
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
11 กันยายน พ.ศ. 2405[3] 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 93 ปี 97 วัน
Portrait painting of King Bhumibol Adulyadej.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21
Princess Dibayaratana Kiritkulini.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2407[3] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 94 ปี 67 วัน
22
Princess Pradithasaree.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408[3] 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 18 มีนาคม พ.ศ. 2505 96 ปี 242 วัน
23
Adisaya Suriyabha.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433[3] 18 มีนาคม พ.ศ. 2505 27 มกราคม พ.ศ. 2506 72 ปี 347 วัน
24
Vapi Busbakara in adulthood.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
25 มิถุนายน พ.ศ. 2434[3] 27 มกราคม พ.ศ. 2506 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 91 ปี 173 วัน
25
Princess Mother Srinagarindra.jpg
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 94 ปี 270 วัน
26
Princess Galyani Vadhana.jpg
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466[3] 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 2 มกราคม พ.ศ. 2551 84 ปี 241 วัน
27
Princess Bejaratana Rajasuda.jpg
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 2 มกราคม พ.ศ. 2551 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 85 ปี 245 วัน
28
Portrait painting of King Bhumibol Adulyadej.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 88 ปี 312 วัน
29
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ Queen Sirikit of Thailand Photographed by Trisorn Triboon-83.jpg
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 87 ปี 6 วัน
King Rama X official.png
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์กุลเชษฐ์ | เรียนรู้กับครูอั๋น: คณิตศาสตร์ คือ ภาษาของจักรวาล
  2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ราชสกุลวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ 4; กรุงเทพฯ, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์: 2554
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ, 2404-2474, ผู้รวบรวม. บาญชีมหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก 2468 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงรวบรวม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, พ.ศ. 2468. 167 หน้า.