จังหวัดอุบลราชธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดอุบลราชธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด 7 3 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 7 2 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Decrease1 Increase1
คะแนนเสียง 347,617 97,286 257,357
ร้อยละ 36.22 10.14 26.82

  Fourth party Fifth party
 
พรรค ชาติไทยพัฒนา อนาคตใหม่
เขตล่าสุด 1 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1 Steady0
คะแนนเสียง 9,884 112,230
ร้อยละ 1.03 11.68%

2019 Ubon Ratchathani Election Map.png
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 10 347,617 36.22% 7 Steady 70.00%
ประชาธิปัตย์ 10 97,286 10.14% 2 Decrease1 20.00%
พลังประชารัฐ 10 257,357 26.82% 1 Increase1 10.00%
อนาคตใหม่ 10 112,230 11.68% 0 Steady 0.00%
ชาติไทยพัฒนา 10 9,884 1.03% 0 Decrease1 0.00%
อื่น ๆ 317 135,025 14.07% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 367 959,399 100.00% 10 Decrease1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
36.22%
ประชาธิปัตย์
  
10.14%
พลังประชารัฐ
  
26.82%
อนาคตใหม่
  
11.68%
ชาติไทยพัฒนา
  
1.03%
อื่น ๆ
  
14.07%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
70.00%
ประชาธิปัตย์
  
20.00%
พลังประชารัฐ
  
10.00%
อนาคตใหม่
  
0.00%
ชาติไทยพัฒนา
  
0.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตำบลกระโสบและตำบลกุดลาด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ (6)* 38,660 32.71
พลังประชารัฐ อดุลย์ นิลเปรม (5) 37,476 31.71
อนาคตใหม่ บัณฑิต วิลามาศ (4) 26,456 22.39
ประชาธิปัตย์ ปรเมษฐ์ ศรีหล้า (1) 5,220 4.42
เสรีรวมไทย นาวาอากาศเอก พิสิฐ ประเสริฐศรี (19) 2,409 2.04
เศรษฐกิจใหม่ เพชรรัตณ์ หันพรหมมา (15) 2,014 1.70
ภูมิใจไทย ชนินทร์ สุธรรมวิจิตร (18) 1,413 1.20
แผ่นดินธรรม เจริญศิลป์ วงศ์ลา (25) 563 0.48
รวมพลังประชาชาติไทย รินไท มุ่งมาจน (10) 527 0.45
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สนั่น จันทร์มณี (18) 312 0.26
ประชาชาติ จาฏุพัจน์ สุธรรมวิจิตร (11) 303 0.26
พลังปวงชนไทย อำนวย สุวะมาศ (2) 269 0.23
ชาติพัฒนา วัชรินทร์ อภิชัจบุญโชค (20) 249 0.21
ทางเลือกใหม่ พุทธา หริคำภา (7) 237 0.20
ไทยศรีวิไลย์ สมบุญ สุดดี (24) 233 0.20
ประชาภิวัฒน์ ปัญญา วงศ์เจริญ (3) 211 0.18
พลังท้องถิ่นไท อุทัย บำรุงผล (17) 166 0.14
เพื่อชาติ สมัย ละเลิศ (9) 129 0.11
พลังครูไทย ดำรงค์ พวงอินทร์ (32) 123 0.10
ประชาชนปฏิรูป ดวงชีวัน พงษ์ชีวิน (21) 121 0.10
ชาติไทยพัฒนา ชาญชัย ซื่อสัตย์บุญ (16) 117 0.10
เพื่อไทยพัฒนา กนกอร ณรงค์แสง (14) 107 0.09
ประชาธิปไตยใหม่ พรวิชัย มิ่งวงษ์ (8) 100 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน ร้อยตรี ศุภนัตธ์ จันมีรชานัตธ์ (27) 91 0.08
ความหวังใหม่ สันทัด พันธ์พิบูลย์ (36) 89 0.08
ไทรักธรรม บุญมี รูปโฉม (38) 81 0.07
พลังชาติไทย เฉลิม รักษา (33) 79 0.07
ประชาไทย เกรียงศักดิ์ สายโสภา (35) 66 0.06
ประชานิยม ศักดิ์ดา เกษางาม (13) 62 0.05
รักท้องถิ่นไทย บุญส่ง สามารถ (37) 57 0.05
รวมใจไทย จันทรา ชมภูศรี (22) 53 0.04
พลังสังคม สุนทร ชูราษี (34) 41 0.03
พลังไทสร้างชาติ ไพบูลย์ อุฐบุญ (31) 39 0.03
มหาชน สาคร พันธ์เสถียร (28) 32 0.03
ประชาธรรมไทย อธิวัฒน์ แก้วประไพ (30) 32 0.03
กลาง สิบโท กุศล เลิศวิบูลย์กิจ (23) 22 0.02
ภราดรภาพ เขมิกา สีลารวม (29) 22 0.02
เพื่อนไทย วิญญัติ ศรีธัญรัตน์ (26)
ผลรวม 118,181 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเขื่องใน และอำเภอม่วงสามสิบ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ วุฒิพงษ์ นามบุตร (6)* 41,777 40.47
เพื่อไทย ณรงค์ชัย วีระกุล (2) 30,198 29.25
พลังประชารัฐ โกวิทย์ ธรรมานุชิต (3) 16,107 15.60
อนาคตใหม่ วัฒนา จันทศิลป์ (1) 8,804 8.53
ภูมิใจไทย วรเชษฐ เชิดชู (4) 1,606 1.56
ครูไทยเพื่อประชาชน เพ็ญพักตร์ สูงสุมาลย์ (26) 809 0.78
เสรีรวมไทย สุวัฒน์ ศิรินัย (11) 563 0.55
ประชาภิวัฒน์ ไมตรี ถิ่นขาม (23) 486 0.47
รวมใจไทย ผัน ชมภูศรี (22) 474 0.46
เศรษฐกิจใหม่ ชูศักดิ์ ทวีศรี (9) 370 0.36
ประชาชาติ มีชัย ศรีคูณ (5) 347 0.34
เพื่อไทยพัฒนา พรชัย พจชนะ (7) 241 0.23
ชาติพัฒนา วิชัย ครองยุติ (10) 210 0.20
ชาติไทยพัฒนา อนันต์ มีคุณ (21) 130 0.13
พลังท้องถิ่นไท ศรัณย์ ส่งสุข (13) 128 0.12
ไทยศรีวิไลย์ วินัย พลรักษ์ (24) 120 0.12
ภราดรภาพ จำปี อ่อนมิ่ง (27) 104 0.10
ไทรักธรรม บรรจบ พุ่มจันทร์ (39) 89 0.09
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชัยนิรันดร์ สุดถนอมวงศ์ (14) 82 0.08
ประชานิยม คำปุน จันทร์หาญ (12) 69 0.07
ทางเลือกใหม่ บุญเลิศ สืบเสนาะ (8) 66 0.06
รวมพลังประชาชาติไทย พิมพ์พิชชา บุญเนตร์ (18) 64 0.06
พลังประชาธิปไตย อดุลย์ สายชมภู (33) 64 0.06
เพื่อชาติ คงกร สุธรรมวิจิตร (30) 58 0.06
ประชาธิปไตยใหม่ สมัคร สาริก (15) 47 0.05
แผ่นดินธรรม ฤทธิ์เดช สุดสัมฤทธิ์ (25) 43 0.04
พลังไทยรักไทย ยอดแมน ศิริแพทย์ (29) 36 0.03
ภาคีเครือข่ายไทย อิสรพงษ์ สร้อยสิงห์ (35) 34 0.03
พลังปวงชนไทย อาจ เบื้องบน (20) 28 0.03
รักท้องถิ่นไทย ณัฐชนานันท์ วรรณศวัลย์ (38) 25 0.02
พลังชาติไทย ชอบ อรอินทร์ (30) 16 0.02
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ประเสริฐ เผ่าพันธ์ (36) 16 0.02
พลังสังคม ประสิทธิ์ พลสมัคร (34) 12 0.01
มหาชน สฤทธิ์ จันบัว (28) 8 0.01
พลังไทสร้างชาติ ร้อยตำรวจโท ชาญยุทธ ธนสีลังกูร (32) 5 0.00
เพื่อแผ่นดิน วิเชียร ขันตี (31) 4 0.00
เพื่อนไทย สมพงษ์ อนุวรรณ (17)
ประชาชนปฏิรูป อุบล ฤกษ์งาม (19)
แทนคุณแผ่นดิน เฟิร์ทป๊อปฟูล่า เชื้อท้าว (37)
ผลรวม 103,240 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอวารินชำราบ และอำเภอนาเยีย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กิตติ์ธัญญา วาจาดี (5) 44,251 42.15
พลังประชารัฐ โยธากาญจน์ ฟองงาม (6) 24,378 23.22
อนาคตใหม่ สถาพร ศรีแย้ม (12) 17,889 17.04
ภูมิใจไทย พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ (14)✔ 8,323 7.93
เสรีรวมไทย วิหาร ขันทอง (4) 1,692 1.61
ประชาธิปัตย์ เทคนิค เรืองแสน (28) 1,582 1.51
เศรษฐกิจใหม่ สวัสดิ์ ก้อนทองดี (30) 896 0.85
พลังท้องถิ่นไท ธันยพัฒน์ ซึรุมะ (18) 667 0.64
มหาชน จอม ยุบรัมย์ (25) 568 0.54
รวมพลังประชาชาติไทย ปวีณา ทิพย์นาง (3) 543 0.52
พลังไทสร้างชาติ ถวัลย์ ดวงแก้ว (18) 391 0.37
ชาติไทยพัฒนา ชาติพสิษฐ์ ปางชาติ (1) 382 0.36
พลังปวงชนไทย ธนภร แสงนิธิตนัน (15) 352 0.34
ประชาภิวัฒน์ ธีรพล จำปาจันทร์ (13) 306 0.29
ประชานิยม ประวี วะลิวงศ์ (7) 237 0.23
ประชาชาติ สมัคร บุสสะวะ (10) 227 0.22
พลังครูไทย อัจฉรานันท์ พันธ์โคตร (22) 201 0.19
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทัศนีย์ บุญสืบ (11) 190 0.18
พลังสังคม กวี โสภาพิศ (34) 188 0.18
พลังประชาธิปไตย ร่ม จำปารัตน์ (33) 166 0.16
ชาติพัฒนา สหัสวรรษ วงศ์สวัสดิ์ (9) 154 0.15
ประชาชนปฏิรูป พัฒน์นรี ไชยวรรณ์ (16) 143 0.14
ไทยศรีวิไลย์ ชัยธวัช โพธิ์แก้ว (19) 141 0.13
ภาคีเครือข่ายไทย เจริญ หลุมทอง (36) 141 0.13
เพื่อชาติ ศักดา ไชยเสริฐ (8) 140 0.13
ทางเลือกใหม่ เกียรติศักดิ์ ทองใบ (24) 136 0.13
กลาง แดง มาระพันธ์ (17) 133 0.13
ความหวังใหม่ พัฒนพงษ์ แก้ววงษา (32) 130 0.12
ครูไทยเพื่อประชาชน ประเสริฐศรี ทศโยธิน (20) 96 0.09
เพื่อแผ่นดิน อรวรรณ แก้วมหาวงศ์ (21) 88 0.08
พลังชาติไทย ชูเกียรติ สุวรรณพิมพ์ (29) 82 0.08
ไทรักธรรม ชัยสิทธิ์ พุฒตาล (35) 50 0.05
ประชาไทย โชคชัย บุญพา (27) 48 0.05
ภราดรภาพ ครรชิต รัตนะโสภา (23) 31 0.03
ประชากรไทย วรรณะ ศรีวิไล (31) 31 0.03
เพื่อนไทย พลโท นรินทร์ มุทุกันต์ (2)
ผลรวม 104,973 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ (9) 32,074 37.53
พลังประชารัฐ ตวงทิพย์ จินตะเวช (5) 20,433 23.91
ภูมิใจไทย สุริยา ขันอาสา (3) 17,335 20.28
อนาคตใหม่ ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย แก้วคำปอด (14) 7,630 8.93
ประชาธิปัตย์ กำพล เติมต้น (1) 1,804 2.11
พลังท้องถิ่นไท กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ (10)✔ 1,186 1.39
เสรีรวมไทย ลิขิต มีแสง (8) 1,048 1.23
ชาติไทยพัฒนา อัครพล จินตะเวช (2) 506 0.59
ภราดรภาพ บุญโฮม ยืนนาน (25) 466 0.55
ประชาไทย รัตนา นครเทพ (29) 438 0.51
ชาติพัฒนา อุรัญ บุญรักษา (4) 363 0.42
เพื่อแผ่นดิน จีระวิชย์ มุธุสิทธิ์ (23) 333 0.39
รวมพลังประชาชาติไทย ประธาน เสรีอภิสิทธิ์ (6) 330 0.39
เศรษฐกิจใหม่ ยุทธพงษ์ นามจำปา (11) 287 0.34
ทางเลือกใหม่ ชญาภา มูลศรีแก้ว (7) 121 0.14
ประชานิยม ร้อยตรี สุภาพชน บังศรี (13) 103 0.12
ไทยศรีวิไลย์ วรายุทธ ทางทอง (21) 103 0.12
เพื่อชาติ สุวีศักดิ์ แสงสาย (12) 100 0.12
แทนคุณแผ่นดิน ประกาศ พิบูลพงษ์ (36) 90 0.11
ไทรักธรรม สมพร มีทองขาว (37) 88 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน ไสว อาจเอี่ยม (24) 76 0.09
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มะลิ พัตรา (15) 68 0.08
พลังครูไทย ชาญพัฒน์ จันทุมา (22) 68 0.08
ประชาชาติ ว่าที่ร้อยตรี นิสสรณ์ สาโสม (17) 66 0.08
พลังไทยรักไทย ประเสริฐ พรมพิสัย (30) 55 0.06
พลังปวงชนไทย สมาน แก้วภักดี (18) 47 0.05
พลังชาติไทย ณัฐพัชร นรากุลพิพัฒน์ (28) 45 0.05
ประชาธิปไตยใหม่ อรุณ คูณคำ (16) 40 0.05
ความหวังใหม่ สัญจร ทาบุตดา (32) 38 0.04
ผึ้งหลวง พิชัย สมวงศ์ (34) 35 0.04
มหาชน สมบัติ วริพัฒน์ (26) 24 0.03
รวมใจไทย ไมล์ ประสานทอง (20) 22 0.03
ประชาภิวัฒน์ วิกรานต์ ทาธิสา (31) 17 0.02
พลังประชาธิปไตย รัฐวีร์ ผุยพรม (33) 17 0.02
พลังสังคม ปิ่นภพ ชูราษี (35) 11 0.01
เพื่อนไทย ภูวฤณ แก่นสาร (19)
ไทยรักษาชาติ พันเอกหญิง วาสนา แสงสวย (27)
ผลรวม 85,467 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอตระการพืชผล และอำเภอกุดข้าวปุ้น

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ (4)✔ 42,903 47.00
พลังประชารัฐ สุทธิชัย จรูญเนตร (1)* 33,960 37.20
อนาคตใหม่ ธงชาติ วงศ์หาญ (7) 6,684 7.32
ประชาธิปัตย์ บุญสอน สามัคคี (9) 1,424 1.56
ภูมิใจไทย กิตติกร เชิดชู (13) 1,413 1.55
เศรษฐกิจใหม่ ประยงค์ บุญรอด (21) 917 1.00
เสรีรวมไทย มานิตย์ วงศ์ชัย (3) 776 0.85
มหาชน สมัย หล้าบุดดา (24) 746 0.82
ประชาชาติ ธนัช แก้วเนตร (5) 633 0.69
พลังท้องถิ่นไท บุญศรี กันทะมา (17) 359 0.39
ชาติไทยพัฒนา วัลลี ผิวหอม (2) 248 0.27
ไทยศรีวิไลย์ อภิเดช บัวโรย (20) 109 0.12
ทางเลือกใหม่ ประดิษฐ์ สายตรงกิจวานิช (8) 106 0.12
ประชานิยม ศิริชัย ดวงเดือน (12) 106 0.12
พลังประชาธิปไตย ณัฏฐภพ ทุนมาก (31) 98 0.11
รวมพลังประชาชาติไทย ณกานดา สายเจียง (19) 84 0.09
ไทรักธรรม อุดมศิลป์ ภารราช (35) 83 0.09
ชาติพัฒนา ภาณุพงศ์ หลักคำ (14) 68 0.07
พลังปวงชนไทย ไพบูลย์ นามโคตร (11) 64 0.07
เพื่อแผ่นดิน เรืองรอง สังวิบุตร (22) 62 0.07
เพื่อชาติ ราเชนทร์ ฉิมพลี (15) 57 0.06
พลังไทยรักไทย สมคิด ดาษดา (26) 52 0.06
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไพเสริฐ ทองผาย (16) 42 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน จีระศักดิ์ สายรอด (29) 37 0.04
พลังไทสร้างชาติ สุรเดช คำสิงห์ (27) 36 0.04
ประชาธิปไตยใหม่ อรัญ คูณคำ (18) 35 0.04
ประชาภิวัฒน์ อมร ท่าหาญ (10) 34 0.04
ภราดรภาพ คำปุ่น สาระภาพ (23) 31 0.03
พลังชาติไทย วาสนา ขันอาสา (28) 27 0.03
แผ่นดินธรรม จิรฐา ทยาธรรม (25) 23 0.03
แทนคุณแผ่นดิน ศราวุธ แสงภักดี (34) 23 0.03
ผึ้งหลวง ชัยกร แถมวัน (30) 21 0.02
ประชาไทย สนอง ปัดภัย (33) 18 0.02
พลังสังคม สมพร วรรณราช (32) 12 0.01
เพื่อนไทย เณติไท สีบุดดี (6)
ผลรวม 91,291 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะตำบลนาเลินและตำบลหนามแท่ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ (10) 32,630 38.17
เพื่อไทย พิสิษฐ์ สันตพันธุ์ (6)* 32,289 37.77
อนาคตใหม่ โชติ แช่มช้อย (7) 8,320 9.73
ประชาธิปัตย์ วีระ รูปคม (5) 3,524 4.12
ภูมิใจไทย กุญชร สุธรรมวิจิตร (11) 2,511 2.94
เสรีรวมไทย กระสุน วงค์ผา (16) 852 1.00
ประชาธรรมไทย ฐปนรรณ์ สุนิพันธ์ (30) 779 0.91
พลังท้องถิ่นไท ประเวศ สีมาฤทธิ์ (2) 577 0.67
เศรษฐกิจใหม่ นคร พลศักดิ์ (12) 493 0.58
ประชาธิปไตยใหม่ ธนากร คูณคำ (26) 451 0.53
เพื่อชาติ ลุน ทิพโอสถ (9) 309 0.36
พลังปวงชนไทย สุวัจน์ชัย เอกติชัยวรกุล (18) 277 0.32
พลังไทยรักไทย วีรพจน์ เพชราเวช (14) 228 0.27
ชาติพัฒนา ศักดินนท์ บุญพนาศรี (1) 196 0.23
ประชาชนปฏิรูป ธัญญพัทธ์ รูปศรีสิริวรกุล (17) 182 0.21
พลังครูไทย สมคิด แสนเสริม (25) 178 0.21
ประชาชาติ สำอาง สุขสำราญ (15) 128 0.15
รวมพลังประชาชาติไทย ร้อยตำรวจเอก อดิศัลย สุขเกษม (13) 126 0.15
ภราดรภาพ กรณ์ ขาวสะอาด (20) 119 0.14
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บุญเลิศ เคนมี (3) 117 0.14
พลังไทสร้างชาติ ยศพนต์ สิถิลวัลย์ (31) 104 0.12
ครูไทยเพื่อประชาชน บุญจบ ทองชุมภู (24) 103 0.12
ประชานิยม สมควร ไชยชนะ (4) 100 0.12
พลังชาติไทย ปัณณ์พัฒน์ สุวรรณพิมพ์ (32) 93 0.11
ทางเลือกใหม่ สิบเอก ศรศิลป์ ดาษดา (8) 90 0.11
เพื่อแผ่นดิน วสิษฐ์พล คนชม (29) 90 0.11
แผ่นดินธรรม ส่วน แท่นคำ (23) 84 0.10
ชาติไทยพัฒนา สมควรโชค แก่นแก้ว (21) 77 0.09
ไทรักธรรม มณี มัณยานนท์ (40) 75 0.09
ไทยศรีวิไลย์ สิทธิพร จันทวงศ์ (22) 70 0.08
ประชากรไทย พันตำรวจโท เชาว์ จันทร์พิมาย (27) 66 0.08
แทนคุณแผ่นดิน สมหมาย มิ่งขวัญ (34) 64 0.07
ความหวังใหม่ ทองมา หนันต๊ะ (35) 50 0.06
มหาชน วีชัย พิมพ์พรมมา (28) 43 0.05
ประชาภิวัฒน์ เพชรรัตน์ บุญคำภา (39) 23 0.03
ผึ้งหลวง จริต บุญอ่อน (37) 22 0.03
พลังประชาธิปไตย จุฬาลักษณ์ สารีมูล (38) 20 0.02
พลังสังคม นาวาอากาศตรี ทองรัตน์ ผุยพรม (33) 17 0.02
ภาคีเครือข่ายไทย นารี สมิตชาติ (36) 7 0.01
เพื่อนไทย กันยา ว่องไว (19)
ผลรวม 85,484 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลกระโสบและตำบลกุดลาด) และอำเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้นตำบลนาเลินและตำบลหนามแท่ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (4)* 34,439 38.81
พลังประชารัฐ เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ (11) 30,748 34.65
อนาคตใหม่ ศิรสิทธิ์ จรูญศิรวงศ์ (10) 8,228 9.27
ประชาธิปัตย์ ปรีชญา ฉ่ำมณี (1) 6,326 7.13
ภูมิใจไทย โกมินทร์ พิมพ์จันทร์ (6) 3,509 3.95
เสรีรวมไทย อุทัย ปลาทอง (3) 775 0.87
ประชาชนปฏิรูป สมชัย แสนทวีสุข (31) 610 0.69
พลังท้องถิ่นไท สมาน สร้อยสีหา (24) 602 0.68
ประชาชาติ สมพงษ์ เจริญศรี (8) 446 0.50
ชาติไทยพัฒนา พลชิน ปัฐพี (12) 356 0.40
เศรษฐกิจใหม่ หวานใจ เอี่ยมศรี (15) 340 0.38
รวมพลังประชาชาติไทย ปานรุ้ง สุขเกษม (5) 321 0.36
แผ่นดินธรรม วัชระชัย ประทีปทอง (21) 195 0.22
ประชาไทย เฉลิมศักดิ์ กลิ่นบัว (28) 178 0.20
พลังไทยรักไทย บำเพ็ญ อินทร์โสม (30) 152 0.17
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วิบูลย์ กุลวงศ์ (7) 147 0.17
ชาติพัฒนา เพชรรัตน์ พูลศรี (9) 145 0.16
ประชาธรรมไทย ทัศนพงษ์ กิ่งจันทร์ (18) 130 0.15
ประชานิยม ธนชาต บุตรมาตย์ (2) 126 0.14
ประชาธิปไตยใหม่ นินนารถ ศรคำ (14) 109 0.12
ความหวังใหม่ เติม มั่นสัตย์ (32) 105 0.12
มหาชน จินดา ไชยราช (26) 98 0.11
เพื่อชาติ บุญมา หารสาร (13) 87 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน ชัชนันท์ สมหมาย (23) 84 0.09
ไทยศรีวิไลย์ วีระศักดิ์ เคนงาม (20) 71 0.08
พลังครูไทย บรรพต พรหมสาร (22) 70 0.08
ประชาภิวัฒน์ เกษมสันต์ หอมพิกุล (17) 62 0.07
ทางเลือกใหม่ ร้อยตรี อำนาจ ร่วมบุญ (16) 58 0.07
พลังชาติไทย สุพจน์ แฝงกลิ่น (29) 49 0.06
ไทรักธรรม ชัยวานิช ปาทอง (35) 45 0.05
ภราดรภาพ เพิ่มพูน ศรีสุข (25) 36 0.04
เพื่อแผ่นดิน ทวี พิมสาร (27) 30 0.03
ประชากรไทย บุญจันทร์ ปิ่นธุรัตน์ (34) 27 0.03
พลังสังคม เรืออากาศตรี คำปลิว สืบจันทา (33) 24 0.03
พลังปวงชนไทย ธวัชชัย พรมเกษ (19) 14 0.02
ผลรวม 88,742 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลฝางคำ ตำบลคันไร่ และตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ แนน บุณย์ธิดา สมชัย (13)* 24,306 25.84
เพื่อไทย เอกพล ญาวงค์ (2) 22,989 24.44
พลังประชารัฐ ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ (10) 21,429 22.78
ภูมิใจไทย แสง ศรีบุระ (14) 11,071 11.77
อนาคตใหม่ อัมพร วาภพ (4) 8,260 8.78
เสรีรวมไทย วริศรา ดาวัลย์ (5) 979 1.04
ชาติไทยพัฒนา ยศพัทธ์ จันทมา (12) 651 0.69
พลังไทยรักไทย สมาน อุ่นวงศ์ (33) 416 0.44
ครูไทยเพื่อประชาชน อิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์ (22) 398 0.42
เศรษฐกิจใหม่ ทองพูล มอบหมาย (6) 376 0.40
ทางเลือกใหม่ เจษฎาพงษ์ เชื่องดี (30) 365 0.39
พลังท้องถิ่นไท สุริยา โง่นสูงเนิน (1) 317 0.34
ประชานิยม คำภา หาทรัพย์ (11) 297 0.32
รวมพลังประชาชาติไทย สุพิศตา สงวนงาม (3) 287 0.31
เพื่อชาติ ชัยพล สัตยากูล (9) 272 0.29
ไทยศรีวิไลย์ สิทธิเทพ บรรเรืองทอง (20) 185 0.20
พลังปวงชนไทย ปัญญา สิงห์ทอง (28) 159 0.17
พลังประชาธิปไตย ภาคภูมิ ขัมภศร (31) 158 0.17
ไทรักธรรม กาญจรีย์ ศิริทิพย์ (34) 156 0.17
ประชาชาติ พิเศก เทียนชัย (8) 143 0.15
ประชาธิปไตยใหม่ ชาญณรงค์เดช อยู่สุข (7) 131 0.14
ชาติพัฒนา พชรลัศน์ ปวิชวงศ์วริศ (16) 110 0.12
ประชาชนปฏิรูป ณชชญา เลิศอาภัสร์ (15) 109 0.12
พลังครูไทย สุขขี พรมสาร (23) 102 0.11
เพื่อแผ่นดิน วิชาญ โคตรแก้ว (24) 77 0.08
ความหวังใหม่ กฤษดา วิรังษา (32) 76 0.08
แผ่นดินธรรม มานะ แรงมูลพฤกษ์ (21) 73 0.08
ประชากรไทย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (29) 45 0.05
กลาง นริศรา มาระพันธ์ (19) 36 0.04
พลังชาติไทย วีระศักดิ์ ชัยช่วย (27) 31 0.03
ประชาภิวัฒน์ ชวนินทร์ ถิ่นขาม (18) 25 0.03
มหาชน จำนงค์ หล้าบุดดา (25) 15 0.02
พลังไทสร้างชาติ วิทวัส อยู่คง (26) 11 0.01
เพื่อนไทย พงษ์นาวิน แสงสาย (17)
ผลรวม 94,055 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 9[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอนาจะหลวย อำเภอบุณฑริก และอำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลฝางคำ ตำบลคันไร่ และตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประภูศักดิ์ จินตะเวช (9) 33,157 38.04
พลังประชารัฐ รำพูล ตันติวณิชชานนท์ (2) 18,579 21.31
ภูมิใจไทย สุพจน์ วรรณสุข (13) 14,518 16.65
อนาคตใหม่ สุรัตน์ ทองพันธ์ (11) 10,427 11.96
ประชาธิปัตย์ นิคม พระเมเด (8) 3,272 3.75
เสรีรวมไทย ไพศาล ยอดจันดา (4) 1,257 1.44
เศรษฐกิจใหม่ จันทร์เทียน ลายประจักษ์ (7) 705 0.81
ไทยศรีวิไลย์ ทองสา แสนดวง (22) 545 0.63
ประชานิยม สุทิน จุลลัง (1) 445 0.51
เพื่อชาติ เรืองศรี ตรีราช (12) 438 0.50
รวมพลังประชาชาติไทย ปิยะดา พุ่มแก้ว (14) 391 0.45
พลังสังคม ร้อยตรี โอสถ แสนทวีสุข (33) 365 0.42
ประชาภิวัฒน์ สุวิทย์ ขาวแท้ (3) 350 0.40
ประชาธิปไตยใหม่ ใบพร แสนอ้วน (10) 335 0.38
ชาติพัฒนา พันตำรวจเอก ชวดล พลทะมัย (6) 242 0.28
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย กิตติ หาญสมุทร (15) 224 0.26
เพื่อแผ่นดิน คำสอน โคมทอง (17) 207 0.24
พลังปวงชนไทย บุญมี เพียะวงค์ (16) 182 0.21
รวมใจไทย ร้อยตำรวจเอก เฉลิม สมเพราะ (21) 182 0.21
พลังประชาธิปไตย สมชาย จันทร์เพ็ง (31) 171 0.20
พลังไทยรักไทย ประจักษ์ ธรรมราช (28) 164 0.19
พลังท้องถิ่นไท ประสิทธิ์ชัย สมเพราะ (5) 161 0.18
พลังครูไทย คณิศร พรหมคุณาธร (23) 155 0.18
ทางเลือกใหม่ นำชัย วงศ์อุดม (19) 99 0.11
ความหวังใหม่ นิภาวรรณ เสาธง (30) 99 0.11
ชาติไทยพัฒนา ปารเมศ สามิลา (20) 92 0.11
ไทรักธรรม ถนอมศรี ปทุมบาล (36) 75 0.09
พลังชาติไทย นเรนทร์ พรานไพร (27) 60 0.07
ภาคีเครือข่ายไทย วิชัยชนะ สายสร้อย (34) 59 0.07
ผึ้งหลวง วร จำปาเทศ (32) 55 0.06
ครูไทยเพื่อประชาชน นิรวัตร ไชยสัจ (24) 54 0.06
แทนคุณแผ่นดิน ทองดี ศรีเสน (35) 46 0.05
มหาชน สมคิด พึ่งนา (26) 34 0.04
ภราดรภาพ อุดร ประทุมทอง (25) 26 0.03
เพื่อนไทย สกลวรรญ์ หลงชิณ (18)
ไทยรักษาชาติ จำนงค์ บุปผาดี (29)
ผลรวม 87,171 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 10[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยอำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอสำโรง และอำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมคิด เชื้อคง (10)* 36,657 36.28
พลังประชารัฐ ประจักษ์ แสงคำ (4) 21,617 21.40
ภูมิใจไทย เติม ศรีเนตร (6) 10,261 10.16
อนาคตใหม่ อะพิศิษฏ์ พรมสิงห์ (2) 9,532 9.43
ประชาธิปัตย์ นาวิน ลาธุลี (9) 8,051 7.97
ชาติไทยพัฒนา ศักดิ์ชัย จินตะเวช (12)✔ 7,325 7.25
เสรีรวมไทย ประเสริฐ ตรกสังข์ (3) 1,131 1.12
เพื่อชาติ เกษม ฉิมพลี (16) 885 0.88
เศรษฐกิจใหม่ อำนาจ แสงทอง (11) 783 0.78
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ธวัชชัย สุนนท์ (30) 612 0.61
ครูไทยเพื่อประชาชน บงการ สายเนตร (24) 577 0.57
ทางเลือกใหม่ หนูเพียร ไชยนาท (1) 358 0.35
ประชาชาติ ธนะคม กูร์ณา (8) 309 0.31
พลังชาติไทย รัตนา กล้าเกิด (26) 283 0.28
ประชาภิวัฒน์ โกมล ศรีกิตติกุล (5) 251 0.25
พลังไทยรักไทย กำแพง หอมสิน (29) 218 0.22
รวมพลังประชาชาติไทย วิไลวรรณ ธานี (15) 200 0.20
พลังปวงชนไทย พัทธ์ฐินันท์ สานุสันต์ (18) 181 0.18
พลังประชาธิปไตย ประยงค์ ศรีหาวงศ์ (32) 174 0.17
ประชานิยม ไพโรจน์ ประมูลพงษ์ (7) 173 0.17
ไทยศรีวิไลย์ ร้อยตรี สมจิต หงษ์ศรี (21) 173 0.17
ชาติพัฒนา ภาคิณ วัชรานันทกุล (14) 156 0.15
พลังท้องถิ่นไท อุทัย ทองวิเศษ (13) 154 0.15
เพื่อแผ่นดิน ชลดา แวววงค์ (19) 143 0.14
ประชาไทย สมศักดิ์ สมมาคูณ (27) 125 0.12
ผึ้งหลวง ศิริวิมณ คำสิงหา (37) 104 0.10
ประชาธิปไตยใหม่ สุริยา บาตสุวรรณ์ (17) 83 0.08
แผ่นดินธรรม คำสอน พุ่มแก้ว (22) 81 0.08
ความหวังใหม่ จักรพันธ์ จันพวง (31) 77 0.08
พลังครูไทย รัชวุฒิ พรหมคุณาธร (23) 69 0.07
รวมใจไทย ธวัชชัย ชมภูศรี (20) 45 0.04
ประชาชนปฏิรูป วสันต์ ขาวฟอง (28) 45 0.04
รักท้องถิ่นไทย ร้อยตรี เชิดชัย พรพัชระกุล (35) 43 0.04
แทนคุณแผ่นดิน สมศรี บุญเหลือ (34) 42 0.04
ไทรักธรรม พุดตาล พุฒตาล (36) 42 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย บุญมี ทองมาก (33) 37 0.04
ภราดรภาพ บุญกอง มูลสุวรรณ (25) 35 0.03
ผลรวม 101,032 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักข่าวไทย อสมท. (22 กุมภาพันธ์ 2562). "วิเคราะห์สนามเลือกตั้งอุบลฯ สมรภูมิเดือด "เพื่อไทย-พปชร-ปชป."". tna.mcot.net. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]