รายชื่อประธานวุฒิสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ประธานวุฒิสภา)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประธานวุฒิสภาไทย เป็นตำแหน่งประมุขของวุฒิสภา หรือสภาสูงของไทย ซึ่งทำหน้าที่ควบคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทย หรือสภาล่าง มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย

วุฒิสภาไทย มีบัญญัติครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ใช้ชื่อว่า พฤฒสภา ต่อมาใช้ชื่อเรียกว่า วุฒิสภา[1] แต่เดิมสมาชิกวุฒิสภาไทยมาจากการแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนมาจากการเลือกตั้ง บางส่วนมาจากการคัดสรรโดยองค์กรอาชีพ

รายนามประธานวุฒิสภาไทย[แก้]

      ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
1 วิลาศ โอสถานนท์.jpg พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ 4 มิถุนายน 2489 24 สิงหาคม 2489
2
(1-2)
พระยาศรยุทธเสนี.JPG พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี 31 สิงหาคม 2489[2] 9 พฤษภาคม 2490
15 พฤษภาคม 2490 8 พฤศจิกายน 2490
3
(1-4)
จิตร ณ สงขลา 2.jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 26 พฤศจิกายน 2490 18 กุมภาพันธ์ 2491
20 กุมภาพันธ์ 2491 14 มิถุนายน 2492
15 มิถุนายน 2492 20 พฤศจิกายน 2493
22 พฤศจิกายน 2493 29 พฤศจิกายน 2494
4
(1-2)
Naiworakarnbancha.jpg นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 22 กรกฎาคม 2511 6 กรกฎาคม 2514
7 กรกฎาคม 2514 17 พฤศจิกายน 2514
5 จิตติ ติงศภัทิย์.jpg จิตติ ติงศภัทิย์ 7 กุมภาพันธ์ 2518 6 ตุลาคม 2519
6
(1-2)
หะริน หงสกุล.png พลอากาศเอก หะริน หงสกุล 9 พฤษภาคม 2522 14 พฤษภาคม 2524
16 พฤษภาคม 2524 25 เมษายน 2526
7 จารุบุตร เรืองสุวรรณ0001.JPG จารุบุตร เรืองสุวรรณ 26 เมษายน 2526 19 มีนาคม 2527
8
(1-3)
Ukit.gif อุกฤษ มงคลนาวิน 30 เมษายน 2527 29 เมษายน 2528
1 พฤษภาคม 2528 23 เมษายน 2530
28 เมษายน 2530 21 เมษายน 2532
9 วรรณ ชันซื่อ.JPG ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ 4 พฤษภาคม 2532 23 กุมภาพันธ์ 2534
8
(4)
Ukit.gif อุกฤษ มงคลนาวิน 3 เมษายน 2535 25 พฤษภาคม 2535
- No picture National Assembly of Thailand.svg อาษา เมฆสวรรค์ 23 มิถุนายน 2535 28 มิถุนายน 2535[3]

(ปฏิบัติหน้าทีชั่วคราว)

10
(1-2)
มีชัย ฤชุพันธุ์ 28 มิถุนายน 2535 21 มีนาคม 2539
6 เมษายน 2539 21 มีนาคม 2543
11 สนิท วรปัญญา.jpg สนิท วรปัญญา 4 สิงหาคม 2543 12 มีนาคม 2544
12 มนูญกฤต รูปขจร.jpg พลตรีมนูญกฤต รูปขจร 8 เมษายน 2544 3 มกราคม 2547
13 สุชน ชาลีเครือ.jpg สุชน ชาลีเครือ 5 มีนาคม 2547 18 กันยายน 2549
14 Prasopsuk.jpg ประสพสุข บุญเดช 18 มีนาคม 2551[4] 12 เมษายน 2554
15 ธีรเดช มีเพียร.jpg พลเอกธีรเดช มีเพียร 4 พฤษภาคม 2554[5] 25 กรกฎาคม 2555
16 Nikom Wairatpanij Senate of Poland.JPG นิคม ไวยรัชพานิช 23 สิงหาคม 2555 20 มีนาคม 2557
(ถูก ปปช.ชี้มูลความผิดในคดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของวุฒิสภา)
- นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย.JPG สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 9 พฤษภาคม 2557 24 พฤษภาคม 2557
(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30 ประกาศให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง)
17 Pornpetch Wichitcholchai.JPG พรเพชร วิชิตชลชัย 28 พฤษภาคม 2562[6] ปัจจุบัน

อดีตประธานวุฒิสภาไทยที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีอดีตประธานวุฒิสภาที่ยังมีชีวิตอยู่ 8 คน

รายนาม วาระ วันเกิด
นายอุกฤษ มงคลนาวิน 2535 10 มีนาคม พ.ศ. 2477 (85 ปี)
พลตรีมนูญกฤต รูปขจร 2544 - 2547 15 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (84 ปี)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 2535, 2539-2543 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (82 ปี)
พลเอกธีรเดช มีเพียร 2554 - 2555 21 มีนาคม พ.ศ. 2482 (80 ปี)
นายสนิท วรปัญญา 2543-2544 3 มิถุนายน พ.ศ. 2482 (80 ปี)
นายประสพสุข บุญเดช 2551-2554 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (74 ปี)
นายนิคม ไวยรัชพานิช 2555 - 2557 4 ตุลาคม พ.ศ. 2490 (72 ปี)
นายสุชน ชาลีเครือ 2547 - 2549 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 (67 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]