พรรคเทิดไท (พ.ศ. 2535)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคเทิดไท (พ.ศ. 2535)
หัวหน้าพรรคอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
เลขาธิการพรรคสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ยุบพรรค26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
ที่ทำการพรรค444/1 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รองหัวหน้าพรรคสอาด ปิยวรรณ
พินิจ จันทรสุรินทร์
รองเลขาธิการพรรคสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
สันติ ชัยวิรัตนะ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเทิดไท พรรคการเมืองที่มีรากฐานจาก พรรคสามัคคีธรรม มีนาย อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ เป็นหัวหน้าพรรคและมีนาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค

ประวัติ[แก้]

ภายหลังจากเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ ได้ไม่นานคณะกรรมบริหารพรรคสามัคคีธรรมได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะ อีกทั้งกรรมการบริหารพรรคสามัคคีธรรมบางส่วนได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคสามัคคีธรรมอีกด้วย

พรรคสามัคคีธรรมจึงได้ทำการเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ปรากฏว่านายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่และนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคพร้อมกับได้ทำการเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคเทิดไท

เปลี่ยนชื่อพรรค[แก้]

พรรคสามัคคีธรรมได้ทำการเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคเทิดไท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม [1] ปีเดียวกัน

คณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไท[แก้]

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง
1 Anuwat W.jpg อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ หัวหน้าพรรค
2 สอาด ปิยวรรณ.jpg สอาด ปิยวรรณ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1
3 พินิจ จันทรสุรินทร์.jpg พินิจ จันทรสุรินทร์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2
4 เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์.jpg เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3
5 ประชุม รัตนเพียร.jpg ประชุม รัตนเพียร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4
6 เจริญ เชาวน์ประยูร.jpg เจริญ เชาวน์ประยูร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 5
7 ชัชวาลย์ ชมภูแดง.jpg ชัชวาลย์ ชมภูแดง รองหัวหน้าพรรคคนที่ 6
8 Sombong.jpg สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เลขาธิการพรรค
9 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์.jpg สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1
10 สันติ ชัยวิรัตนะ.jpg สันติ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 2
11 Ruenwit lik.jpg เรืองวิทย์ ลิกค์ กรรมการบริหารพรรค
12 มงคล จงสุทธนามณี.jpg มงคล จงสุทธนามณี กรรมการบริหารพรรค
13 สมบัติ ศรีสุรินทร์.jpg สมบัติ ศรีสุรินทร์ กรรมการบริหารพรรค
14 สุชาติ ตันเจริญ.jpg สุชาติ ตันเจริญ กรรมการบริหารพรรค
15 ส่งสุข ภัคเกษม กรรมการบริหารพรรค
16 Newin Chidchob.jpg เนวิน ชิดชอบ กรรมการบริหารพรรค
17 ณรงค์ วงศ์วรรณ.jpg ณรงค์ วงศ์วรรณ กรรมการบริหารพรรค
18 สวัสดิ์ คำประกอบ.jpg สวัสดิ์ คำประกอบ กรรมการบริหารพรรค
19 จำนงค์ โพธิสาโร.jpg จำนงค์ โพธิสาโร กรรมการบริหารพรรค
20 เงิน บุญสุภา.jpg เงิน บุญสุภา กรรมการบริหารพรรค
21 สยม รามสูต กรรมการบริหารพรรค
22 ทรงยศ รามสูต กรรมการบริหารพรรค
23 วัลลภ สุปริยศิลป์.jpg วัลลภ สุปริยศิลป์ กรรมการบริหารพรรค
24 ประทวน เขียวฤทธิ์.jpg ประทวน เขียวฤทธิ์ กรรมการบริหารพรรค
25 ก่ำซุง ประภากรแก้วรัตน์ กรรมการบริหารพรรค
26 สุดิน ภูยุทธานนท์.jpg สุดิน ภูยุทธานนท์ กรรมการบริหารพรรค
27 วิสาร เตชะธีราวัฒน์.jpg วิสาร เตชะธีราวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
28 อุบล บุญญชโลธร กรรมการบริหารพรรค
29 วีระกร คำประกอบ.jpg วีระกร คำประกอบ กรรมการบริหารพรรค
30 ธานี ยี่สาร กรรมการบริหารพรรค

ยุบพรรค[แก้]

หลังจากบริหารพรรคเทิดไทได้ไม่นานนายอนุวรรตน์และคณะกรรมการบริหารพรรคได้ประกาศลาออกทั้งชุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535 [2] โดยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ทางพรรคมิได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง

ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4098/2535 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ยุบพรรคเทิดไทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [3]

อ้างอิง[แก้]